Växter i Skåne 1749


Skane
Till vänster kan man rulla fram flesta växter som finns noterade i registret. Hans resdagar samt sträckan i fjärdingsmil finns angivet i spalten nedanför Besökta platser går att se i Google maps.Sid hänvisning för växter gäller en bok från 1975(redigerad av Carl-Otto von Sydow) och inte orginalutgåvan. Det går då att dubbelkolla översättnngar av växtnamn mm. Det finns dessutom någon typ av sidhänvisning till orginalupplagan i registret på denna utgåva så misströsta inte.
Här finns nu test av att visa några platser i en sökbar karta. Skriv valnöt eller mullbär i sökfunktione så skall det bli en träff på kartan. karta över Linnés resor 1734, 1741 och i Skåne 1749
 • Växter sorterade

 • Datum för Linnes växtfynd och sidhänvisning bok

 • 17-maj Triticum Fl. 105 Kvickrot sid. 82 Loshult
 • 17-maj Vaccinium maximum Fl. 312 Odon sid. 82
 • 17-maj Scirpus cespitosus Fl. 42 Tuvsäv sid. 83
 • 17-maj Andromeda Fl335 Rosling sid. 83
 • 17-maj Rubus Chamaemor. Hjortron sid. 83 Stenbrohult
 • 17-maj Pinus Fl 788 Tallen Fl. 788 begnte visa si sid. 83
 • 17-maj Alopecurus erectus Fl. 52 Ängskavle sid. 84
 • 17-maj Arundo Grenrör Fl 100 Grenrör sid. 84
 • 17-maj Epilobium Fl. 304. Mjölkört sid. 84
 • 17-maj Veroica spicata Fl. 7 Axveronica sid. 88 Loshult
 • 17-maj Juniperus Fl 824 Enbuske sid. 89
 • 17-maj Vaccinium myrtillusFl 313 Blåbär, (slnnen) sid. 90 Marklunda
 • 17-maj Anemone nemorosa Fl 450 Vitsippa sid. 90 Marklunda
 • 17-maj Caltha Fl. 473 Kabbeleka sid. 90 Marklunda
 • 17-maj Trollicus Fl. 474 smörbollar(ängeknappar), sid. 90 Marklunda
 • 17-maj Fagus Fl .785 Bok sid. 90
 • 17-maj Malus sylvestris Fl. 402 VildapeL sid. 91 Glömminge
 • 17-maj Carpinus betulus Fl 786 avenbok sid. 91 Marklunda
 • 17-maj Humulus lupulus Fl. 818 Humle sid. 91 Marklunda
 • 17-maj Acorusp palustr Fl. 277 Kalmus sid. 92 Broby
 • 17-maj Caltha 473, Kabbeleka sid. 92 Göinge härad
 • 17-maj Trollicus Fl. 474 Smörbollar sid. 92 Göinge härad
 • 17-maj Sabina sävenbon Juniperus En sid. 93 Gyinge härad
 • 18-maj Leonurus Galeobdolon Fl 497 Gulplister sid. 96 Hälleberga backe
 • 18-maj Alsine serrata Fl. 371 Buskstjärnblomma sid. 97 Hälleberga backe
 • 19-maj Pingvicula vulgaris Fl. 21 Tätört(kråkört) sid. 99 Från sinclaisholm-Kr
 • 19-maj Valeriana dioica Fl. 31 Småvänderot våtmark mot kristianstad sid. 99 Sinclar-Kristinastad
 • 19-maj Aira caerula Fl. 71 Blåtåtel sid. 99
 • 19-maj Cynosurus Älväxing sid. 99
 • 19-maj Inula Aster salicis fol.696 ? sid. 99
 • 19-maj Sälgen Fl 811 Sälg sid. 99 Sinclar-Kristinastad
 • 19-maj Primula minor Majviva sid. 100 Sinclar-Kristinastad
 • 19-maj Quercus robur Fl. 784 Ek sid. 100 Sinclar-Kristinastad
 • 20-maj Thlaspi arvense Penningört sid. 104 Mot Åhus
 • 20-maj Ononis Fl. 623 Stallört sid. 104
 • 20-maj Dianthus scanensis Fl. 343 Sandnejlika sid. 105 kring floden Helgå
 • 20-maj Valerieniella locusta Vårklynne sid. 109 Vårklynne
 • 20-maj Poa gräs sid. 109
 • 21-maj Festuca ovina Fl. 95 Fårsvingel sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Galium luteum Fl. 116 Gulmåra sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Myosotis 149, Åkerförgätmigej sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Anchusa Oxtunga sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Pimpinella 246 Bockrot sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Cerastium viscosum 379, Hönsarv sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Pulsatilla reflexa Fl 447 Fältsippa sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Thymus serphyllum Fl. 477 Backtimjan sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Arabis annua 567, Backtrav sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Lotus FL 609 Käringtand sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Artemisia campestris 668, Fältmalört sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Staechas citrina Fl. 674, Hedblomster sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Achillea Millefol. 705 Röllika sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Viola canina 716 Ängsviol sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Carex arenaria Fl.749 Sandstarr sid. 109 Åhus sandhed
 • 21-maj Empetrum nigrum Kråkbär sid. 109
 • 21-maj Epilobium angustifoliumFl. 304 Mjölkört sid. 110 Åhus landsväg m KR ?
 • 21-maj Vicken Fl. 601 VIcken ärter sid. 110 Råbelövs gods
 • 21-maj Salix fol. myrti tarent.Fl 803 ? sid. 110
 • 21-maj Sambuccus Fl. 250, s Fläder sid. 111 Åhus landsväg m KR ?
 • 21-maj Sambuccus Fl. 250, s Fläder sid. 238
 • 21-maj Anserina Fl 415, Gåsört sid.
 • Åhus sandshed sid.
 • 21-maj Arabis annua 567, Backtrav sid. Fl.
 • 22-maj Potentilla Anserina Gåsört sid. 109 Åhus sandhed
 • 22-maj Pulsatilla rminor Fl 447 Fältsippa ? sid. 110 Åsum mot Köping
 • 22-maj Satrium scanense Fl. 733 Vitxne sid. 111
 • 22-maj Sparganium natans Igelknopp sid. 111 Kristianstad.
 • 23-maj Thlaspi arvense Penningört sid. 114 Råbelövs gods
 • 23-maj Prunus spinosa Fl. 397örtenamn voro här Körne, Slån, körne sid. 115 Råbelövstrakten
 • 23-maj Brassica perfoliata Fl. 546, Åkerkål sid. 115 Råbelövstrakten
 • 23-maj Svenska höfröet Fl. 620 Gullucern sid. 115 Råbelövstrakten
 • 23-maj Staechas citrina Fl. 674, Hedblomster sid. 115 Råbelövstrakten
 • 23-maj Cornus, Ossea Fl.131 Skogskornell sid. 119 Balsberget
 • 23-maj Opulus Viburnum opulus Fl. 249 Olvon sid. 119 Balsberget
 • 23-maj Iberis Fl. 536 Sandkrassing sid. 119 Balsberget
 • 23-maj Fagus Fl. 785 Bok sid. 122
 • 23-maj Pinus Fl 788 tall sid. 123
 • 24-maj Potamogeton crispum Fl.142 Krusnate sid. 126 Åsum mot Köping
 • 24-maj Myosotis 149, Åkerförgätmigej sid. 126 Åsum mot Köping
 • 24-maj Anrosace 160, Grusviva sid. 126 Åsum mot Köping
 • 24-maj Chenopodium 213 Svinmålla sid. 126 Åsum mot Köping
 • 24-maj Polygonum Fl322 Trampört sid. 126 Åsum mot Köping
 • 24-maj Cerastium viscosum Hönsarv sid. 126 Åsum mot Köping
 • 24-maj Draba 523, Nagelört sid. 126 Åsum mot Köping
 • 24-maj Draba 523, Nagelört sid. 126 Åsum mot Köping
 • 24-maj Thlaspi Bursa past Lomme sid. 126 Åsum mot Köping
 • 24-maj Othonna palustris 687 Kärnocka sid. 126 Åsum mot Köping
 • 24-maj Senecio vulgaris F l.690 korsört sid. 126 Åsum mot Köping
 • 24-maj Pingvicula vulgaris Fl. 21 Tätört sid. 128 Köpingstrakten
 • 24-maj Dianthus scanensis Fl. 343 s Sandnejlika sid. 128 Köpingstrakten
 • 25-maj Carpinus betulus Fl 786 avenbok sid. 129 Maltesholm skogen
 • 25-maj Heder Fl. 190 Murgröna sid. 130 Maltesholm skogen
 • 25-maj Fagus Fl .786 Bok sid. 131 Maltesholm skogen
 • 25-maj Mercurialis perennis Fl.823 Skogsbingel sid. 131 Maltesholm skogen
 • 25-maj Osmunda Struthiopteris Strutbräken sid. 131 Maltesholm skogen
 • 25-maj PulmonariaFL. 156 Lungört sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Heder Fl. 190 Murgröna sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Sanicula officinarium Fl.222 Sårläka sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Vaccinium myrtillus 313, Blåbär sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Chrysosplenium Fl 317, Gullpudra sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Alsine nemorosa 370 Lundarv sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Thalictrum canadense Fl 452 Aklejruta sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Leonurus Galeobdolon Fl 497 Gulplister sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Bursa pastoris Lomme sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Cardamine stolonifera 560, Bäckbräsma sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Orobus vernus Fl.595 Vårärt sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Impatiens nemor. Fl 722 Vildbalsamin sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Mercurialis perennis Fl.823 Skogsbingel sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Osmunda Struthiopteris 841, Strutbräken sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Struthiopteris 841, Strutbräken sid. 132 Maltesholm skogen
 • 25-maj Rumex Fl. 296, Bergsyra sid. 134 Maltesholm-Vittskövle
 • 25-maj Orobus vernus 595 Vårärt sid. 135 Maltesholm-Vittskövle
 • 25-maj Alsine nemorosa 370 Lundarv sid. 286
 • 26-maj Chrysosplenium Fl 317, Gullpudra sid. 131 Maltesholm skogen
 • 26-maj Aira radice jubata Fl. 72 Borsttåtel sid. 135 Maltesholm-Vittskövle
 • 26-maj Silena viscaria 364 Tjärblomster sid. 135 Vittskövle
 • 26-maj Iberis Fl. 536 Sandkrassing sid. 135 Maltesholm-Vittskövle
 • 27-maj Heder Fl. 190 Murgröna sid. 137 Vittskövle allé
 • 27-maj Tilia cordata Fl. 432 Lind sid. 137
 • 27-maj Salix Fl 795 grön pil sid. 137
 • 27-maj Populus Fl. 820 Poppelträd sid. 137
 • 27-maj Melica Fl. 57 Bergsslok sid. 138 sid.
 • 27-maj Erica vulgaris Fl. 309 Ljung sid. 138
 • 27-maj Thalictrum canadense Fl 452 Aklejruta sid. 138 Forsakar
 • 27-maj Leonurus Galeobdolon Fl 497 Gulplister (2 kortnamn) sid. 138 Forsakar
 • 27-maj Impatiens nemor. Fl 722 Vildbalsamin sid. 138 Forsakar
 • 28-maj Leonurus Galeobdolon Fl 497 Gulplister(2 l namn) sid. 138 Forsakar
 • 28-maj Fagus Fl. 786 Bok sid. 138 Forsakar
 • 28-maj Pinus Fl 788 tall sid. 138
 • 28-maj Phleum spica ovata Sandtimotej sid. 140 Vittskövle sandriva ?
 • 28-maj Festuca ovina Fl. 95 Fårsvingel sid. 141 Vittskövle sandriva ?
 • 28-maj Galium luteum Fl. 116, Gulmåra sid. 141 Vittskövle sandriva ?
 • 28-maj Asperuga Fl. 159 Paddfot sid. 141 Vittskövletrakten
 • 28-maj Androsace Fl. 160 Grusviva sid. 141 Vittskövle sandriva ?
 • 28-maj Dianthus scanensis Fl. 343 Sandnejlika sid. 141 Vittskövle sandriva ?
 • 28-maj Staechas citrina Fl. 674, Hedblomster sid. 141 Ravlunda
 • 28-maj Alnus Fl.775 Al sid. 141
 • 28-maj Sambuccus Fl. 250, s Fläder sid. 142 Vitttskövle
 • 28-maj Ranunculus polyanthos 467 Backsmörbloma sid. 142
 • 28-maj Ranunculus repens Fl. 468 t Revsmörblomma sid. 142 Vittskövle sandriva ?
 • 28-maj Brassica perfoliata Fl546 Åkerkål sid. 142 Vittskövle sandriva ?
 • 28-maj Raphanus arvensis Fl. 568 Åkerättika sid. 142
 • 28-maj Pinus Fl 788 tall sid. 142
 • 28-maj juniperus En sid. 142
 • 28-maj Prunus spinosa 397, Slån sid. 143
 • 28-maj Fagus Fl .787 Bok sid. 143
 • 28-maj Bonus Henricus Fl. 208 s Lungrot sid. 144 Vittskövletrakten
 • 28-maj Bronia Hundrova sid. 144 Vittskövletrakten
 • 29-maj Veronica folio Hederae Fl. 18 Murgrönsveronika sid. 146
 • 29-maj Anchusa officinalis Fl. 153 Oxtunga sid. 146 Ravlunda
 • 29-maj Echium Fl. 158 Blåeld sid. 146 Ravlunda
 • 29-maj Brassica campestris Fl546 Åkerkål sid. 146 Ravlunda
 • 29-maj Malva major, Rödmalva sid. 146
 • 29-maj Malva Scanica Rödmalva sid. 146
 • 29-maj Svenska höfröet Fl. 620 Gullucern sid. 146 Ravlunda
 • 29-maj Leontodon Taraxaconoides Sommarfibbla sid. 146
 • 29-maj Cichoreum scan. Cikoria sid. 146 Ravlundatrakten
 • 29-maj Carduus nutans 655 Nicktistel sid. 146
 • 29-maj Trollius 474 bullerört, Smörbollar sid. 147 Ravlunda
 • 29-maj Thymus serphyllum Fl. 477 Backtimjan sid. 147 Ravlundatrakten
 • 29-maj Crista galli 503 Höskallra sid. 147 Ravlundatrakten
 • 29-maj Rhinanthus FL 503 Höskallra sid. 147
 • 29-maj Calendula 712 solsvickor. Ringblomma sid. 147
 • 29-maj Hyoscyamus Fl. 184 Bolmört sid. 174 Ravlundas�der
 • 30-maj Cardamine stolonifera 560, Bäckbräsma sid. 148 Ravlunda,invid Källan
 • 31-maj Statice Fl. 253 Strandtrift sid. 155 Ravlunda öster om
 • 31-maj Cucubalus Behen album 360 Smällglim sid. 155 Ravlunda öster om
 • 31-maj Cucubalus Behen album 360 Smällglim sid. 155
 • 31-maj Silena viscaria 364 Tjärblomster sid. 155 Ravlunda öster om
 • 31-maj Svenska höfröet Fl. 620 Gullucern sid. 155 Ravlunda söder om strand
 • 31-maj Hieracium Pilosella unifl. Gråfibbla sid. 155 Ravlunda
 • 31-maj Staechas citrina Fl. 674, Hedblomster sid. 155 Andrarum
 • 31-maj Senecio Jacobaea Fl.688 Stånds sid. 155
 • 31-maj Alnus Fl.775 Al sid. 155
 • 31-maj Arundo arenae mobilis Fl.102, Sandrör sid. 157 Ravlunda söder om strand
 • 31-maj Elymus 106, Strandråg sid. 157 Ravlunda söder om strand
 • 31-maj Glaux 199, Strandkrypa sid. 157 Ravlunda söder om strand
 • 31-maj Erngium Fl. 220 Martorn sid. 157 Ravlunda söder om strand
 • 31-maj Arenaria portulacae 375 Saltarv sid. 157
 • 31-maj Aster Tripolitum 697 Strandaster sid. 157 Ravlunda söder om strand
 • 31-maj Sanicula officinarium Fl.222 Sårläka sid. 160 Stenshuvud
 • 31-maj Sanicula officinarium Fl.222 Sårläka sid. 160
 • 31-maj Geranium lucidum 574 Glansnäva sid. 160 Stenshuvud
 • 31-maj Geranium lucidum 574 Glansnäva sid. 160 Stenshuvud
 • 31-maj Jasione campestr. 713 Blåmunkar sid. 161 Stenshuvud
 • 31-maj Hypericum anceps Fl.625 Johannesört sid.
 • 01-jun Alnus Fl.775 Al sid. 163
 • 01-jun Quercus robur Fl. 785 Ek sid. 164
 • 01-jun Veronica spicata 7 Axveronica sid. 165 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun Elymus Fl. 106 den blåbladiga Strandråg sid. 165 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun Rumex Fl. 296 Bergsyra sid. 165
 • 01-jun Silene nutans Fl 366 Backglim sid. 165 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun Arenaria portulacae 375 Saltarv sid. 165
 • 01-jun Trifolium lupulinum Fl.617 Gulklöver sid. 165 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun Cornus, Ossea Fl.131 Skogskornell sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun PulmonariaFL. 156 Lungört sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun Rhamnus catharticus 193, Getapel sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun (Thysselinum )Oreoselinum Fl. 228 Backsilja sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun Alsine serrata Fl. 371 Buskstjärnblomma sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun Rosa Fl. 406 Skogskornell sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun Tilia cordata Fl. 432 Lind sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun Astralagus major 591 Sötvedel sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun Orobus vernus 595 Vårärt sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun Quercus robur Fl. 786 Ek sid. 166
 • 01-jun Corylus Fl 787 hassel sid. 166
 • 01-jun Mercurialis perennis Fl.824 Skogsbingel sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • 01-jun Flyghavre Fl. 97 Flyghavre sid. 168 Simrishamn
 • 01-jun Aethusa 240 Vildpersilja sid. 168
 • 01-jun Apium palustr. 248 flockblomstig sid. 168
 • 01-jun Scorzonera 647 Kornfibbla sid. 168 Tjörndala lund mot hav
 • 02-jun Rosa 406 Nypon sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • 02-jun Leonurus Galeobdolon Fl 497 Gulplister sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • 02-jun Reseda Luteola Fl. 439 Färgreseda sid. 168
 • 02-jun Scandix sativa Kyrvel Fl. 242, Körvel dansk sid.
 • 03-jun Cornus, Ossea Fl.131 Skogskornell sid. 171 Cimbrislund
 • 03-jun Rosa Fl. 406 Npon sid. 171 Cimbrislund
 • 03-jun Rubus maximus Fl.409 Björnbär sid. 171 Cimbrislund
 • 03-jun Quercus robur Fl. 787 Ek sid. 171
 • 03-jun Corylus Fl 787 hassel sid. 171
 • 03-jun Veronica Hederae folio Fl. 18 Murgrönsveronika sid. 172
 • 03-jun Lysimachia Nummularia Fl. 168 v Penningblad sid. 172 Cimbris
 • 03-jun Statice Fl. 253 Strandtrift sid. 172 CimbrisLund
 • 03-jun Arenaria portulacae 375 Saltarv sid. 172
 • 03-jun Raphanus arvensis Fl. 568 Åkerättika sid. 172
 • 04-jun Tilia cordata Fl. 432 Lind sid. 171
 • 04-jun Cynosurus cristatus Fl. 81 Kamäxing sid. 174 Tommarp öster om
 • 04-jun Onopordum 653 Ulltistel sid. 174
 • 04-jun Thlaspi arvense Penningört sid. 176 Tommarp öster om
 • 04-jun Bellis officinarum 707 Tusensköna sid. 176 Tommarp öster om
 • 05-jun Menanthes 163 Vattenklöver sid. 179 Gärsnässtrakten
 • 05-jun (Thysselinum )Oreoselinum Fl. 228 Backsilja sid. 179 Gärsnässtrakten
 • 05-jun Asparagus scanens. 272 sparris sid. 179 Herrestads strand
 • 05-jun Herba Britannica Fl. 292 Krusskräppa sid. 179 Gärsnässtrakten
 • 05-jun Euphorbia 436 Revormstörel sid. 179 Gärsnässtrakten
 • 05-jun Rhinanthus FL 503 Höskallra sid. 179 Gärsnässtrakten
 • 05-jun Rhinanthus Fl. 503 Höskallra sid. 179 Gärsnässtrakten
 • 05-jun Thlaspi arvense Penningört sid. 179 Gärsnässtrakten
 • 05-jun Lotus FL 609 Käringtand sid. 179 Gärsnässtrakten
 • 05-jun Arctium 651 Kardborre sid. 179 Gärsnässtrakten
 • 05-jun Typha major Fl.772 Kaveldun sid. 179 Gärsnässtrakten
 • 05-jun Equisetum arvense Åkerfräken sid. 179 Gärsnässtrakten
 • 06-jun Ulmus glabra ?Fl. 219 v Alm sid. 182
 • 06-jun Sambuccus Fl. 250, s Fläder sid. 182 Gärsnäs och norr ut
 • 06-jun Saix korgpil Tysk pil Fl 812 Korgpil sid. 182 Gärsnäs och norr ut
 • 06-jun Potentilla argentea 417 femfingerört sid. 183 Listarum
 • 06-jun Sinapis arvensis Fl. 548 Åkersenap sid. 183 Tunbholmtrakten
 • 06-jun Scorzonera Fl. 647 Svinrot Kornfibbla sid. 183 Gärsnäs och norr ut
 • 06-jun Triticum Fl. 105 Kvickrot sid. 184
 • 06-jun Satrium scanense Fl. 733 Vitxne sid. 184 Tunbyholmtrakten
 • 06-jun Aira lanata Fl. 67 Luddtåtel sid. 185 Tunbholmtraktent
 • 06-jun Magrum monospermum Fl. 542 Korndådra sid. 185 Tunbholmtrakten
 • 06-jun Lotus FL 609 Käringtand sid. 185 Tunbholmtraktent
 • 06-jun Arnica 684 S:t Hans blomma ä Slåttergubbe sid. 185 Tunbholmtrakten
 • 06-jun Centaurea cyanus 710 Blåklint ( duvestol) sid. 185 Tunbyholmtrakten
 • 06-jun Arenaria multicaulis 373, Sandnarv sid. 186 Tunbholmtrakten
 • 06-jun Cerastium viscosum Hönsarv sid. 186
 • 06-jun Potentilla argentea 417, femfingerört sid. 186 Tunbholmtrakten
 • 06-jun Thlaspi campestre Fältkrassing sid. 186 Tunbyholmtrakten
 • 06-jun Vicken Fl. 601 Vicker sid. 186 Tunbyholmtrakten
 • 06-jun Viola tricolor 721 Stvmorsviol sid. 186 Tunbyholmtrakten
 • 06-jun Silena viscaria 364 Tjärblomster sid. 189 st Olof
 • 07-jun Leontodon Taraxaconoides Sommarfibbla sid. 189 st Olof
 • 07-jun Fagus Fl. 787 Bok sid. 189 Tunbyholmtrakten
 • 07-jun Stoechas citrina 674 Hedblomster/Hejdenblommor sid. 188 Tunbyholmtrakten
 • 07-jun Heleanthus tuberosa Jordärtskockor sid. 187 Tunbyholmtrakten
 • 07-jun Carpinus betulus Fl 786 Avenbok sid. 189 Tunbyholmtrakten
 • 08-jun Ranunculus acris Fl. 466 Smörblomma sid. 192 Tunbholm m Tranås
 • 08-jun Ranunculus acris Fl. 466 Smörblomma(smörört) sid. 192
 • 08-jun Cichoreum scan. Cikoria sid. 192 Tunbyholmtrakten
 • 08-jun Brassica perfoliata Fl. 546 Åkerkål sid. 193 Tunbholm m Tranås
 • 08-jun Raphanus arvensis Fl. 568 Åkerättika sid. 193 Tranåstrakten
 • 08-jun Raphanus arvensis Fl. 568 Åkerättika sid. 193
 • 08-jun Salix korgpil Tysk pil Fl 812 Korgvide, var allmänt sid. 193 Asperöd ?
 • 08-jun Populus Fl. 821 Poppelpil sid. 193
 • 08-jun Rumex Fl. 296, Bergsyra sid. 194 Asperöd ?
 • 08-jun Rumex lanceolata Fl. 296 Bergsysra sid. 194 Asperöd ?
 • 08-jun Orchis palmata Fl. 729 Jungfru M nckel sid. 194 Asperöd ?
 • 08-jun Equisetum arvense Åkerfräken sid. 194 Asperöd ?
 • 09-jun Betula Fl.776 Björk sid. 194
 • 09-jun Festuca ovina Fl. 95 Fårsvingel sid. 195
 • 09-jun Arundo Bergrör Bergrör sid. 195
 • 09-jun Scabiosa gottlandica Fl. 111, Fältvädd sid. 195 Vebeöd
 • 09-jun (Thysselinum )Oreoselinum Fl. 228 Backsilja sid. 195 Sjöbo öster om
 • 09-jun Erica vulgaris Fl. 309 Ljung sid. 195
 • 09-jun Scleranthus annus Fl. 348 v Grönknavel sid. 195
 • 09-jun Thymus serphyllum Fl. 477 Backtimjan sid. 195 Vebeöd
 • 09-jun Ladanum Mjukdån sid. 195 Sjöbo öster om
 • 09-jun Galeopsis purp 495 Mjukdån sid. 195
 • 09-jun Jasione campestr. 713 Båmunkar sid. 195 Vebeöd
 • 09-jun Quercus robur Fl. 788 Ek sid. 195
 • 11-jun Anagallis rubra Fl. 169 Rödmire sid. 201 Lund mot malmö
 • 11-jun Scandix hispida 241 Taggkörvel sid. 201 Lund vallarna
 • 11-jun Reseda Luteola Fl. 439 Färgreseda sid. 201 Lund vallarna
 • 11-jun Cardus nutans 655 Nicktistel sid. 201 Lund vallarna
 • 11-jun Inula Erigeron palustris 693 Loppört sid. 201 Lund vallarna
 • 11-jun Xanthium Strumarium sid. 201 Lund söder
 • 11-jun Quercus robur Fl. 789 Ek sid. 201 Lund
 • 11-jun Gentiana Centaur min Fl. 205 Kustarun ? sid. 202 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Echium Fl. 158 Blåeld sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Convolvulus arvensis Fl. 173 Åkervinda sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Chenopodium viride fl. 213 mel Svinmålla sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Carum vulg. Kummin sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Persicaria amphibia Fl. 318 Vattenpilört sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Rubus caesius Fl. 410 Blåhallon sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Thlaspi arvense Penningört sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Magrum monospermum Fl. 542 Korndådra sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Brassica perfoliata Fl. 546 Åkerkål sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Sinapis arvensis Fl. 548 Åkersenap sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Senap Fl. 549, eller den svarta Svartsenap sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Raphanus arvensis Fl. 568 Åkerättika sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Ononis spinosa Fl. 623 Stallört sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Cichoreum scan. Cikoria sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Matricaria Chamomill. vulgare 702 Kamomill sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Anthemis arvensis 702 Åkerkulla sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Centaurea cyanus 710 Blåklint sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Viola tricolor 721 Stvmorsviol sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • 11-jun Sambuccus Fl. 250, s Fläder sid. 209
 • 11-jun Poa gigantea Fl. 73, Jättegröe sid. 210 Malmö öste om väg
 • 11-jun Anchusa officinalis Fl. 153 Oxtunga sid. 210 Sege flod
 • 11-jun Lysimachia Nummularia Fl. 168 v Penningblad sid. 210
 • 11-jun Oenante Phellandrium Fl. 238, Vattenstäkra sid. 210 Malmö
 • 11-jun Acorusp palustr Fl. 277 Kalmus sid. 210 Malmö öste om väg
 • 11-jun Herba Britannica Fl. 292 Krusskräppa sid. 210 Malmö öste om väg
 • 11-jun Lepidum Osris fl. 534Sege Gatkrassing sid. 210 Sege flod
 • 11-jun Othonna palustris 687 Kärnocka sid. 210
 • 11-jun Bellis officinarum 707 Tusensköna sid. 210 Sege flod
 • 11-jun Typha major Fl.772 Kaveldun sid. 210 Malmö öste om väg
 • 11-jun Oenante Phellandrium Fl. 238, Vattenstäkra sid. 212 Malmö
 • 11-jun Sium majus(latifolium)Fl. 235 Vattenmärka sid. 214 Malmö
 • 11-jun Heder Fl. 190 Murgröna sid. 222 Malmö
 • 11-jun Thymus serphyllum Fl. 477 Timjan sid. 222 Malmö
 • 11-jun Tilia cordata Fl. 432 Lind sid. 223
 • 13-jun Trifolium purpureum Fl. 615 Rödklöver sid. 225 Limhamn
 • 15-jun Salicornia Fl. 1 Glasört sid. 228 Malmö
 • 15-jun Iris palustris Fl. 33 Gul svärdslilja sid. 228 Malmö
 • 15-jun Hordeum murinum Fl. 107 Vildkorn sid. 228 Malmö
 • 15-jun Plantago Coronopus dicta Fl. 126 Strandkämpar sid. 228
 • 15-jun Echium vulgare Fl. 158 Blåeld,klåkluntor sid. 228 Malmö
 • 15-jun Arenaria maritima Fl. 375 Sandrör sid. 228 Tjörndala lund mot hav
 • 15-jun Arenaria rubra 376 Saltarv sid. 228
 • 15-jun Malva rubra Rödmalva sid. 228
 • 15-jun Malva Scanica Rödmalva sid. 228
 • 15-jun Artemisia Seríphium Strandmalört sid. 228
 • 15-jun Seriphum Fl. ?strandmalört sid. 228 kalkhamn Malmö
 • 15-jun Typha major Fl.772 Kaveldun, dynema sid. 228 Malmö
 • 15-jun Salsola Fl. 206 Sodaört sid. 229
 • 15-jun Conium arvense Fl. 226 Odört sid. 229 Malmö
 • 15-jun Raphanus Cakile Marviol sid. 229 Malmö
 • 15-jun Carduus nutans 655 Nicktistel sid. 229 Malmö
 • 15-jun Teucrium Scordium Lökgmander sid. 228 Fl.
 • 15-jun Atriplex vulgar. Trädgårdsmålla sid. 229
 • 15-jun Serratula 660 Ängsskära sid. 230
 • 15-jun Salix Fl 795 grön pil sid. 230
 • 15-jun Corylus Fl 787 hassel sid. 231
 • 16-jun Geranium malvacium 575 sid. 232 Malmö
 • 16-jun Reseda Luteola Fl. 439 Färgreseda sid. 237 Malmö Håkanstorp
 • 17-jun Echium vulgare Fl. 158 Blåeld sid. 237 Malmö
 • 17-jun Ulmus glabra ?Fl. 219 v Alm sid. 238
 • 17-jun Crepis Fl. 640, 208 Lundatrakten-Åkarp 17-jun Klofibbla sid.
 • 18-jun carex caespitosa Fl.767 Tuvstarr sid. 238 Malmö
 • 19-jun Cichoreum scan. Cikoria sid. 238 x
 • 19-jun Scabiosa gottlandica Fl. 111 Fältvädd sid. 239 Malmö söder om
 • 19-jun Cerastium scanic. FL381 fältarv sid. 239 Malmö söder om
 • 19-jun Papaver cap. hisp. long. Kornvallmo sid. 239 malmötrakten
 • 19-jun Alssum fruticosum Sandvita sid. 239 Malmö söder om
 • 19-jun Herminium Monorchis Fl740 Honungsblomster sid. 239 Malmö söder om
 • 19-jun Iris palustris Fl. 33 Gul svärdslilja sid. 240 Malmö söder om
 • 19-jun Scleranthus annus Fl. 348 v Grönknavel sid. 240 Malmö söder om
 • 19-jun Melamprum arvense Fl. 511 v Pukvete sid. 240 Malmö söder om
 • 19-jun Sinapis arvensis Fl. 548 Åkersenap sid. 240 Malmö söder om
 • 19-jun Othonna palustris 687 Kärnocka sid. 240
 • 19-jun Senecio Jacobaea Fl.688 Stånds sid. 240 Malmö söder om
 • 19-jun Centaurea maxima 708 Väddklint sid. 240 Malmö söder om
 • 19-jun Bromus vulgaris Fl. 84 Råglosta sid. 241 Månstorp
 • 19-jun Plantago inkana Fl. 123 Rödkämpar sid. 241
 • 19-jun Crista galli Fl. 503 Skallergräs sid. 241 Månstorp
 • 19-jun Bursa pastoris Lomme sid. 241 Månstorp
 • 19-jun Arctium officinale Kardborre sid. 241 Månstorp
 • 19-jun Anthemis arvensis 702 Åkerkulla sid. 241
 • 19-jun Bellis officinarum 707 Tusensköna sid. 241 Månstorp
 • 19-jun Centaurea maxima 708 Väddklint sid. 241 Månstorp
 • 19-jun Carlina camp. 652 sid. 242
 • 19-jun Conium arvense FL 226 Odört sid. 243
 • 19-jun Hordeum murinum Fl. 107 Vildkorn sid. 245 Slågerup
 • 19-jun Sambuccus Fl. 250, s Fläder sid. 246 Stavstenstrakten
 • 19-jun Datura Fl. 185 Spikklubba sid. 247 Stavstenstrakten
 • 19-jun Bromus vulgaris Fl. 84 gasse, Råglosta sid. 250 Fredshög
 • 19-jun Erica tetralix Fl. 310 Klockljung sid. 253 Kämpinge_skanör
 • 20-jun Anagallis rubra Fl. 169 Rödmire sid. 240 Månstorp
 • 20-jun Rumex hastata Fl. 296, syra sid. 250 Stavstenstrakten
 • 20-jun RumexFl. 297 syra sid. 250 Stavstenstrakten
 • 20-jun Cochlearia danica Fl. 538 Dansk skörbuggsört sid. 250 Stavstenstrakten
 • 20-jun Anthemis arvensis sid. 250 Stavstenstrakten
 • 21-jun Centaurea maxima 708 Väddklint sid. 250 Stavstenstrakten
 • 21-jun Cynoglossum vulgare Hundtunga sid. 252 Fredshög
 • 21-jun Convolvulus arvensis Fl. 173 Åkervinda sid. 252 Kämpinge
 • 21-jun Vaccinium maximum Fl. 312 Odon sid. 252 Fredshög
 • 21-jun Agrostemma segetum Fl. 383 Åkerklätt sid. 252 Fredshög
 • 21-jun Sedum acre Fl.389 Gul fetknopp sid. 252 Fredshög
 • 21-jun Melamprum arvense Fl. 511 Pukvete sid. 252 Fredshög
 • 21-jun Empetrum nigrum Kråkbär sid. 252 Fredshög
 • 21-jun Marvide Fl 806 Salix,Marvide sid. 253
 • 21-jun Aira lanata Fl. 67 Luddtåtel sid. 256 Skanör
 • 21-jun Triticum Fl. 105 Kvickrot sid. 256
 • 21-jun Leonurus Cardiaca Fl 496 Hjärtstilla sid. 262
 • 22-jun Erica vulgaris Fl. 309 Ljung sid. 253 Kämpinge
 • 22-jun Plantago Coronopus dicta Fl. 126 Strandkämpar sid. 256
 • 22-jun Plantago linearis maculata Fl. 127 Gulkämpar sid. 256
 • 22-jun Lepidium Osris Fl. 534 Gatkrassing sid. 256
 • 22-jun Cochlearia danica Fl. 538 Dansk skörbuggsört sid. 256
 • 22-jun Aira radice jubata Fl. 72 Borsttåtel sid. 257 Falsterbo
 • 22-jun Festuca Fl. 92 Knägräs,Axsvingel sid. 257
 • 22-jun Salicornia Fl. 1 Glasört sid. 258 Skanör
 • 22-jun Nardus pratensis Fl. 47 Stagg sid. 258
 • 22-jun Salsola Fl. 206 Sodaört sid. 258
 • 22-jun Linum Radiola Fl. 256 v Dvärglin sid. 258
 • 22-jun Allium pratense Ängslök sid. 258
 • 23-jun Echium Fl. 158 Blåeld sid. 250 Månstorp
 • 23-jun Empetrum nigrum Kråkebärsris sid. 253 Kämpinge_skanör
 • 24-jun Jasione campestr. 713 Båmunkar sid. 258
 • 24-jun Marvide Fl 806 Salix,Marvide sid. 267 Kämpinge
 • 24-jun Avena Fl. 97 Flyghavre sid. 268
 • 24-jun Flyghavre Fl. 97 Flyghavre sid. 268
 • 24-jun Ulmus glabra ?Fl. 219 v Alm sid. 268
 • 24-jun Sambuccus Fl. 250, s Fläder sid. 270
 • 24-jun Salix Fl 795 grön pil sid. 270
 • 25-jun Plantago vulgaris Fl. 122 Groblad sid. 271 Klörup öster ut
 • 25-jun Mosotis palustris Fl. 149 fan Förgätmigej(fansögon) sid. 271 Klörup öster ut
 • 25-jun Primula vulgaris Fl. 161 Gullviva sid. 271 Klörup öster ut
 • 25-jun Convolvulus arvensis Fl. 173 Åkervinda sid. 271 Klörup öster ut
 • 25-jun Ribes rubra Svart vinbär sid. 271
 • 25-jun Ribes nigra Röda vinbär sid. 271
 • 25-jun Ulmus glabra ?Fl. 219 v Alm sid. 271 Klörup öster ut
 • 25-jun Sedum acre Fl.389 Gul fetknopp sid. 271
 • 25-jun Euphorbia solisequia Fl. 436 Revormstörel(kattepattar) sid. 271 Klörup öster ut
 • 25-jun Ranunculus acris Fl. 466 Smörblomma(smörört) sid. 271 Klörup öster ut
 • 25-jun Caltha palustris Fl. 473 Kabbeleka(kabbelök) sid. 271 Klörup öster ut
 • 25-jun Rhinanthus Fl. 503 Höskallra, skallergräs sid. 271 Klörup öster ut
 • 25-jun Leontodon Chondrilloides Höstfibbla sid. 271
 • 25-jun Arnica Fl. 684 Slåttergubbe(S:t Hans blomma) sid. 271 Klörup öster ut
 • 25-jun Bellis officinarum 707 Tusensköna(futteljus) sid. 271 Klörup öster ut
 • 25-jun Urtica Fl.773 Nässla(nälla) sid. 271 Klörup öster ut
 • 25-jun Bidens tripartita 663 Brunskära sid. 272
 • 25-jun Othonna palustris 687 Kärnocka sid. 272 Klörup öster ut
 • 25-jun carex caespitosa Fl.767 Tuvstarr sid. 272 Klörup öster ut
 • 25-jun Oenante Fl. 236 v Pipstäkra sid. 273 Jordeberga
 • 25-jun Agrimonia officinarum Fl. 394 Småborre sid. 273 Klörup öster ut
 • 25-jun Trifolium lupulinum perenne Fl Jordklöver sid. 273 Fru Alstad ?
 • 25-jun Cichoreum scan. Cikoria sid. 273 fru Alstad ?
 • 25-jun Tussilago vulgaris Fl. 680 Hästhov sid. 273 fru Alstad ?
 • 25-jun Sambuccus Fl. 250, s Fläder sid. 273,274 Markinge Jordeberga
 • 25-jun Leontodon Taraxaconoides Sommarfibbla sid. 274
 • 25-jun Senecio Jacobaea Fl.688 Stånds sid. 274 Jordeberga
 • 25-jun Buphthalmum tinctorium 698 Färgkulla sid. 274 Jordeberga
 • 25-jun Avena Fl. 97 Flyghavre sid. 275 Jordeberga
 • 25-jun Sinapis arvensis Fl. 548 Åkersenap sid. 275
 • 25-jun Melamprum arvense Fl. 511 Pukvete sid. 277 Jordberga
 • 25-jun Typha major Fl.772 Bredkavelldun sid. 277
 • 25-jun Myagrum sativum Fl. 541 Dådra(döra) sid. 271 Klörup öster ut
 • 25-jun Hypericum anceps Fl.625 Johannesört sid.
 • 26-jun Asperula odorata Fl. 114 Myskmadra,myska sid. 132 Maltesholm skogen
 • 26-jun Cakile Fl. 569 Marviol sid. 229 Malmö
 • 26-jun Alssum fruticosum Sandvita sid. 257 Falsterbo
 • 26-jun Salsola Fl. 206 Sodaört sid. 279 Bedinge
 • 26-jun Valeriana dioica Fl. 31 Småvändrot sid. 280
 • 26-jun Cornus, Ossea Fl.131 Skogskornell sid. 280
 • 26-jun Hedera Fl. 190 Murgröna sid. 280
 • 26-jun Oenante Fl. 236 v Pipstäkra sid. 280 Skivarpstrakten
 • 26-jun Aconitum Napellus 442 Stormhatt sid. 280 Skivarpstrakten
 • 26-jun Scorzonera Fl. 647 Kornfibbla sid. 280
 • 26-jun Cnicus acanthi fol. 711 Kåltistel sid. 280 Bedinge skogen öst
 • 26-jun Anemone nemorosa Fl 450 Vitsippa sid. 281
 • 26-jun Asperula odorata Fl. 114 Myskmadra,myska sid. 282 Skivarpstrakten
 • 26-jun Saponaria off. såpnejlika sid.
 • 26-jun Lilium Convallium Fl. 273 Lliljekonvalj sid. 282 Skivarpstrakten
 • 26-jun Sedum Telephium Fl. 386 Kärleksört sid. 282 Skivarpstrakten
 • 26-jun Arctium Fl. 651 Kardborre sid. 282 Skivarpstrakten
 • 26-jun Avena nodosa Fl. 98 v Knylhavre sid. 283 Skivarpstrakten
 • 26-jun Myagrum sativum Fl. 541 Lindådra sid. 283 Skivarpstrakten
 • 26-jun Myagrum monospermum Fl. 542 Korndådra sid. 283 Skivarpstrakten
 • 26-jun Salix foenimessorum Fl 805 Vide sid. 283
 • 26-jun Tilia cordata Fl. 432 Lind sid. 285
 • 26-jun Carpinus betulus Fl 786 Avenbok sid. 285
 • 26-jun Myagrum sativum Fl. 541 Lindådra sid. 283 Skivarpstrakten
 • 26-jun Cakile Fl. 569 Marviol 229 Malmö
 • 27-jun Leontodon Chondrilloides Höstfibbla sid. 257
 • 27-jun (Thysselinum )Oreoselinum Fl. 228 Backsilja sid. 288 ,
 • 27-jun Cicuta Fl. 239 Sprängört sid. 288 Sjörup
 • 27-jun Tilia cordata Fl. 432 Lind sid. 288 Sjörup
 • 27-jun Magrum sativum Fl. 541 Lindådra sid. 288 Sjörup
 • 27-jun Anthericum ramosum Fl. 268, Liten sandlilja sid. 288 Sjörup
 • 27-jun Orchis ustulata 726 Krutbrännare sid. 289 Sjörup
 • 29-jun Campanula flore magno stor blåklocka sid. 296
 • 29-jun Achillea Ptarmica 706 Nysört sid. 296
 • 29-jun Pinus Fl 788 tall sid. 296
 • 29-jun Chenopodium vulvaria Fl. 216 Stinkmålla sid. 296 stad
 • 30-jun Reseda Luteola Fl. 439 Färgreseda sid. 296 stad norr om
 • 30-jun Cicuta Fl. 239 växte i Sprängört sid. 297 Gärdsjöholm
 • 30-jun Fagus Fl .788 Bok sid. 297
 • 30-jun Carpinus betulus Fl 786 Avenbok sid. 297
 • 30-jun Echium Fl. 158 Blåeld sid. 298
 • 30-jun Heracleum Fl. 231 Björnloka sid. 298 Gärdsjöholm
 • 30-jun Rumex Fl. 296, Bergsyra sid. 298
 • 01-jul Echium Fl. 158 Blåeld sid. 299 Krageholm-Rssgård
 • 01-jul Ulmus glabra ?Fl. 219 v Alm sid. 299
 • 01-jul Behen album Fl. 360 Smällglim sid. 299 Krageholm-Rssgård
 • 01-jul Cucubalus dioicus Fl. 361 Vitblära sid. 299 Krageholm-Rssgård
 • 01-jul Cucubalus Behen album 360 Smällglim sid. 299
 • 01-jul Tilia cordata Fl. 432 Lind sid. 299
 • 01-jul Astralagus major 591 Sötvedel sid. 299
 • 01-jul Cichoreum scan. Cikoria sid. 299 Krageholm-Rssgård
 • 01-jul Chrysanthemum luteum 699 Gullkrage sid. 299
 • 01-jul Scabiosa vulgaris Fl. 110 Väddklint???+ sid. 300
 • 01-jul Verbascum hirsutum Fl. 186 Kungsljus sid. 300
 • 01-jul Alsine aquatica 370 Sprödarv sid. 300
 • 01-jul Ranunculus flammula Fl 458 Ältranunkel sid. 300
 • 01-jul Ranunculus lanceolotus major Fl 457 Slöranunkel sid. 300
 • 01-jul Centaurea maxima 708 Väddklint sid. 300
 • 02-jul Galium luteum Fl. 116 Gulmåra sid. 300 Sövdeborg
 • 02-jul Euphorbia Fl. 436 Revormstörel sid. 303 Sövdeborg
 • 02-jul Galeopsis Fl. 491 Pipdån sid. 303 Sövdeborg
 • 02-jul Galeopsis Tetrahit 483 Pipdån sid. 303 Sövdeborg
 • 02-jul Spartium procumbens Fl. 589, Harginst sid. 303 Sövdeborg
 • 02-jul Staechas citrina Fl. 674, Hedblomster sid. 309 Everlöv, Östarpa
 • 03-jul Carduus nutans 655 Nicktistel sid. 296 stad
 • 03-jul Veronica spicata Fl. 7, Axveronica sid. 308 Everlöv
 • 03-jul Veronica Rutae folio Klibbveronica sid. 308 Everlöv
 • 03-jul Bromus vulgaris Fl. 84 Råglosta sid. 308 Everlöv
 • 03-jul Scabiosa Succisa Fl. 112 Ängsvädd sid. 308
 • 03-jul Cuscuta Fl. 138 Nässelsnärja sid. 308 Everlöv
 • 03-jul Rhamnus 193, Getapel sid. 308
 • 03-jul Gentiana Centaur min Fl. 205 kustarun ? sid. 308
 • 03-jul Centaurium minus Fl. 205 Arun sid. 308 Everlöv västerut
 • 03-jul Rubus niger Maritimus 409 Björnbär sid. 308 Everlöv
 • 03-jul Origanum vulg. Fl 480 Kungsmynta sid. 308 308
 • 03-jul Sisymbrium Nasturttium aq Rorippa sid. 308
 • 03-jul Trifolium purpureum (rödtuppor) Fl. 615, Rödklöver sid. 308 Everlöv
 • 03-jul Serratula 660 Ängsskära sid. 308
 • 03-jul Bidens tripartita 663 Brunskära sid. 308
 • 03-jul Chrysanthemum luteum 699 Gullkrage sid. 308 Everlöv
 • 03-jul Cnicus acanthi fol. 711 Kåltistel sid. 308 Everlöv
 • 03-jul Betula Fl.776 Björk sid. 308
 • 03-jul (Thysselinum )Oreoselinum Fl. 228 Backsilja sid. 309 Everlöv
 • 03-jul Oenante Fl. 236 v Pipstäkra sid. 309 Everlöv
 • 03-jul Eupatorium Hampflockel sid. 309 Everlöv
 • 03-jul Lysimachia Nummularia Fl. 168 v Penningblad sid. 310 Häckeberga
 • 03-jul Lonicera Caprifolium Fl. 191 Vildkaprifol sid. 310
 • 03-jul Alsine serrata Fl. 371 Buskstjärnblomma sid. 310
 • 03-jul Asarum Fl. Sv. 392, Hasselört sid. 310 Häckeberga
 • 03-jul Humulus lupulus Fl. 818 Humle sid. 310 Häckeberga
 • 03-jul Mercurialis perennis Fl.824 Enbuske sid. 310
 • 03-jul Tilia cordata Fl. 432 Lind sid. 312
 • 03-jul Carpinus betulus Fl 786 Avenbok sid. 312
 • 03-jul Corylus Fl 787 hassel sid. 312
 • 04-jul Galium luteum Fl. 116 Gulmåra sid. 313 Toppeladugård
 • 04-jul Vicken Fl. 601 Vicker sid. 313 mot Lund allmänt
 • 04-jul Melilotus lutea Fl. 619 Gul sötväppling sid. 313 Lund,Sunnantorp
 • 04-jul Ononis Fl. 623 Stallört sid. 313 Toppeladugård
 • 04-jul Cichoreum scan. Cikoria sid. 313 Toppeladugård
 • 04-jul Serratula 660 Ängsskära sid. 313 Malmö
 • 05-jul Centaurea jacea 709 klint sid. 314
 • 06-jul Arnica Fl. 684 Slåttergubbe sid. 315
 • 06-jul Phalaris arundinacea Fl. 48 Rörflen sid. 321 Barsebäck eintill havet
 • 06-jul Alopecurus erectus Fl. 52 Ängskavle sid. 321 Barsebäck eintill havet
 • 06-jul Oenante Fl. 236 v Pipstäkra sid. 321 Barsebäcktrakten
 • 06-jul Raphanus Cakile Marviol sid. 321 Barsebäck,havstrand
 • 06-jul Cakile Fl. 569 Marviol sid. 321 Barsebäck,havstrand
 • 06-jul Svenska h¨öfröet Fl. 620 Gullucern sid. 321 Barsebäck ett torp intill havet
 • 06-jul Myrica Fl 813 Pors sid. 322 Barsebäcktrakten
 • 06-jul Aira caerulea Fl. 71 Blåtåtel sid. 323 Slätten Barsb-Häljarp ?
 • 06-jul Salix pentandra Fl 792 Jolster sid. 323 Barsebäcktrakten
 • 06-jul Cakile Fl. 569 Marviol 321 Barsebäck,havstrand
 • 07-jul Echium Fl. 158 Blåeld sid. 324 Slätten Barsb-Häljarp ?
 • 07-jul Verbascum hirsutum Fl. 186 Kungsljus sid. 324
 • 07-jul Epilobium Fl. 304. Mjölkört sid. 324 Slätten Barsb-Häljarp ?
 • 07-jul Potentilla Anserina 415 Gåsört sid. 324 Landskrona söder
 • 07-jul Reseda Luteola Fl. 439 Färgreseda sid. 324 Landskrona stranden
 • 07-jul Raphanistrum Åkerättika sid. 324
 • 07-jul Raphanus arvensis Åkerättika sid. 324 Landskrona söder
 • 07-jul Malva 580 Malva sid. 324 Slätten Barsb-Häljarp ?
 • 07-jul Malva Scanica Rödmalva sid. 324
 • 07-jul Cichoreum scan. Cikoria sid. 324
 • 07-jul Onopordum 653 Ulltistel sid. 324 Landskrona stranden
 • 07-jul Raphanus arvensis Fl. 568 Åkerättika sid. 324 Landskrona söder
 • 07-jul Cardus nutans 655 Nicktistel sid. 326
 • 07-jul Carduus crispus 658 sid. 326
 • 07-jul Hejdenblommor (Stoechas citrin Hedblomster sid. 188 Tunbholm
 • 08-jul Lonicera xylosteum Fl. 192 Skogstry sid. 296
 • 08-jul Daucus sylvestris Morot sid. 296
 • 08-jul Lonicera Caprifolium Fl. 191 Vildkaprifol sid. 297
 • 08-jul Lonicera Caprifolium Fl. 191 Vildkaprifol sid. 327
 • 08-jul Carduus acaulis 656 Jordtistel sid. 329 sid.
 • 08-jul Salix Fl 795 grön pil sid. 329
 • 08-jul Orchis ustulata 726 Krutbrännare sid. 332 ängen emellan Borgen och Vallåkra bro
 • 08-jul Serapias Fl.734 Kärrknipprot sid. 332
 • 08-jul Lonicera Caprifolium Fl. 191 Vildkaprifol sid. 333 Bällteberga nordväst
 • 08-jul Thysselinum palustre Fl. 227 v Kärrsilja sid. 333 ängen emellan Borgen och Vallåkra bro
 • 08-jul Centaurea cyanus 710 Blåklint sid. 333
 • 08-jul Quercus robur Fl. 790 Ek sid. 333
 • 08-jul Carpinus betulus Fl 786 Avenbok sid. 333
 • 08-jul Populus Fl. 821 Poppelpil sid. 333
 • 09-jul Thysselinum palustre Fl. 227 v Kärrsilja sid. 333
 • 09-jul Campanula flore conglomerato F182 Toppklocka sid. 335 Glumslöv ?åkerrenar
 • 09-jul Campanula F01. urtice Nässelklocka sid. 336
 • 09-jul Ulmus glabra ?Fl. 219 v Alm sid. 336
 • 09-jul Melilotus lutea Fl. 619 Gul sötväppling sid. 336 Hälsingborg
 • 09-jul Salix Fl 795 grön pil sid. 336
 • 09-jul Reseda Luteola Fl. 439 Färgreseda sid. 339 Hälsingborg
 • 10-jul Carduus acaulis 656 Jordtistel sid. 339
 • 11-jul Panicum adhaerens Fl. 54 Hundhirs sid. 340
 • 11-jul Galium luteum Fl. 116 Gulmåra sid. 340
 • 11-jul Tilia cordata Fl. 432 Lind sid. 340
 • 11-jul Leontodon Taraxaconoides Sommarfibbla sid. 340
 • 11-jul Carduus acaulis 656 Nicktistel sid. 340
 • 12-jul Carpinus betulus Fl 786 avenbok sid. 342
 • 12-jul Taxus Ide sid. 342
 • 13-jul Drosera Fl. 257 Sileshår sid. 267 Svinabäcktrakten
 • 13-jul Drosera Fl. 257 Sileshår sid. 345
 • 13-jul Melilotus lutea Fl. 619 Gul sötväppling sid. 345 Kulla Gunnarstorp
 • 13-jul Melilotus lutea Fl. 619 Gul sötväppling sid. 345
 • 13-jul Chrysanthemum luteum 699 Gullkrage sid. 345 Kulla Gunnarstorp
 • 13-jul Quercus robur Fl. 791 Ek sid. 345
 • 13-jul Fagus Fl. 788 Bok sid. 345
 • 14-jul Aira caerula Fl. 71 Blåtåtel sid. 347 Vik.Hkullen
 • 14-jul Arundo arenae mobilis Fl.102, Sandrör sid. 347 Vik.Hkullen
 • 14-jul Elymus 106, Strandråg sid. 347 Vik.Hkullen
 • 14-jul Linum Cathartium Vildlin sid. 347 Vik.H.kullen
 • 14-jul Scabiosa Succisa Fl. 112 Ängsvädd sid. 348
 • 14-jul Galium luteum Fl. 116 Gulmåra sid. 348 Höganäs
 • 14-jul Convolvulus arvensis Fl. 173 Åkervinda sid. 348 Höganäs
 • 14-jul Campanula vulgaris Fl. 176 Liten blåklocka sid. 348 Höganäs
 • 14-jul Verbascum nigrum Fl. 187 Kungsljus, mörkt sid. 348 Höganäs
 • 14-jul Verbascum nigrum Fl. 187 Kungsljus, mörkt sid. 348
 • 14-jul Lonicera Caprifolium Fl. 191 Vildkaprifol sid. 348 Vik.Hkullen
 • 14-jul Thlaspi arvense Penningört sid. 348
 • 14-jul Populus Fl. 821 Poppelpil sid. 348
 • 14-jul Genetiana autumnal/Pneumonanthe klockgenetiana sid. 349
 • 14-jul Prunus spinosa 397, Slån sid. 350
 • 14-jul Plantago lancelota Fl. 124 Svartkämpar sid. 351
 • 14-jul Plantago maculata Fl. 127 Gulkämpar sid. 351 Kullagård
 • 14-jul Chrysanthemum luteum 699 Gullkrage sid. 351
 • 14-jul Cochlearia danica Fl. 538 Dansk skörbuggsört sid. 352
 • 14-jul Hypericum anceps Fl.625 Johannesört sid. 352
 • 14-jul Impatiens nemor. Fl 722 Vildbalsamin sid. 353 Kullen
 • 14-jul Fagus Fl .789 Bok sid. 353
 • 14-jul Aira minima (p. 257) Vårtåtel sid. 353 Kullagård
 • 14-jul Linum Radiola Fl. 256 v Dvärglin sid. 353
 • 14-jul Empetrum Kråkbär sid. 357
 • 14-jul Linum Radiola Fl. 256 v Dvärglin sid. 359
 • 14-jul Juncus cespitosus 282 tåg(huvud?) sid. 359
 • 15-jul Acorusp palustr Fl. 277 kalmus sid. 260
 • 15-jul Eriophorum Fl. 44 Ängsull sid. 360
 • 15-jul Aira caerulea Fl. 71, Blåtåtel sid. 360
 • 15-jul Thysselinum palustre Fl. 227 v Kärrsilja sid. 360
 • 15-jul Acorusp palustr Fl. 277 Kalmus sid. 360
 • 15-jul Inula Erigeron palustris 693 Loppört sid. 360 Vegeholm.
 • 16-jul Poa gigantea Fl. 73 Jättegröe sid. 363 Vegeholm.
 • 16-jul Chrysanthemum luteum 699 Gullkrage sid. 266
 • 16-jul Myrica Fl 813 Pors sid. 363 Ängelholm
 • 16-jul Arundo arenae mobilis Fl.102, Sandrör sid. 366 Ängelholm
 • 16-jul Elymus Fl. 106 Strandråg sid. 366 Ängelholm
 • 16-jul Carex arenaria Fl.749 Sandstarr sid. 368 Ängelholm
 • 16-jul Phalaris arundinacea Fl. 48 Rörflen sid. 371 Ängelholm
 • 16-jul Galium luteum Fl. 116 Gulmåra sid. 371 Ängelholm
 • 16-jul Thymus serphyllum Fl. 477 Timjan sid. 371 Ängelholm
 • 16-jul Lagopus sid. 371 Ängelholm
 • 16-jul Hieracium fruticosum 639 sid. 371 Ängelholm
 • 16-jul Artemisia campestris Fältmalört sid. 371 Ängelholm
 • 16-jul Anthemis arvensis var Åkerkulla sid. 371 Ängelholm
 • 16-jul Jasione campestr. 713 Blåmunkar sid. 371 Ängelholm
 • 16-jul Viola tricolor 721 Stvmorsviol sid. 371 Ängelholm
 • 16-jul Carex arenaria Fl.749 Sandstarr sid. 371 Ängelholm
 • 16-jul Equisetum fluviatile Fräken sid. 372 Skillinge
 • 16-jul Cakile Fl. 569. Marviol 0 Ängelholm
 • 17-jul Carpinus betulus Fl 786 Avenbok sid. 374
 • 17-jul Festuca Svinsvingel Mannagräs Mannagräs sid. 376 Skillinge
 • 17-jul Spartium procumbens Fl. 589 Harginst sid. 378 Skillinge
 • 18-jul Virga aurea Fl. 685 begnte nu gullris ? sid. 379 Skillinge
 • 18-jul Radiola Fl. 256 Dvärglin sid. 380 mot Rössjö
 • 18-jul Festuca Fl. 92 Knägräs,Axsvingel sid. 382 mot Rössjö
 • 18-jul Ægopodium Fl. 247 Kirskaal sid. 382 mot Rössjö
 • 18-jul klöver ?Väpplingen Fl. 615 sid. 382 mot Rössjö
 • 18-jul Festuca ovina Fl. 95 Fårsvingel sid. 383 mot Rössjö
 • 18-jul Convolvulus arvensis Fl. 173 Åkervinda sid. 383 mot Rössjö
 • 18-jul Orobanche agror. klintsnyltrot sid. 383 mot Rössjö
 • 19-jul Festuca ovina Fl. 95 Fårsvingel sid. 434 Rössjöholm
 • 19-jul Nardus Fl. 47 Stagg sid. 383 Rössjöholm
 • 19-jul Dortmanna714 Notblomster sid. 384 Rössjöholm
 • 20-jul Iris palustris Fl. 33 sid. 385 nära Rommestorpslund
 • 20-jul Scabiosa Succisa Fl. 112 Ängsvädd sid. 385 nära Rommestorpslund
 • 20-jul Angelica sylv. Fl. 234 Strätta sid. 385 nära Rommestorpslund
 • 20-jul Epilobium Fl. 304. Mjölkört sid. 385 nära Rommestorpslund
 • 20-jul Arnica Fl. 684 Slåttergubbe sid. 385 nära Rommestorpslund
 • 20-jul Urtica Fl.773 Nässla(nälla) sid. 385 nära Rommestorpslund
 • 21-jul Allium pratense Fl.265 Backlök sid. 389 Kalmare mölla, Vram
 • 21-jul Polypodium angustifolium Fl.844 Kärrbräken sid. 389 Stenkolsbrottet
 • 22-jul Acorusp palustr Fl. 277 Kalmus sid. 389 Vrams kyrka
 • 22-jul Lonchitis sid. 389
 • 22-jul Senecio sylvatica F l.x bergkorsört sid. 389 Vrams kyrka
 • 23-jul Equisetum arvense Åkerfräken sid. 395
 • 24-jul Dianthus chemens 344 praktnejlika sid. 396 Söderåsen
 • 24-jul Cnicus acanthi fol. 711 Kåltistel sid. 397
 • 24-jul Impatiens nemor. Fl 722 Vildbalsamin sid. 397
 • 24-jul Pteris 843 Örnbräken sid. 397
 • 24-jul Scirpus cespitosus Fl. 42 Tuvsäv sid. 398 Blekemossa
 • 24-jul Acorusp palustr Fl. 277 Kalmus sid. 398 Bäilinge
 • 24-jul Erysimum vulgare vägsenap sid. 398 Bäilinge
 • 24-jul Urtica Fl.773 Nässla sid. 398 Bäilinge
 • 24-jul Pteris 843 Örnbräken sid. 398 Södra åsen
 • 25-jul Erica Fl. 309, som Ljung sid. 397 Södra åsen
 • 26-jul Epilobium Fl. 304. Mjölkört sid. 412 Lärkesholm
 • 26-jul Erica vulgaris Fl. 311 Ljung sid. 412 Lärkesholm
 • 26-jul Lonicera Caprifolium Fl. 191 Vildkaprifol sid. 413 Röinge
 • 26-jul Drosera Fl. 257 Sileshår sid. 413 Röinge
 • 26-jul Pinus Fl 788 tall sid. 413 Röinge
 • 27-jul Cornus, Ossea Fl.131femina Fl. 131 Skogskornell sid. 414 Röinge
 • 27-jul Evonymus Benved sid. 414 Röinge
 • 27-jul Convolvulus arvensis Fl. 173 Åkervinda sid. 414 Röinge
 • 27-jul Opulus Viburnum opulus Fl. 249 Olvon sid. 414 Röinge
 • 27-jul Malus sylvestris Fl. 402 VildapeL sid. 414 Röinge
 • 27-jul Rubus saxatilis Stenbär sid. 414 Röinge
 • 27-jul Salix pentandra Fl 792 Jolster sid. 414 Röinge
 • 27-jul Bromus ???? Långlosta sid. 416 Vedhygge
 • 27-jul Rumex granulata Fl. 293 gårdsskräppa sid. 417 Vanneberga
 • 28-jul Cichoreum scan. Cikoria sid. 417 Kristianstad
 • 28-jul Senecio Jacobaea Fl.688 Gullstånds sid. 417 Kristianstad
 • 28-jul Carex nigra Fl.769 Hundstarr/blåsstarr sid. 417 Kristianstad
 • 28-jul Cicuta Carex nigra Fl. 769 Vasstarr sid. 417 Kristianstad
 • 28-jul Poa gigantea Fl. 73 Jättegröe sid. 419 Kristianstad
 • 28-jul Sium majus(latifolium)Fl. 235 Vattenmärka sid. 419 Kristianstad
 • 28-jul Subularia aquat. Sylört sid. 419 Kristianstad
 • 28-jul Inula Erigeron erigeron Fl. 693 Loppört sid. 420 Kristianstad
 • 28-jul Inula Aster 694 ? sid. 420 Kristianstad
 • 28-jul Oenante Fl. 236 v Pipstäkra sid. 421 Kristianstad
 • 28-jul Oenante Phellandrium Fl. 238, Vattenstäkra sid. 421 Kristianstad
 • 29-jul Cucubalus Behen album 360 Smällglim sid. 420
 • 31-jul Brassica campestris Fl. 546 Åkerkål sid. 422 Fjälkinge
 • 31-jul Sinapis arvensis Fl. 548 åkersenap sid. 422 Fjälkinge
 • 31-jul Cichoreum scan. Cikoria sid. 422 Fjälkinge
 • 31-jul Cichoreum scan. Cikoria sid. 422 Fjälkinge
 • 01-aug Brassica perfoliata Fl546 Åkerkål sid. 422
 • x Isatis tinctor. färgört x x
 • Chrysanthemum luteum 699 Gullkrage sid. 282
 • Nardus pratensis Fl. 47 Stagg sid. 283
 • 01-aug avenbok Fl. 786, Knislinge 0
 • Resdagar orter, sträckor i fjärdingsmil samt veckodag

 • 17 maj: Stenbrohult,Marklunda till Sinclairsholm 29 kvart,onsdag
 • 18 maj: Sinclairsholm Kvar i Sinclairsholm ej rest torsdag
 • 19 maj: Sinclairsholm till Kristianstad 8 kvart, fredag
 • 20 maj: Kristianstad till Åhus 6 kvart, lördag
 • 21 maj: Åhus till Kristianstad 6 kvart, söndag
 • 22 maj: Kristianstad Kvar Kristianstad ej rest måndag
 • 23 maj: Kristianstad till Råbelöv,, Tåssebro, Åsum 9 kvart, tisdag
 • 23 maj: Åsum till Köping 6 kvart onsdag
 • 25 maj: Maltesholm Kvar i Maltesholm ej rest torsdag
 • 26 maj: Maltesholm till Vittskövle 4 kvart, fredag
 • 27 maj: Vittskövle Kvar i Vittskövle ej rest kvart, lördag
 • 28 maj: Vittskövle till Ravlunda 4 kvart, söndag
 • 29 maj: Ravlunda till Andrarum och tillbaka 4 kvart, måndag
 • 30 maj Andrarum Ravlunda tisdag
 • 31 maj: Ravlunda till Kivik, Asperöd, Stenshuvud 7 kvart, onsdag
 • 1 juni: Rörum, Tjörndala till Gladsax 4 kvart, torsdag
 • 2 juni Gladsax till Cimbrishamn 2 kvart, fredag
 • 3 juni: Cimbrishamn Kvar i Cimbrishamn Cimbris Ej rest lördag
 • 4 juni: Cimbrishamn till Gärsnäs, Herrestad 4 kvart, söndag
 • 5 juni Gärsnäs, Herrestad Kvar Gärsnäs, Herrestad 0 måndag
 • 6 juni: Gärsnäs, Herrestad till Tunbyholm 2 kvart, tisdag
 • 7 juni: Tunbyholm, Sankt Olof Kvar Tunbyholm, Sankt Olof 8 kvart onsdag
 • 8 juni: TunbyholmTranås till Sjöbo 8 kvart, torsdag
 • 9 juni: Sjöbo, Rammeleklint, Dalby till Lund 13 kvart, fredag
 • 10 juni: Lund Kvar Lund ej rest lördag
 • 11 juni: Lund till Malmö 6 kvart, söndag
 • 12 juni: Malmö Kvar Malmö ej rest måndag
 • 13 juni: Malmö Kvar Malmö, Limhamn ej rest tisdag
 • 14 juni: Malmö, Limhamn Kvar Malmö ej rest onsdag
 • 15 juni: Malmö Kvar Malmö ej rest torsdag
 • 16 juni: Malmö Kvar Hindby, Tullstorp till utkanten fredag
 • 17 juni: Hindby, Tullstorp Kvar Malmö ej rest lördag
 • 18 juni: Malmö till Malmö ej rest söndag
 • 19 juni: Malmö till Månstorp, Lundhög, Köpinge 11 kvart. måndag
 • 20 juni: KyrkoköpimngeTrälleborg, till Fredshög, Kämpinge, Skanör 5 kvart, tisdag
 • 21 juni: Fredshög, Kämpinge, Skanör till Skanör 5 kvart, onsdag
 • 22 juni: Skanör Kvar i Skanör ej rest torsdag
 • 23 juni: Falsterbo till Falsterbo ej rest fredag
 • 24 juni: Falsterbo, Varlinge till Klörup, Jordberga, Dybeck 8 kvart lördag
 • 25 juni: Klörup, Markinge, Dybeck till Dybeck, Skivarp 10 kvart söndag
 • 26 juni: Dybeck, Skivarp till Marsvinsholm 6 kvart måndag
 • 27 juni: Marsvinsholm till Sjörup 2 kvart tisdag
 • 28 juni: Sjörup till Ystad 5 kvart, onsdag
 • 29 juni: Ystad Kvar i Ystad ej rest torsdag
 • 30 juni: Ystad till Gärdsjöholm, Krageholm 4 kvart, fredag
 • 1 juli: Gärdsjöholm, Krageholm till Rysseberga (vid Rydsgård) 5 kvart lördag
 • 2 juli: Rysseberga till Sövdeborg, Everlöv 6 kvart, söndag
 • 3 juli: Sövdeborg, Everlöv till Everlöv, Rammele, Häckeberga 6 kvart, måndag
 • 4 juli: Toppeladugård, till Häckeberga 8 kvart, tisdag
 • 5 juli: Lund Kvar i Lund ej rest onsdag
 • 6 juli: Lund till Svenstorp, Kävlinge0Barsebäck, 10 kvart, torsdag
 • 7 juli: Barsebäck, Landskrona till Barsebäck, Landskrona 8 kvart, fredag
 • 8 juli: Landskrona, Vallåkra till Landskrona, VallåkraBälteberga 5 kvart, lördag
 • 9 juli: Bälteberga till Glömslöv, Helsingborg 9 kvart, söndag
 • 10 juli: HelsingborgTommarp till Tommarp och åter Helsingborg 12 kvart, måndag
 • 11 juli: Helsingborg till Ramlösa (och åter Helsingborg) 1 kvart, tisdag
 • 12 juli:Helsingborg till Gunnarstorp 8 kvart onsdag
 • 13 juli: Helsingborg till Svinabäck, Höjanäs,, Kullen 4 kvart, torsdag
 • 14 juli: Svinabäck, Höjanäs, Kullen till Mölleläje, Svanehall, Farhult 6 kvart, fredag
 • 15 juli Krapperup till Vegeholm 6 kvart, lördag
 • 16 juli: Vegeholm till Ängelholm 2 kvart, söndag
 • 17 juli:Ängelholm till Skillinge 4 kvart, måndag
 • 18 juli: Össjö, Rössjöholm till Össjö, Rössjöholm 5 kvart, tisdag
 • 19 juli: Rössjöholm Kvar i Rössjöholm ej rest onsdag
 • 20 juli: Rössjöholm till Vrams Gunnarstorp 16 kvart, torsdag
 • 21 juli: Gunnarstorp till Boserup 3 kvart fredag,
 • 22 juli: Bosarp Boserup till Gunnarstorp 3 kvart, lördag
 • 23 juli: Gunnarstorp Kvar i Gunnarstorp ej rest söndag
 • 24 juli: Vrams Gunnarst.Södra Ås till Södra Ås 19 kvart, måndag
 • 25 juli: Bäilinge till Lärkesholm ej rest tisdag
 • 26 juli: Lärkesholm till Källarp-Kädarp 9 kvart, onsdag
 • 27 juli: Källarp-Kädarp, Eknaberga till Kristianstad 22 kvart torsdag
 • 28 juli: Kristianstad Kvar i Kristianstad ej rest fredag
 • 29 juli: Kristianstad Kvar i Kristianstad ej rest lördag
 • 30 juli: Kristianstad Kvar i Kristianstad ej rest söndag
 • 31 juli: Kristianstad till Ljungby(TrolleLjungby) 11 kvart, måndag
 • 1 augusti: TrolleLjungby till Gyinge härad Stenbrohult 25 kvart, tisdag
 • Växter sorterade i bokstavsordning (svenska)

 • Aklejruta 25-maj Thalictrum canadense Fl 452 sid. 132 Maltesholm skogen
 • Aklejruta 27-maj Thalictrum canadense Fl 452 sid. 138 Forsakar
 • Al 28-maj Alnus Fl.775 sid. 141
 • Al 31-maj Alnus Fl.775 sid. 155
 • Al 01-jun Alnus Fl.775 sid. 163
 • Alm 06-jun Ulmus glabra ?Fl. 219 v sid. 182
 • Alm 17-jun Ulmus glabra ?Fl. 219 v sid. 238
 • Alm 24-jun Ulmus glabra ?Fl. 219 v sid. 268
 • Alm 25-jun Ulmus glabra ?Fl. 219 v sid. 271 Klörup öster ut
 • Alm 01-jul Ulmus glabra ?Fl. 219 v sid. 299
 • Alm 09-jul Ulmus glabra ?Fl. 219 v sid. 336
 • Arun 03-jul Centaurium minus Fl. 205 sid. 308 Everlöv västerut
 • Avenbok 17-maj Carpinus betulus Fl 786 sid. 91 Marklunda
 • Avenbok 25-maj Carpinus betulus Fl 786 sid. 129 Maltesholm skogen
 • Avenbok 07-jun Carpinus betulus Fl 786 sid. 189 Tunbyholmtrakten
 • Avenbok 26-jun Carpinus betulus Fl 786 sid. 285
 • Avenbok 30-jun Carpinus betulus Fl 786 sid. 297
 • Avenbok 03-jul Carpinus betulus Fl 786 sid. 312
 • Avenbok 08-jul Carpinus betulus Fl 786 sid. 333
 • Avenbok 12-jul Carpinus betulus Fl 786 sid. 342
 • Avenbok 17-jul Carpinus betulus Fl 786 sid. 374
 • Axveronica 17-maj Veroica spicata Fl. 7 sid. 88 Loshult
 • Axveronica 01-jun Veronica spicata 7 sid. 165 Tjörndala lund mot hav
 • Axveronica 03-jul Veronica spicata Fl. 7, sid. 308 Everlöv
 • Backglim 01-jun Silene nutans Fl 366 sid. 165 Tjörndala lund mot hav
 • Backlilja 05-jun (Thysselinum )Oreoselinum Fl. 228 sid. 179 Gärsnässtrakten
 • backlök 21-jul Allium pratense Fl.265 sid. 389 Kalmare mölla, Vram
 • Backsilja 01-jun (Thysselinum )Oreoselinum Fl. 228 sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • Backsilja 09-jun (Thysselinum )Oreoselinum Fl. 228 sid. 195 Sjöbo öster om
 • Backsilja 27-jun (Thysselinum )Oreoselinum Fl. 228 sid. 288 ,
 • Backsilja 03-jul (Thysselinum )Oreoselinum Fl. 228 sid. 309 Everlöv
 • Backsmörbloma 28-maj Ranunculus polyanthos 467 sid. 142
 • Backtimjan 21-maj Thymus serphyllum Fl. 477 sid. 109 Åhus sandhed
 • Backtimjan 29-maj Thymus serphyllum Fl. 477 sid. 147 Ravlundatrakten
 • Backtimjan 09-jun Thymus serphyllum Fl. 477 sid. 195 Vebeöd
 • Backtrav 21-maj Arabis annua 567, sid. 109 Åhus sandhed
 • Backtrav 21-maj Arabis annua 567, sid. Fl.
 • Benved 27-jul Evonymus sid. 414 Röinge
 • Bergkorsört 22-jul Senecio sylvatica F l.x sid. 389 Vrams kyrka
 • Bergrör 09-jun Arundo Bergrör sid. 195
 • Bergsslok 27-maj Melica Fl. 57 sid. 138 sid.
 • Bergsyra 01-jun Rumex Fl. 296 sid. 165
 • Bergsyra 25-maj Rumex Fl. 296, sid. 134 Maltesholm-Vittskövle
 • Bergsyra 08-jun Rumex Fl. 296, sid. 194 Asperöd ?
 • Bergsyra 30-jun Rumex Fl. 296, sid. 298
 • Bergsysra 08-jun Rumex lanceolata Fl. 296 sid. 194 Asperöd ?
 • Björk 09-jun Betula Fl.776 sid. 194
 • Björk 03-jul Betula Fl.776 sid. 308
 • Björnbär 03-jun Rubus maximus Fl.409 sid. 171 Cimbrislund
 • Björnbär 03-jul Rubus niger Maritimus 409 sid. 308 Everlöv
 • Björnloka 30-jun Heracleum Fl. 231 sid. 298 Gärdsjöholm
 • Blåbär 25-maj Vaccinium myrtillus 313, sid. 132 Maltesholm skogen
 • Blåbär, (slynnen) 17-maj Vaccinium myrtillusFl 313 sid. 90 Marklunda
 • Blåeld 29-maj Echium Fl. 158 sid. 146 Ravlunda
 • Blåeld 11-jun Echium Fl. 158 sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Blåeld 23-jun Echium Fl. 158 sid. 250 Månstorp
 • Blåeld 30-jun Echium Fl. 158 sid. 298
 • Blåeld 01-jul Echium Fl. 158 sid. 299 Krageholm-Rssgård
 • Blåeld 07-jul Echium Fl. 158 sid. 324 Slätten Barsb-Häljarp ?
 • Blåeld 17-jun Echium vulgare Fl. 158 sid. 237 Malmö
 • Blåeld,klåkluntor 15-jun Echium vulgare Fl. 158 sid. 228 Malmö
 • Blåhallon 11-jun Rubus caesius Fl. 410 sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Blåklint 11-jun Centaurea cyanus 710 sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Blåklint 08-jul Centaurea cyanus 710 sid. 333
 • Blåklint ( duvestol) 06-jun Centaurea cyanus 710 sid. 185 Tunbyholmtrakten
 • Blåmunkar 31-maj Jasione campestr. 713 sid. 161 Stenshuvud
 • Blåmunkar 16-jul Jasione campestr. 713 sid. 371 Ängelholm
 • Blåtåtel 19-maj Aira caerula Fl. 71 sid. 99
 • Blåtåtel 14-jul Aira caerula Fl. 71 sid. 347 Vik.Hkullen
 • Blåtåtel 06-jul Aira caerulea Fl. 71 sid. 323 Slätten Barsb-Häljarp ?
 • Blåtåtel 15-jul Aira caerulea Fl. 71, sid. 360
 • Bockrot 21-maj Pimpinella 246 sid. 109 Åhus sandhed
 • Bok 17-maj Fagus Fl .785 sid. 90
 • Bok 25-maj Fagus Fl .786 sid. 131 Maltesholm skogen
 • Bok 28-maj Fagus Fl .787 sid. 143
 • Bok 30-jun Fagus Fl .788 sid. 297
 • Bok 14-jul Fagus Fl .789 sid. 353
 • Bok 23-maj Fagus Fl. 785 sid. 122
 • Bok 28-maj Fagus Fl. 786 sid. 138 Forsakar
 • Bok 07-jun Fagus Fl. 787 sid. 189 Tunbyholmtrakten
 • Bok 13-jul Fagus Fl. 788 sid. 345
 • Bolmört 29-maj Hyoscyamus Fl. 184 sid. 174 Ravlundas�der
 • Borsttåtel 26-maj Aira radice jubata Fl. 72 sid. 135 Maltesholm-Vittskövle
 • Borsttåtel 22-jun Aira radice jubata Fl. 72 sid. 257 Falsterbo
 • Bredkavelldun 25-jun Typha major Fl.772 sid. 277
 • Brunskära 25-jun Bidens tripartita 663 sid. 272
 • Brunskära 03-jul Bidens tripartita 663 sid. 308
 • Buskstjärnblomma 18-maj Alsine serrata Fl. 371 sid. 97 Hälleberga backe
 • Buskstjärnblomma 01-jun Alsine serrata Fl. 371 sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • Buskstjärnblomma 03-jul Alsine serrata Fl. 371 sid. 310
 • Båmunkar 09-jun Jasione campestr. 713 sid. 195 Vebeöd
 • Båmunkar 24-jun Jasione campestr. 713 sid. 258
 • Bäckbräsma 25-maj Cardamine stolonifera 560, sid. 132 Maltesholm skogen
 • Bäckbräsma 30-maj Cardamine stolonifera 560, sid. 148 Ravlunda,invid Källan
 • Cikoria 29-maj Cichoreum scan. sid. 146 Ravlundatrakten
 • Cikoria 08-jun Cichoreum scan. sid. 192 Tunbyholmtrakten
 • Cikoria 11-jun Cichoreum scan. sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Cikoria 19-jun Cichoreum scan. sid. 238 x
 • Cikoria 25-jun Cichoreum scan. sid. 273 fru Alstad ?
 • Cikoria 01-jul Cichoreum scan. sid. 299 Krageholm-Rssgård
 • Cikoria 04-jul Cichoreum scan. sid. 313 Toppeladugård
 • Cikoria 07-jul Cichoreum scan. sid. 324
 • Cikoria 28-jul Cichoreum scan. sid. 417 Kristianstad
 • Cikoria 31-jul Cichoreum scan. sid. 422 Fjälkinge
 • Cikoria 31-jul Cichoreum scan. sid. 422 Fjälkinge
 • Dansk skörbuggsört 20-jun Cochlearia danica Fl. 538 sid. 250 Stavstenstrakten
 • Dansk skörbuggsört 22-jun Cochlearia danica Fl. 538 sid. 256
 • Dansk skörbuggsört 14-jul Cochlearia danica Fl. 538 sid. 352
 • Duvnäva 16-jun Geranium malvacium 575 sid. 232 Malmö
 • Dvärglin 22-jun Linum Radiola Fl. 256 v sid. 258
 • Dvärglin 14-jul Linum Radiola Fl. 256 v sid. 353
 • Dvärglin 14-jul Linum Radiola Fl. 256 v sid. 359
 • Dvärglin 18-jul Radiola Fl. 256 sid. 380 mot Rössjö
 • Dådra(döra) 25-jun Myagrum sativum Fl. 541 sid. 271 Klörup öster ut
 • Ek 19-maj Quercus robur Fl. 784 sid. 100 Sinclar-Kristinastad
 • Ek 01-jun Quercus robur Fl. 785 sid. 164
 • Ek 01-jun Quercus robur Fl. 786 sid. 166
 • Ek 03-jun Quercus robur Fl. 787 sid. 171
 • Ek 09-jun Quercus robur Fl. 788 sid. 195
 • Ek 11-jun Quercus robur Fl. 789 sid. 201 Lund
 • Ek 08-jul Quercus robur Fl. 790 sid. 333
 • Ek 13-jul Quercus robur Fl. 791 sid. 345
 • En 28-maj juniperus sid. 142
 • En 17-maj Sabina sävenbon Juniperus sid. 93 Gyinge härad
 • Enbuske 17-maj juniperus Fl 824 sid. 89
 • Enbuske 03-jul Mercurialis perennis Fl.824 sid. 310
 • femfingerört 06-jun Potentilla argentea 417 sid. 183 Listarum
 • femfingerört 06-jun Potentilla argentea 417, sid. 186 Tunbholmtrakten
 • flockfibblalockblomstig 01-jun Apium palustr. 248 sid. 168
 • Flockfibbla 16-jul Hieracium fruticosum 639 sid. 371 Ängelholm
 • Flockfibbla 16-jul Hieracium fruticosum 639 sid. 371 Ängelholm
 • Flyghavre 24-jun Avena Fl. 97 sid. 268
 • Flyghavre 25-jun Avena Fl. 97 sid. 275 Jordeberga
 • Flyghavre 01-jun Flyghavre Fl. 97 sid. 168 Simrishamn
 • Flyghavre 24-jun Flyghavre Fl. 97 sid. 268
 • Fläder 21-maj Sambuccus Fl. 250, s sid. 111 Åhus landsväg m KR ?
 • Fläder 28-maj Sambuccus Fl. 250, s sid. 142 Vitttskövle
 • Fläder 06-jun Sambuccus Fl. 250, s sid. 182 Gärsnäs och norr ut
 • Fläder 11-jun Sambuccus Fl. 250, s sid. 209
 • Fläder 21-maj Sambuccus Fl. 250, s sid. 238
 • Fläder 19-jun Sambuccus Fl. 250, s sid. 246 Stavstenstrakten
 • Fläder 24-jun Sambuccus Fl. 250, s sid. 270
 • Fläder 25-jun Sambuccus Fl. 250, s sid. 273,274 Markinge Jordeberga
 • Fräken 16-jul Equisetum fluviatile sid. 372 Skillinge
 • Fårsvingel 19-jul Festuca ovina Fl. 95 sid. 434 Rössjöholm
 • Fårsvingel 21-maj Festuca ovina Fl. 95 sid. 109 Åhus sandhed
 • Fårsvingel 28-maj Festuca ovina Fl. 95 sid. 141 Vittskövle sandriva ?
 • Fårsvingel 09-jun Festuca ovina Fl. 95 sid. 195
 • Fårsvingel 18-jul Festuca ovina Fl. 95 sid. 383 mot Rössjö
 • Fältarv 19-jun Cerastium scanic. FL381 sid. 239 Malmö söder om
 • Fältkrassing 06-jun Thlaspi campestre sid. 186 Tunbyholmtrakten
 • Fältmalört 16-jul Artemisia campestris sid. 371 Ängelholm
 • Fältmalört 21-maj Artemisia campestris 668, sid. 109 Åhus sandhed
 • Fältsippa 21-maj Pulsatilla reflexa Fl 447 sid. 109 Åhus sandhed
 • Fältsippa ? 22-maj Pulsatilla rminor Fl 447 sid. 110 Åsum mot Köping
 • Fältvädd 19-jun Scabiosa gottlandica Fl. 111 sid. 239 Malmö söder om
 • Fältvädd 09-jun Scabiosa gottlandica Fl. 111, sid. 195 Vebeöd
 • Färgkulla 25-jun Buphthalmum tinctorium 698 sid. 274 Jordeberga
 • Färgreseda 02-jun Reseda Luteola Fl. 439 sid. 168
 • Färgreseda 11-jun Reseda Luteola Fl. 439 sid. 201 Lund vallarna
 • Färgreseda 16-jun Reseda Luteola Fl. 439 sid. 237 Malmö Håkanstorp
 • Färgreseda 30-jun Reseda Luteola Fl. 439 sid. 296 stad norr om
 • Färgreseda 07-jul Reseda Luteola Fl. 439 sid. 324 Landskrona stranden
 • Färgreseda 09-jul Reseda Luteola Fl. 439 sid. 339 Hälsingborg
 • Färgört x Isatis tinctor. x x
 • Förgätmigej(fansögon) 25-jun Mosotis palustris Fl. 149 fan sid. 271 Klörup öster ut
 • Gatkrassing 22-jun Lepidium Osris Fl. 534 sid. 256
 • Gatkrassing 11-jun Lepidum Osris fl. 534Sege sid. 210 Sege flod
 • Getapel 03-jul Rhamnus 193, sid. 308
 • Getapel 01-jun Rhamnus catharticus 193, sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • Glansnäva 31-maj Geranium lucidum 574 sid. 160 Stenshuvud
 • Glansnäva 31-maj Geranium lucidum 574 sid. 160 Stenshuvud
 • Glasört 15-jun Salicornia Fl. 1 sid. 228 Malmö
 • Glasört 22-jun Salicornia Fl. 1 sid. 258 Skanör
 • Grenrör 17-maj Arundo Grenrör Fl 100 sid. 84
 • Groblad 25-jun Plantago vulgaris Fl. 122 sid. 271 Klörup öster ut
 • Grusviva 28-maj Androsace Fl. 160 sid. 141 Vittskövle sandriva ?
 • Grusviva 24-maj Anrosace 160, sid. 126 Åsum mot Köping
 • Gråfibbla 31-maj Hieracium Pilosella unifl. sid. 155 Ravlunda
 • gräs 20-maj Poa sid. 109
 • grön pil 27-maj Salix Fl 795 sid. 137
 • grön pil 15-jun Salix Fl 795 sid. 230
 • grön pil 24-jun Salix Fl 795 sid. 270
 • grön pil 08-jul Salix Fl 795 sid. 329
 • grön pil 09-jul Salix Fl 795 sid. 336
 • Grönknavel 09-jun Scleranthus annus Fl. 348 v sid. 195
 • Grönknavel 19-jun Scleranthus annus Fl. 348 v sid. 240 Malmö söder om
 • Gul fetknopp 21-jun Sedum acre Fl.389 sid. 252 Fredshög
 • Gul fetknopp 25-jun Sedum acre Fl.389 sid. 271
 • Gul svärdslilja 20-jul sid. 385 nära Rommestorpslund
 • Gul svärdslilja 15-jun Iris palustris Fl. 33 sid. 228 Malmö
 • Gul svärdslilja 19-jun Iris palustris Fl. 33 sid. 240 Malmö söder om
 • Gul svärdslilja 20-jul Iris palustris Fl. 33 sid. 385 nära Rommestorpslund
 • Gul sötväppling 04-jul Melilotus lutea Fl. 619 sid. 313 Lund,Sunnantorp
 • Gul sötväppling 09-jul Melilotus lutea Fl. 619 sid. 336 Hälsingborg
 • Gul sötväppling 13-jul Melilotus lutea Fl. 619 sid. 345 Kulla Gunnarstorp
 • Gul sötväppling 13-jul Melilotus lutea Fl. 619 sid. 345
 • Gulklöver 01-jun Trifolium lupulinum Fl.617 sid. 165 Tjörndala lund mot hav
 • Gulkämpar 22-jun Plantago linearis maculata Fl. 127 sid. 256
 • Gulkämpar 14-jul Plantago maculata Fl. 127 sid. 351 Kullagård
 • Gullkrage 16-jul Chrysanthemum luteum 699 sid. 266
 • Gullkrage Chrysanthemum luteum 699 sid. 282
 • Gullkrage 01-jul Chrysanthemum luteum 699 sid. 299
 • Gullkrage 03-jul Chrysanthemum luteum 699 sid. 308 Everlöv
 • Gullkrage 13-jul Chrysanthemum luteum 699 sid. 345 Kulla Gunnarstorp
 • Gullkrage 14-jul Chrysanthemum luteum 699 sid. 351
 • Gullpudra 26-maj Chrysosplenium Fl 317, sid. 131 Maltesholm skogen
 • Gullpudra 25-maj Chrysosplenium Fl 317, sid. 132 Maltesholm skogen
 • Gullris ? 18-jul Virga aurea Fl. 685 begnte nu sid. 379 Skillinge
 • Gullstånds 28-jul Senecio Jacobaea Fl.688 sid. 417 Kristianstad
 • Gullucern 06-jul Svenska h¨öfröet Fl. 620 sid. 321 Barsebäck ett torp intill havet
 • Gullucern 23-maj Svenska höfröet Fl. 620 sid. 115 Råbelövstrakten
 • Gullucern 29-maj Svenska höfröet Fl. 620 sid. 146 Ravlunda
 • Gullucern 31-maj Svenska höfröet Fl. 620 sid. 155 Ravlunda söder om strand
 • Gullviva 25-jun Primula vulgaris Fl. 161 sid. 271 Klörup öster ut
 • Gulmåra 21-maj Galium luteum Fl. 116 sid. 109 Åhus sandhed
 • Gulmåra 04-jul Galium luteum Fl. 116 sid. 313 Toppeladugård
 • Gulmåra 11-jul Galium luteum Fl. 116 sid. 340
 • Gulmåra 14-jul Galium luteum Fl. 116 sid. 348 Höganäs
 • Gulmåra 16-jul Galium luteum Fl. 116 sid. 371 Ängelholm
 • Gulmåra 02-jul Galium luteum Fl. 116 sid. 300 Sövdeborg
 • Gulmåra 28-maj Galium luteum Fl. 116, sid. 141 Vittskövle sandriva ?
 • Gulplister 18-maj Leonurus Galeobdolon Fl 497 sid. 96 Hälleberga backe
 • Gulplister 25-maj Leonurus Galeobdolon Fl 497 sid. 132 Maltesholm skogen
 • Gulplister 02-jun Leonurus Galeobdolon Fl 497 sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • Gulplister (2 kortnamn) 27-maj Leonurus Galeobdolon Fl 497 sid. 138 Forsakar
 • Gulplister(2 l namn) 28-maj Leonurus Galeobdolon Fl 497 sid. 138 Forsakar
 • Gårdsskräppa 27-jul Rumex granulata Fl. 293 sid. 417 Vanneberga
 • Gåsört 21-maj Anserina Fl 415, sid.
 • Åhus sandshed sid.
 • Gåsört 22-maj Potentilla Anserina sid. 109 Åhus sandhed
 • Gåsört 07-jul Potentilla Anserina 415 sid. 324 Landskrona söder
 • Hampflockel 03-jul Eupatorium sid. 309 Everlöv
 • Harginst 17-jul Spartium procumbens Fl. 589 sid. 378 Skillinge
 • Harginst 02-jul Spartium procumbens Fl. 589, sid. 303 Sövdeborg
 • Harklöver 16-jul Lagopus sid. 371 Ängelholm
 • Hassel 01-jun Corylus Fl 787 sid. 166
 • Hassel 03-jun Corylus Fl 787 sid. 171
 • Hassel 15-jun Corylus Fl 787 sid. 231
 • Hassel 03-jul Corylus Fl 787 sid. 312
 • Hasselört 03-jul Asarum Fl. Sv. 392, sid. 310 Häckeberga
 • Hedblomster 07-jul Hejdenblommor (Stoechas citrina sid. 188 Tunbholm
 • Hedblomster 21-maj Staechas citrina Fl. 674, sid. 109 Åhus sandhed
 • Hedblomster 23-maj Staechas citrina Fl. 674, sid. 115 Råbelövstrakten
 • Hedblomster 28-maj Staechas citrina Fl. 674, sid. 141 Ravlunda
 • Hedblomster 31-maj Staechas citrina Fl. 674, sid. 155 Andrarum
 • Hedblomster 02-jul Staechas citrina Fl. 674, sid. 309 Everlöv, Östarpa
 • Hedblomster/Hejdenblommor 07-jun Stoechas citrina 674 sid. 188 Tunbyholmtrakten
 • Hjortron 17-maj Rubus Chamaemor. sid. 83 Stenbrohult
 • Hjärtstilla 21-jun Leonurus Cardiaca Fl 496 sid. 262
 • Honungsblomster 19-jun Herminium Monorchis Fl740 sid. 239 Malmö söder om
 • Humle 17-maj Humulus lupulus Fl. 818 sid. 91 Marklunda
 • Humle 03-jul Humulus lupulus Fl. 818 sid. 310 Häckeberga
 • Hundhirs 11-jul Panicum adhaerens Fl. 54 sid. 340
 • Hundrova 28-maj Bronia sid. 144 Vittskövletrakten
 • Hundstarr/blåsstarr 28-jul Carex nigra Fl.769 sid. 417 Kristianstad
 • Hundtunga 21-jun Cynoglossum vulgare sid. 252 Fredshög
 • Hästhov 25-jun Tussilago vulgaris Fl. 680 sid. 273 fru Alstad ?
 • Hönsarv 24-maj Cerastium viscosum sid. 126 Åsum mot Köping
 • Hönsarv 06-jun Cerastium viscosum sid. 186
 • Hönsarv 21-maj Cerastium viscosum 379, sid. 109 Åhus sandhed
 • Höskallra 29-maj Crista galli 503 sid. 147 Ravlundatrakten
 • Höskallra 29-maj Rhinanthus FL 503 sid. 147
 • Höskallra 05-jun Rhinanthus FL 503 sid. 179 Gärsnässtrakten
 • Höskallra 05-jun Rhinanthus Fl. 503 sid. 179 Gärsnässtrakten
 • Höskallra, skallergräs 25-jun Rhinanthus Fl. 503 sid. 271 Klörup öster ut
 • Höstfibbla 27-jun Leontodon Chondrilloides sid. 257
 • Höstfibbla 25-jun Leontodon Chondrilloides sid. 271
 • Ide 12-jul Taxus sid. 342
 • Igelknopp 22-maj Sparganium natans sid. 111 Kristianstad.
 • Johannesört 14-jul Hypericum anceps Fl.625 sid. 352
 • Johannesört 31-maj Hypericum anceps Fl.625 sid.
 • Johannesört 25-jun Hypericum anceps Fl.625 sid.
 • Jolster 06-jul Salix pentandra Fl 792 sid. 323 Barsebäcktrakten
 • Jolster 27-jul Salix pentandra Fl 792 sid. 414 Röinge
 • Jordklöver 25-jun Trifolium lupulinum perenne Fl sid. 273 Fru Alstad ?
 • Jordtistel 08-jul Carduus acaulis 656 sid. 329 sid.
 • Jordtistel 10-jul Carduus acaulis 656 sid. 339
 • Jordärtskockor 07-jun Heleanthus tuberosa sid. 187 Tunbyholmtrakten
 • Jungfru M nckel 08-jun Orchis palmata Fl. 729 sid. 194 Asperöd ?
 • Jättegröe 16-jul Poa gigantea Fl. 73 sid. 363 Vegeholm.
 • Jättegröe 28-jul Poa gigantea Fl. 73 sid. 419 Kristianstad
 • Jättegröe 11-jun Poa gigantea Fl. 73, sid. 210 Malmö öste om väg
 • Kabbeleka 17-maj Caltha 473, sid. 92 Göinge härad
 • Kabbeleka 17-maj Caltha Fl. 473 sid. 90 Marklunda
 • Kabbeleka(kabbelök) 25-jun Caltha palustris Fl. 473 sid. 271 Klörup öster ut
 • Kalmus 17-maj Acorusp palustr Fl. 277 sid. 92 Broby
 • Kalmus 11-jun Acorusp palustr Fl. 277 sid. 210 Malmö öste om väg
 • kalmus 15-jul Acorusp palustr Fl. 277 sid. 260
 • Kalmus 15-jul Acorusp palustr Fl. 277 sid. 360
 • Kalmus 22-jul Acorusp palustr Fl. 277 sid. 389 Vrams kyrka
 • Kalmus 24-jul Acorusp palustr Fl. 277 sid. 398 Bäilinge
 • Kamomill 11-jun Matricaria Chamomill. vulgare 702 sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Kamäxing 04-jun Cynosurus cristatus Fl. 81 sid. 174 Tommarp öster om
 • Kardborre 05-jun Arctium 651 sid. 179 Gärsnässtrakten
 • Kardborre 26-jun Arctium Fl. 651 sid. 282 Skivarpstrakten
 • Kardborre 19-jun Arctium officinale sid. 241 Månstorp
 • Kaveldun 05-jun Typha major Fl.772 sid. 179 Gärsnässtrakten
 • Kaveldun 11-jun Typha major Fl.772 sid. 210 Malmö öste om väg
 • Kaveldun, dynema 15-jun Typha major Fl.772 sid. 228 Malmö
 • Kirskål 18-jul Ægopodium Fl. 247 sid. 382 mot Rössjö
 • Klibbveronica 03-jul Veronica Rutae folio sid. 308 Everlöv
 • Klint 05-jul Centaurea jacea 709 sid. 314
 • Klintsnyltrot 18-jul Orobanche agror. sid. 383 mot Rössjö
 • Klockgenetiana 14-jul Genetiana autumnal/Pneumonanthe sid. 349
 • Klockljung 19-jun Erica Tetralix Fl. 310 sid. 253 Kämpinge_skanör
 • Klofibbla 17-jun Crepis Fl. 640, Lundatrakten-Åkarp sid.
 • Klöver 18-jul ?Väpplingen Fl. 615 sid. 382 mot Rössjö
 • Knylhavre 26-jun Avena nodosa Fl. 98 v sid. 283 Skivarpstrakten
 • Knägräs,Axsvingel 22-jun Festuca Fl. 92 sid. 257
 • Knägräs,Axsvingel 18-jul Festuca Fl. 92 sid. 382 mot Rössjö
 • Korgpil 06-jun Saix korgpil Tysk pil Fl 812 sid. 182 Gärsnäs och norr ut
 • Korgvide, var allmänt 08-jun Salix korgpil Tysk pil Fl 812 sid. 193 Asperöd ?
 • Korndådra 06-jun Magrum monospermum Fl. 542 sid. 185 Tunbholmtrakten
 • Korndådra 11-jun Magrum monospermum Fl. 542 sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Korndådra 26-jun Myagrum monospermum Fl. 542 sid. 283 Skivarpstrakten
 • Kornfibbla 01-jun Scorzonera 647 sid. 168 Tjörndala lund mot hav
 • Kornfibbla 26-jun Scorzonera Fl. 647 sid. 280
 • Kornvallmo 19-jun Papaver cap. hisp. long. sid. 239 malmötrakten
 • Korsört 24-maj Senecio vulgaris F l.690 sid. 126 Åsum mot Köping
 • Krusnate 24-maj Potamogeton crispum Fl.142 sid. 126 Åsum mot Köping
 • Krusskräppa 05-jun Herba Britannica Fl. 292 sid. 179 Gärsnässtrakten
 • Krusskräppa 11-jun Herba Britannica Fl. 292 sid. 210 Malmö öste om väg
 • Krutbrännare 27-jun Orchis ustulata 726 sid. 289 Sjörup
 • Krutbrännare 08-jul Orchis ustulata 726 sid. 332 ängen emellan Borgen och Vallåkra bro
 • Krypvide 21-maj Salix fol. myrti tarent.Fl 803 sid. 110
 • Kråkbär 14-jul Empetrum sid. 357
 • Kråkbär 21-maj Empetrum nigrum sid. 109
 • Kråkbär 21-jun Empetrum nigrum sid. 252 Fredshög
 • Kråkebärsris 23-jun Empetrum nigrum sid. 253 Kämpinge_skanör
 • Kummin 11-jun Carum vulg. sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Kungsljus 01-jul Verbascum hirsutum Fl. 186 sid. 300
 • Kungsljus 07-jul Verbascum hirsutum Fl. 186 sid. 324
 • Kungsljus, mörkt 14-jul Verbascum nigrum Fl. 187 sid. 348 Höganäs
 • Kungsljus, mörkt 14-jul Verbascum nigrum Fl. 187 sid. 348
 • Kungsmynta 03-jul Origanum vulg. Fl 480 sid. 308 308
 • Lustarun ? 11-jun Gentiana Centaur min Fl. 205 sid. 202 Lundatrakten-Åkarp
 • Kustarun ? 03-jul Gentiana Centaur min Fl. 205 sid. 308
 • Kvickrot 17-maj Triticum Fl. 105 sid. 82 Loshult
 • Kvickrot 06-jun Triticum Fl. 105 sid. 184
 • Kvickrot 21-jun Triticum Fl. 105 sid. 256
 • Kåltistel 26-jun Cnicus acanthi fol. 711 sid. 280 Bedinge skogen öst
 • Kåltistel 03-jul Cnicus acanthi fol. 711 sid. 308 Everlöv
 • Kåltistel 24-jul Cnicus acanthi fol. 711 sid. 397
 • Käringtand 21-maj Lotus FL 609 sid. 109 Åhus sandhed
 • Käringtand 05-jun Lotus FL 609 sid. 179 Gärsnässtrakten
 • Käringtand 06-jun Lotus FL 609 sid. 185 Tunbholmtraktent
 • Kärleksört 26-jun Sedum Telephium Fl. 386 sid. 282 Skivarpstrakten
 • Kärnocka 11-jun Othonna palustris 687 sid. 210
 • Kärnocka 25-jun Othonna palustris 687 sid. 272 Klörup öster ut
 • Kärnocka 24-maj Othonna palustris 687 sid. 126 Åsum mot Köping
 • Kärnocka 19-jun Othonna palustris 687 sid. 240
 • Kärrbräken 21-jul Polypodium angustifolium Fl.844 sid. 389 Stenkolsbrottet
 • Kärrknipprot 08-jul Serapias Fl.734 sid. 332
 • Kärrsilja 08-jul Thysselinum palustre Fl. 227 v sid. 333 ängen emellan Borgen och Vallåkra bro
 • Kärrsilja 09-jul Thysselinum palustre Fl. 227 v sid. 333
 • Kärrsilja 15-jul Thysselinum palustre Fl. 227 v sid. 360
 • Körvel dansk 02-jun Scandix sativa Kyrvel Fl. 242, sid.
 • Lind 27-maj Tilia cordata Fl. 432 sid. 137
 • Lind 01-jun Tilia cordata Fl. 432 sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • Lind 04-jun Tilia cordata Fl. 432 sid. 171
 • Lind 11-jun Tilia cordata Fl. 432 sid. 223
 • Lind 26-jun Tilia cordata Fl. 432 sid. 285
 • Lind 27-jun Tilia cordata Fl. 432 sid. 288 Sjörup
 • Lind 01-jul Tilia cordata Fl. 432 sid. 299
 • Lind 03-jul Tilia cordata Fl. 432 sid. 312
 • Lind 11-jul Tilia cordata Fl. 432 sid. 340
 • Lindådra 27-jun Magrum sativum Fl. 541 sid. 288 Sjörup
 • Lindådra 26-jun Myagrum sativum Fl. 541 sid. 283 Skivarpstrakten
 • Lindådra 26-jun Myagrum sativum Fl. 541 sid. 283 Skivarpstrakten
 • Liten blåklocka 14-jul Campanula vulgaris Fl. 176 sid. 348 Höganäs
 • Liten sandlilja 27-jun Anthericum ramosum Fl. 268, sid. 288 Sjörup
 • Ljung 25-jul Erica Fl. 309, som sid. 397 Södra åsen
 • Ljung 27-maj Erica vulgaris Fl. 309 sid. 138
 • Ljung 09-jun Erica vulgaris Fl. 309 sid. 195
 • Ljung 26-jul Erica vulgaris Fl. 311 sid. 412 Lärkesholm
 • Ljung 22-jun Erica vulgaris Fl. 309 sid. 253 Kämpinge
 • Liljekonvalj 26-jun Lilium Convallium Fl. 273 sid. 282 Skivarpstrakten
 • Lomme 25-maj Bursa pastoris sid. 132 Maltesholm skogen
 • Lomme 19-jun Bursa pastoris sid. 241 Månstorp
 • Lomme 24-maj Thlaspi Bursa past sid. 126 Åsum mot Köping
 • Loppört 28-jul Inula Erigeron erigeron Fl. 693 sid. 420 Kristianstad
 • Loppört 15-jul Inula Erigeron palustris 693 sid. 360 Vegeholm.
 • Loppört 11-jun Inula Erigeron palustris 693 sid. 201 Lund vallarna
 • Loppört? 28-jul Inula Aster 694 sid. 420 Kristianstad
 • Loppört? 19-maj Inula Aster salicis fol.696 sid. 99
 • Luddtåtel 06-jun Aira lanata Fl. 67 sid. 185 Tunbholmtraktent
 • Luddtåtel 21-jun Aira lanata Fl. 67 sid. 256 Skanör
 • Lundarv 25-maj Alsine nemorosa 370 sid. 132 Maltesholm skogen
 • Lundarv 25-maj Alsine nemorosa 370 sid. 286
 • Lungrot 28-maj Bonus Henricus Fl. 208 s sid. 144 Vittskövletrakten
 • Lungört 25-maj PulmonariaFL. 156 sid. 132 Maltesholm skogen
 • Lungört 01-jun PulmonariaFL. 156 sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • Långlosta 27-jul Bromus ???? sid. 416 Vedhygge
 • Lökgmander 15-jun Teucrium Scordium sid. 228 Fl.
 • Majviva 19-maj Primula minor sid. 100 Sinclar-Kristinastad
 • Malva 07-jul Malva 580 sid. 324 Slätten Barsb-Häljarp ?
 • Mannagräs 17-jul Festuca Svinsvingel Mannagräs sid. 376 Skillinge
 • Martorn 31-maj Erngium Fl. 220 sid. 157 Ravlunda söder om strand
 • Marviol 26-jun Cakile Fl. 569 sid. 229 Malmö
 • Marviol 06-jul Cakile Fl. 569 sid. 321 Barsebäck,havstrand
 • Marviol 26-jun Cakile Fl. 569 229 Malmö
 • Marviol 06-jul Cakile Fl. 569 321 Barsebäck,havstrand
 • Marviol 16-jul Cakile Fl. 569. 0 Ängelholm
 • Marviol 15-jun Raphanus Cakile sid. 229 Malmö
 • Marviol 06-jul Raphanus Cakile sid. 321 Barsebäck,havstrand
 • Mjukdån 09-jun Galeopsis purp 495 sid. 195
 • Mjukdån 09-jun Ladanum sid. 195 Sjöbo öster om
 • Mjölkört 21-maj Epilobium angustifoliumFl. 304 sid. 110 Åhus landsväg m KR ?
 • Mjölkört 17-maj Epilobium Fl. 304. sid. 84
 • Mjölkört 07-jul Epilobium Fl. 304. sid. 324 Slätten Barsb-Häljarp ?
 • Mjölkört 20-jul Epilobium Fl. 304. sid. 385 nära Rommestorpslund
 • Mjölkört 26-jul Epilobium Fl. 304. sid. 412 Lärkesholm
 • morot 08-jul Daucus sylvestris sid. 296
 • Murgröna 25-maj Heder Fl. 190 sid. 130 Maltesholm skogen
 • Murgröna 25-maj Heder Fl. 190 sid. 132 Maltesholm skogen
 • Murgröna 27-maj Heder Fl. 190 sid. 137 Vittskövle allé
 • Murgröna 11-jun Heder Fl. 190 sid. 222 Malmö
 • Murgröna 26-jun Hedera Fl. 190 sid. 280
 • Murgrönsveronika 29-maj Veronica folio Hederae Fl. 18 sid. 146
 • Murgrönsveronika 03-jun Veronica Hederae folio Fl. 18 sid. 172
 • Myskmadra,myska 26-jun Asperula odorata Fl. 114 sid. 132 Maltesholm skogen
 • Myskmadra,myska 26-jun Asperula odorata Fl. 114 sid. 282 Skivarpstrakten
 • Nagelört 24-maj Draba 523, sid. 126 Åsum mot Köping
 • Nagelört 24-maj Draba 523, sid. 126 Åsum mot Köping
 • Nicktistel 11-jun Cardus nutans 655 sid. 201 Lund vallarna
 • Nicktistel 07-jul Cardus nutans 655 sid. 326
 • Nicktistel 07-jul Carduus crispus 658 sid. 326
 • Nicktistel 29-maj Carduus nutans 655 sid. 146
 • Nicktistel 15-jun Carduus nutans 655 sid. 229 Malmö
 • Nicktistel 03-jul Carduus nutans 655 sid. 296 stad
 • Notblomster 19-jul Dortmanna714 sid. 384 Rössjöholm
 • Npon 03-jun Rosa Fl. 406 sid. 171 Cimbrislund
 • Nypon 02-jun Rosa 406 sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • Nysört 29-jun Achillea Ptarmica 706 sid. 296
 • Nässelklocka 09-jul Campanula F01. urtice sid. 336
 • Nässelsnärja 03-jul Cuscuta Fl. 138 sid. 308 Everlöv
 • Nässla 24-jul Urtica Fl.773 sid. 398 Bäilinge
 • Nässla(nälla) 25-jun Urtica Fl.773 sid. 271 Klörup öster ut
 • Nässla(nälla) 20-jul Urtica Fl.773 sid. 385 nära Rommestorpslund
 • Odon 17-maj Vaccinium maximum Fl. 312 sid. 82
 • Odon 21-jun Vaccinium maximum Fl. 312 sid. 252 Fredshög
 • Odört 15-jun Conium arvense Fl. 226 sid. 229 Malmö
 • Odört 19-jun Conium arvense FL 226 sid. 243
 • Olvon 23-maj Opulus Viburnum opulus Fl. 249 sid. 119 Balsberget
 • Olvon 27-jul Opulus Viburnum opulus Fl. 249 sid. 414 Röinge
 • Oxtunga 21-maj Anchusa sid. 109 Åhus sandhed
 • Oxtunga 29-maj Anchusa officinalis Fl. 153 sid. 146 Ravlunda
 • Oxtunga 11-jun Anchusa officinalis Fl. 153 sid. 210 Sege flod
 • Paddfot 28-maj Asperuga Fl. 159 sid. 141 Vittskövletrakten
 • Penningblad 03-jun Lysimachia Nummularia Fl. 168 v sid. 172 Cimbris
 • Penningblad 11-jun Lysimachia Nummularia Fl. 168 v sid. 210
 • Penningblad 03-jul Lysimachia Nummularia Fl. 168 v sid. 310 Häckeberga
 • Penningört 20-maj Thlaspi arvense sid. 104 Mot Åhus
 • Penningört 23-maj Thlaspi arvense sid. 114 Råbelövs gods
 • Penningört 05-jun Thlaspi arvense sid. 179 Gärsnässtrakten
 • Penningört 04-jun Thlaspi arvense sid. 176 Tommarp öster om
 • Penningört 11-jun Thlaspi arvense sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Penningört 14-jul Thlaspi arvense sid. 348
 • Piggtistel 11-jul Carduus acaulis 656 sid. 340
 • Pipdån 02-jul Galeopsis Fl. 491 sid. 303 Sövdeborg
 • Pipdån 02-jul Galeopsis Tetrahit 483 sid. 303 Sövdeborg
 • Pipstäkra 25-jun Oenante Fl. 236 v sid. 273 Jordeberga
 • Pipstäkra 26-jun Oenante Fl. 236 v sid. 280 Skivarpstrakten
 • Pipstäkra 03-jul Oenante Fl. 236 v sid. 309 Everlöv
 • Pipstäkra 06-jul Oenante Fl. 236 v sid. 321 Barsebäcktrakten
 • Pipstäkra 28-jul Oenante Fl. 236 v sid. 421 Kristianstad
 • Poppelpil 08-jun Populus Fl. 821 sid. 193
 • Poppelpil 08-jul Populus Fl. 821 sid. 333
 • Poppelpil 14-jul Populus Fl. 821 sid. 348
 • Poppelträd 27-maj Populus Fl. 820 sid. 137
 • Pors 06-jul Myrica Fl 813 sid. 322 Barsebäcktrakten
 • Pors 16-jul Myrica Fl 813 sid. 363 Ängelholm
 • praktnejlika 24-jul Dianthus chemens 344 sid. 396 Söderåsen
 • Pukvete 21-jun Melamprum arvense Fl. 511 sid. 252 Fredshög
 • Pukvete 25-jun Melamprum arvense Fl. 511 sid. 277 Jordberga
 • Pukvete 19-jun Melamprum arvense Fl. 511 v sid. 240 Malmö söder om
 • Revormstörel 05-jun Euphorbia 436 sid. 179 Gärsnässtrakten
 • Revormstörel 02-jul Euphorbia Fl. 436 sid. 303 Sövdeborg
 • Revormstörel(kattepattar) 25-jun Euphorbia solisequia Fl. 436 sid. 271 Klörup öster ut
 • Revsmörblomma 28-maj Ranunculus repens Fl. 468 t sid. 142 Vittskövle sandriva ?
 • Ringblomma 29-maj Calendula 712 solsvickor. sid. 147
 • Rorippa 03-jul Sisymbrium Nasturttium aq sid. 308
 • Rosling 17-maj Andromeda Fl335 sid. 83
 • Råglosta 19-jun Bromus vulgaris Fl. 84 sid. 241 Månstorp
 • Råglosta 03-jul Bromus vulgaris Fl. 84 sid. 308 Everlöv
 • Råglosta 19-jun Bromus vulgaris Fl. 84 gasse, sid. 250 Fredshög
 • Röda vinbär 25-jun Ribes nigra sid. 271
 • Rödklöver 18-jul sid. 382 mot Rössjö
 • Rödklöver 03-jul Trifolium purpureum (rödtuppor) Fl. 615, sid. 308 Everlöv
 • Rödklöver 13-jun Trifolium purpureum Fl. 615 sid. 225 Limhamn
 • Rödkämpar 19-jun Plantago inkana Fl. 123 sid. 241
 • Rödmalva 29-maj Malva major, sid. 146
 • Rödmalva 15-jun Malva rubra sid. 228
 • Rödmalva 29-maj Malva Scanica sid. 146
 • Rödmalva 15-jun Malva Scanica sid. 228
 • Rödmalva 07-jul Malva Scanica sid. 324
 • Rödmire 11-jun Anagallis rubra Fl. 169 sid. 201 Lund mot malmö
 • Rödmire 20-jun Anagallis rubra Fl. 169 sid. 240 Månstorp
 • Röllika 21-maj Achillea Millefol. 705 sid. 109 Åhus sandhed
 • Rörflen 06-jul Phalaris arundinacea Fl. 48 sid. 321 Barsebäck eintill havet
 • Rörflen 16-jul Phalaris arundinacea Fl. 48 sid. 371 Ängelholm
 • Salix,Marvide 21-jun Marvide Fl 806 sid. 253
 • Salix,Marvide 24-jun Marvide Fl 806 sid. 267 Kämpinge
 • Saltarv 15-jun Arenaria rubra 376 sid. 228
 • Saltarv 31-maj Arenaria portulacae 375 sid. 157
 • Saltarv 01-jun Arenaria portulacae 375 sid. 165
 • Saltarv 03-jun Arenaria portulacae 375 sid. 172
 • Sandkrassing 23-maj Iberis Fl. 536 sid. 119 Balsberget
 • Sandkrassing 26-maj Iberis Fl. 536 sid. 135 Maltesholm-Vittskövle
 • Sandnarv 06-jun Arenaria multicaulis 373, sid. 186 Tunbholmtrakten
 • Sandnejlika 20-maj Dianthus scanensis Fl. 343 sid. 105 kring floden Helgå
 • Sandnejlika 28-maj Dianthus scanensis Fl. 343 sid. 141 Vittskövle sandriva ?
 • Sandnejlika 24-maj Dianthus scanensis Fl. 343 s sid. 128 Köpingstrakten
 • Sandrör 15-jun Arenaria maritima Fl. 375 sid. 228 Tjörndala lund mot hav
 • Sandrör 31-maj Arundo arenae mobilis Fl.102, sid. 157 Ravlunda söder om strand
 • Sandrör 14-jul Arundo arenae mobilis Fl.102, sid. 347 Vik.Hkullen
 • Sandrör 16-jul Arundo arenae mobilis Fl.102, sid. 366 Ängelholm
 • Sandstarr 16-jul Carex arenaria Fl.749 sid. 368 Ängelholm
 • Sandstarr 16-jul Carex arenaria Fl.749 sid. 371 Ängelholm
 • Sandstarr 21-maj Carex arenaria Fl.749 sid. 109 Åhus sandhed
 • Sandtimotej 28-maj Phleum spica ovata sid. 140 Vittskövle sandriva ?
 • Sandvita 19-jun Alssum fruticosum sid. 239 Malmö söder om
 • Sandvita 26-jun Alssum fruticosum sid. 257 Falsterbo
 • Sileshår 13-jul Drosera Fl. 257 sid. 267 Svinabäcktrakten
 • Sileshår 13-jul Drosera Fl. 257 sid. 345
 • Sileshår 26-jul Drosera Fl. 257 sid. 413 Röinge
 • Skallergräs 19-jun Crista galli Fl. 503 sid. 241 Månstorp
 • Skogsbingel 25-maj Mercurialis perennis Fl.823 sid. 132 Maltesholm skogen
 • Skogsbingel 25-maj Mercurialis perennis Fl.823 sid. 131 Maltesholm skogen
 • Skogsbingel 01-jun Mercurialis perennis Fl.824 sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • Skogskornell 23-maj Cornus, Ossea Fl.131 sid. 119 Balsberget
 • Skogskornell 01-jun Cornus, Ossea Fl.131 sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • Skogskornell 03-jun Cornus, Ossea Fl.131 sid. 171 Cimbrislund
 • Skogskornell 26-jun Cornus, Ossea Fl.131 sid. 280
 • Skogskornell 27-jul Cornus, Ossea Fl.131femina Fl. 131 sid. 414 Röinge
 • Skogskornell 01-jun Rosa Fl. 406 sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • Skogstry 08-jul Lonicera xylosteum Fl. 192 sid. 296
 • Slån 28-maj Prunus spinosa 397, sid. 143
 • Slån 14-jul Prunus spinosa 397, sid. 350
 • Slån, körne 23-maj Prunus spinosa Fl. 397örtenamn voro här Körne, sid. 115 Råbelövstrakten
 • Slåttergubbe 06-jun Arnica 684 S:t Hans blomma ä sid. 185 Tunbholmtrakten
 • Slåttergubbe 06-jul Arnica Fl. 684 sid. 315
 • Slåttergubbe 20-jul Arnica Fl. 684 sid. 385 nära Rommestorpslund
 • Slåttergubbe(S:t Hans blomma) 25-jun Arnica Fl. 684 sid. 271 Klörup öster ut
 • Slöranunkel 01-jul Ranunculus lanceolotus major Fl 457 sid. 300
 • Småborre 25-jun Agrimonia officinarum Fl. 394 sid. 273 Klörup öster ut
 • Småvänderot våtmark mot Kristianstad 19-maj Valeriana dioica Fl. 31 sid. 99 Sinclar-Kristinastad
 • Småvändrot 26-jun Valeriana dioica Fl. 31 sid. 280
 • Smällglim 01-jul Behen album Fl. 360 sid. 299 Krageholm-Rssgård
 • Smällglim 31-maj Cucubalus Behen album 360 sid. 155 Ravlunda öster om
 • Smällglim 31-maj Cucubalus Behen album 360 sid. 155
 • Smällglim 01-jul Cucubalus Behen album 360 sid. 299
 • Smällglim 29-jul Cucubalus Behen album 360 sid. 420
 • Smörblomma 08-jun Ranunculus acris Fl. 466 sid. 192 Tunbyholm m Tranås
 • Smörblomma(smörört) 08-jun Ranunculus acris Fl. 466 sid. 192
 • Smörblomma(smörört) 25-jun Ranunculus acris Fl. 466 sid. 271 Klörup öster ut
 • Smörbollar 17-maj Trollicus Fl. 474 sid. 92 Göinge härad
 • Smörbollar 29-maj Trollius 474 bullerört, sid. 147 Ravlunda
 • smörbollar(ängeknappar), 17-maj Trollicus Fl. 474 sid. 90 Marklunda
 • Sodaört 15-jun Salsola Fl. 206 sid. 229
 • Sodaört 22-jun Salsola Fl. 206 sid. 258
 • Sodaört 26-jun Salsola Fl. 206 sid. 279 Bedinge
 • Sommarfibbla 29-maj Leontodon Taraxaconoides sid. 146
 • Sommarfibbla 07-jun Leontodon Taraxaconoides sid. 189 st Olof
 • Sommarfibbla 25-jun Leontodon Taraxaconoides sid. 274
 • Sommarfibbla 11-jul Leontodon Taraxaconoides sid. 340
 • sparris 05-jun Asparagus scanens. 272 sid. 179 Herrestads strand
 • Spikklubba 19-jun Datura Fl. 185 sid. 247 Stavstenstrakten
 • Sprängört 27-jun Cicuta Fl. 239 sid. 288 Sjörup
 • Sprängört 30-jun Cicuta Fl. 239 växte i sid. 297 Gärdsjöholm
 • Sprödarv 01-jul Alsine aquatica 370 sid. 300
 • Stagg 19-jul Nardus Fl. 47 sid. 383 Rössjöholm
 • Stagg 22-jun Nardus pratensis Fl. 47 sid. 258
 • Stagg Nardus pratensis Fl. 47 sid. 283
 • Stallört 20-maj Ononis Fl. 623 sid. 104
 • Stallört 04-jul Ononis Fl. 623 sid. 313 Toppeladugård
 • Stallört 11-jun Ononis spinosa Fl. 623 sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Stenbär 27-jul Rubus saxatilis sid. 414 Röinge
 • Stinkmålla 29-jun Chenopodium vulvaria Fl. 216 sid. 296 stad
 • stor blåklocka 29-jun Campanula flore magno sid. 296
 • stormhatt 26-jun Aconitum Napellus 442 sid. 280 Skivarpstrakten
 • Strandaster 31-maj Aster Tripolitum 697 sid. 157 Ravlunda söder om strand
 • Strandkrypa 31-maj Glaux 199, sid. 157 Ravlunda söder om strand
 • Strandkämpar 15-jun Plantago Coronopus dicta Fl. 126 sid. 228
 • Strandkämpar 22-jun Plantago Coronopus dicta Fl. 126 sid. 256
 • Strandmalört? 15-jun Seriphum Fl. sid. 228 kalkhamn Malmö
 • Strandmalört 15-jun Artemisia Seríphium sid. 228
 • Strandråg 31-maj Elymus 106, sid. 157 Ravlunda söder om strand
 • Strandråg 14-jul Elymus 106, sid. 347 Vik.Hkullen
 • Strandråg 16-jul Elymus Fl. 106 sid. 366 Ängelholm
 • Strandråg 01-jun Elymus Fl. 106 den blåbladiga sid. 165 Tjörndala lund mot hav
 • Strandtrift 31-maj Statice Fl. 253 sid. 155 Ravlunda öster om
 • Strandtrift 03-jun Statice Fl. 253 sid. 172 CimbrisLund
 • Strumarium 11-jun Xanthium sid. 201 Lund söder
 • Strutbräken 25-maj Osmunda Struthiopteris sid. 131 Maltesholm skogen
 • Strutbräken 25-maj Osmunda Struthiopteris 841, sid. 132 Maltesholm skogen
 • Strutbräken 25-maj Struthiopteris 841, sid. 132 Maltesholm skogen
 • Strätta 20-jul Angelica sylv. Fl. 234 sid. 385 nära Rommestorpslund
 • Stvmorsviol 06-jun Viola tricolor 721 sid. 186 Tunbyholmtrakten
 • Stvmorsviol 11-jun Viola tricolor 721 sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Stvmorsviol 16-jul Viola tricolor 721 sid. 371 Ängelholm
 • Stånds 31-maj Senecio Jacobaea Fl.688 sid. 155
 • Stånds 19-jun Senecio Jacobaea Fl.688 sid. 240 Malmö söder om
 • Stånds 25-jun Senecio Jacobaea Fl.688 sid. 274 Jordeberga
 • Svart vinbär 25-jun Ribes rubra sid. 271
 • Svartkämpar 14-jul Plantago lancelota Fl. 124 sid. 351
 • Svartsenap 11-jun Senap Fl. 549, eller den svart sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Svinmålla 24-maj Chenopodium 213 sid. 126 Åsum mot Köping
 • Svinmålla 11-jun Chenopodium viride fl. 213 mel sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Svinrot kornfibbla 06-jun Scorzonera Fl. 647 sid. 183 Gärsnäs och norr ut
 • Sylört 28-jul Subularia aquat. sid. 419 Kristianstad
 • syra 20-jun Rumex hastata Fl. 296, sid. 250 Stavstenstrakten
 • syra 20-jun RumexFl. 297 sid. 250 Stavstenstrakten
 • såpnejlika 26-jun Saponaria off. sid.
 • Sårläka 25-maj Sanicula officinarium Fl.222 sid. 132 Maltesholm skogen
 • Sårläka 31-maj Sanicula officinarium Fl.222 sid. 160 Stenshuvud
 • Sårläka 31-maj Sanicula officinarium Fl.222 sid. 160
 • Sälg 19-maj Sälgen Fl 811 sid. 99 Sinclar-Kristinastad
 • Sötvedel 01-jun Astralagus major 591 sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • Sötvedel 01-jul Astralagus major 591 sid. 299
 • Taggkörvel 11-jun Scandix hispida 241 sid. 201 Lund vallarna
 • Tall 23-maj Pinus Fl 788 sid. 123
 • Tall 28-maj Pinus Fl 788 sid. 138
 • Tall 28-maj Pinus Fl 788 sid. 142
 • Tall 29-jun Pinus Fl 788 sid. 296
 • Tall 26-jul Pinus Fl 788 sid. 413 Röinge
 • Tallen Fl. 788 begnte visa si 17-maj Pinus Fl 788 sid. 83
 • Timjan 11-jun Thymus serphyllum Fl. 477 sid. 222 Malmö
 • Timjan 16-jul Thymus serphyllum Fl. 477 sid. 371 Ängelholm
 • Tjärblomster 26-maj Silena viscaria 364 sid. 135 Vittskövle
 • Tjärblomster 31-maj Silena viscaria 364 sid. 155 Ravlunda öster om
 • Tjärblomster 06-jun Silena viscaria 364 sid. 189 st Olof
 • Toppklocka 09-jul Campanula flore conglomerato F182 sid. 335 Glumslöv ?åkerrenar
 • Trampört 24-maj Polygonum Fl322 sid. 126 Åsum mot Köping
 • Trädgårdsmålla 15-jun Atriplex vulgar. sid. 229
 • Tusensköna 04-jun Bellis officinarum 707 sid. 176 Tommarp öster om
 • Tusensköna 11-jun Bellis officinarum 707 sid. 210 Sege flod
 • Tusensköna 19-jun Bellis officinarum 707 sid. 241 Månstorp
 • Tusensköna(futteljus) 25-jun Bellis officinarum 707 sid. 271 Klörup öster ut
 • Tuvstarr 18-jun carex caespitosa Fl.767 sid. 238 Malmö
 • Tuvstarr 25-jun carex caespitosa Fl.767 sid. 272 Klörup öster ut
 • Tuvsäv 17-maj Scirpus cespitosus Fl. 42 sid. 83
 • Tuvsäv 24-jul Scirpus cespitosus Fl. 42 sid. 398 Blekemossa
 • tåg(huvud?) 14-jul Juncus cespitosus 282 sid. 359
 • Tätört 24-maj Pingvicula vulgaris Fl. 21 sid. 128 Köpingstrakten
 • Tätört(kråkört) 19-maj Pingvicula vulgaris Fl. 21 sid. 99 Från sinclaisholm-Kr
 • Ulltistel 04-jun Onopordum 653 sid. 174
 • Ulltistel 07-jul Onopordum 653 sid. 324 Landskrona stranden
 • Vasstarr 28-jul Cicuta Carex nigra Fl. 769 sid. 417 Kristianstad
 • vattenklöver 05-jun Menanthes 163 sid. 179 Gärsnässtrakten
 • Vattenmärka 11-jun Sium majus(latifolium)Fl. 235 sid. 214 Malmö
 • Vattenmärka 28-jul Sium majus(latifolium)Fl. 235 sid. 419 Kristianstad
 • Vattenpilört 11-jun Persicaria amphibia Fl. 318 sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Vattenstäkra 11-jun Oenante Phellandrium Fl. 238, sid. 210 Malmö
 • Vattenstäkra 11-jun Oenante Phellandrium Fl. 238, sid. 212 Malmö
 • Vattenstäkra 28-jul Oenante Phellandrium Fl. 238, sid. 421 Kristianstad
 • VIcken ärter 21-maj Vicken Fl. 601 sid. 110 Råbelövs gods
 • Vicker 06-jun Vicken Fl. 601 sid. 186 Tunbyholmtrakten
 • Vicker 04-jul Vicken Fl. 601 sid. 313 mot Lund allmänt
 • Vide 26-jun Salix foenimessorum Fl 805 sid. 283
 • VildapeL 17-maj Malus sylvestris Fl. 402 sid. 91 Glömminge
 • VildapeL 27-jul Malus sylvestris Fl. 402 sid. 414 Röinge
 • Vildbalsamin 25-maj Impatiens nemor. Fl 722 sid. 132 Maltesholm skogen
 • Vildbalsamin 27-maj Impatiens nemor. Fl 722 sid. 138 Forsakar
 • Vildbalsamin 14-jul Impatiens nemor. Fl 722 sid. 353 Kullen
 • Vildbalsamin 24-jul Impatiens nemor. Fl 722 sid. 397
 • Vildkaprifol 08-jul Lonicera Caprifolium Fl. 191 sid. 297
 • Vildkaprifol 03-jul Lonicera Caprifolium Fl. 191 sid. 310
 • Vildkaprifol 08-jul Lonicera Caprifolium Fl. 191 sid. 327
 • Vildkaprifol 08-jul Lonicera Caprifolium Fl. 191 sid. 333 Bällteberga nordväst
 • Vildkaprifol 14-jul Lonicera Caprifolium Fl. 191 sid. 348 Vik.Hkullen
 • Vildkaprifol 26-jul Lonicera Caprifolium Fl. 191 sid. 413 Röinge
 • Vildkorn 15-jun Hordeum murinum Fl. 107 sid. 228 Malmö
 • Vildkorn 19-jun Hordeum murinum Fl. 107 sid. 245 Slågerup
 • Vildlin 14-jul Linum Cathartium sid. 347 Vik.H.kullen
 • Vildpersilja 01-jun Aethusa 240 sid. 168
 • Vitblära 01-jul Cucubalus dioicus Fl. 361 sid. 299 Krageholm-Rssgård
 • Vitsippa 17-maj Anemone nemorosa Fl 450 sid. 90 Marklunda
 • Vitsippa 26-jun Anemone nemorosa Fl 450 sid. 281
 • Vitxne 22-maj Satrium scanense Fl. 733 sid. 111
 • Vitxne 06-jun Satrium scanense Fl. 733 sid. 184 Tunbyholmtrakten
 • Vårklynne 20-maj Valerieniella locusta sid. 109 Vårklynne
 • Vårtåtel 14-jul Aira minima (p. 257) sid. 353 Kullagård
 • Vårärt 25-maj Orobus vernus 595 sid. 135 Maltesholm-Vittskövle
 • Vårärt 01-jun Orobus vernus 595 sid. 166 Tjörndala lund mot hav
 • Vårärt 25-maj Orobus vernus Fl.595 sid. 132 Maltesholm skogen
 • Väddklint 19-jun Centaurea maxima 708 sid. 240 Malmö söder om
 • Väddklint 19-jun Centaurea maxima 708 sid. 241 Månstorp
 • Väddklint 21-jun Centaurea maxima 708 sid. 250 Stavstenstrakten
 • Väddklint 01-jul Centaurea maxima 708 sid. 300
 • Väddklint???+ 01-jul Scabiosa vulgaris Fl. 110 sid. 300
 • vägsenap 24-jul Erysimum vulgare sid. 398 Bäilinge
 • Åkerfräken 05-jun Equisetum arvense sid. 179 Gärsnässtrakten
 • Åkerfräken 08-jun Equisetum arvense sid. 194 Asperöd ?
 • Åkerfräken 23-jul Equisetum arvense sid. 395
 • Åkerförgätmigej 21-maj Mosotis 149, sid. 109 Åhus sandhed
 • Åkerförgätmigej 24-maj Myosotis 149, sid. 126 Åsum mot Köping
 • Åkerklätt 21-jun Agrostemma segetum Fl. 383 sid. 252 Fredshög
 • Åkerkulla 20-jun Anthemis arvensis sid. 250 Stavstenstrakten
 • Åkerkulla 16-jul Anthemis arvensis var sid. 371 Ängelholm
 • Åkerkulla 11-jun Anthemis arvensis 702 sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Åkerkulla 19-jun Anthemis arvensis 702 sid. 241
 • Åkerkål 31-jul Brassica campestris Fl. 546 sid. 422 Fjälkinge
 • Åkerkål 29-maj Brassica campestris Fl546 sid. 146 Ravlunda
 • Åkerkål 08-jun Brassica perfoliata Fl. 546 sid. 193 Tunbholm m Tranås
 • Åkerkål 11-jun Brassica perfoliata Fl. 546 sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Åkerkål 23-maj Brassica perfoliata Fl. 546, sid. 115 Råbelövstrakten
 • Åkerkål 28-maj Brassica perfoliata Fl546 sid. 142 Vittskövle sandriva ?
 • Åkerkål 01-aug Brassica perfoliata Fl546 sid. 422
 • åkersenap 06-jun Sinapis arvensis Fl. 548 sid. 183 Tunbholmtrakten
 • åkersenap 11-jun Sinapis arvensis Fl. 548 sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • åkersenap 19-jun Sinapis arvensis Fl. 548 sid. 240 Malmö söder om
 • åkersenap 25-jun Sinapis arvensis Fl. 548 sid. 275
 • åkersenap 31-jul Sinapis arvensis Fl. 548 sid. 422 Fjälkinge
 • Åkervinda 11-jun Convolvulus arvensis Fl. 173 sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Åkervinda 21-jun Convolvulus arvensis Fl. 173 sid. 252 Kämpinge
 • Åkervinda 25-jun Convolvulus arvensis Fl. 173 sid. 271 Klörup öster ut
 • Åkervinda 14-jul Convolvulus arvensis Fl. 173 sid. 348 Höganäs
 • Åkervinda 18-jul Convolvulus arvensis Fl. 173 sid. 383 mot Rössjö
 • Åkervinda 27-jul Convolvulus arvensis Fl. 173 sid. 414 Röinge
 • Åkerättika 07-jul Raphanistrum sid. 324
 • Åkerättika 07-jul Raphanus arvensis sid. 324 Landskrona söder
 • Åkerättika 28-maj Raphanus arvensis Fl. 568 sid. 142
 • Åkerättika 03-jun Raphanus arvensis Fl. 568 sid. 172
 • Åkerättika 08-jun Raphanus arvensis Fl. 568 sid. 193 Tranåstrakten
 • Åkerättika 08-jun Raphanus arvensis Fl. 568 sid. 193
 • Åkerättika 11-jun Raphanus arvensis Fl. 568 sid. 208 Lundatrakten-Åkarp
 • Åkerättika 07-jul Raphanus arvensis Fl. 568 sid. 324 Landskrona söder
 • Ältranunkel 01-jul Ranunculus flammula Fl 458 sid. 300
 • Älväxing 19-maj Cynosurus sid. 99
 • Ängskavle 17-maj Alopecurus erectus Fl. 52 sid. 84
 • Ängskavle 06-jul Alopecurus erectus Fl. 52 sid. 321 Barsebäck eintill havet
 • Ängslök 22-jun Allium pratense sid. 258
 • Ängsskära 15-jun Serratula 660 sid. 230
 • Ängsskära 03-jul Serratula 660 sid. 308
 • Ängsskära 04-jul Serratula 660 sid. 313 Malmö
 • Ängsull 15-jul Eriophorum Fl. 44 sid. 360
 • Ängsviol 21-maj Viola canina 716 sid. 109 Åhus sandhed
 • Ängsvädd 03-jul Scabiosa Succisa Fl. 112 sid. 308
 • Ängsvädd 14-jul Scabiosa Succisa Fl. 112 sid. 348
 • Ängsvädd 20-jul Scabiosa Succisa Fl. 112 sid. 385 nära Rommestorpslund
 • Örnbräken 24-jul Pteris 843 sid. 397
 • Örnbräken 24-jul Pteris 843 sid. 398 Södra åsen
 • ? 19-jun Carlina camp. 652 sid. 242

Läs boken här

skånska resan bok

Sök markeringar i Google

Skane OrtVill du göra en egen hemsida med möjlighet att länka till databas eller
kanske lägga in egna kartor så går det hos one.com

Kontakt: linne1749@skaneresan.se