Kartor över Skåne

Gamla kartor kan man söka på krigsarkivet eller hos lantmäteriet.

Sök på länkarna ovan för att hitta historiska kartor! Några kommuner har trevliga kartvisningar. Den bästa när det gäller Linné är Buhrmanskartan som finns upplagd av Kristianstad i en upplösning som tål att zoomas in.

Ett trevligt exempel hämtad från Buhrmans finns från 20 juli på resan ifrån Rössjöholm åt Össjö genom landsbygden till Gunnarstorp då noteras följande "Rommestorpe Lund låg söder om vägen men väster om gården". På Buhrmans karta finns strax norr om "Åby" (nuvarande Klippan) en kyrka med dåvarande namnet Grummestorp som bör vara nuvarande Gråmanstorp. Lunden finns kanske inte kvar men mot Bälgane å ser det frodigt ut, och någonstans i dessa trakter bör det vara. Namnet Rommestorp finns på nutida karta norr om Vinslöv och inte så långt från Hälleberga. Vet inget om detta vare sig namn eller plats. Förväxlingar kan ju ske? På kartan kan man även titta på Hässleholm som då inte var en stad utan bestod av den stora gården Hässleholm. För Linnè var Mölleryd en viktigare plats som nämndes och strax norr om om om Mölleröds kungsgård finns där ett namn på bron över Almaån "Skrevlinge bro" som kunde användas när man kom från Helsingborg och från Hörlinge. Även Röinge vär värt att nämna (gästgivare) och där skall där skall finnas en slinga av den gamla vägen kvar. Någon av de vägstenar som finns i norra Hässleholm lär ha flyttats när järnvägen byggts men i Röinge kan man se vägvisarstenen nära Röinge by inskriften: RÖINGE TIL WANNEBERGA IT BIÄRNUM 1 13/16 / KIÄDARP 2 ./16 TYRINGE 1 7/16 BROBY_2. SÖSDALA 1 3/4. Jag vågar mig inte på exakt tolkning men gissar att det kan ta en timme till Wanneberga. I närheten finns numera även en minnessten över tingsplatsen i Röinge. Vägstenar är ganska ofta daterade senare än 1749 men man kan anta vägen ha funnits där redan före stenen.Vägstenar och inskriptioner finns att söka på RAA, alla är inte vägvisare utan det finns även enklare stenar .

Somliga namn är ju förändrade och viss danska kan finnas kvar i Burman namnsättning. Glasbruket, det berömda Henrikstorp låg söder om Perstorp. Det fanns förmodligen inte när kartan gjordes men på platsen finns en gård som här skrivs Hindrikst och förmodligen skrevs inte alla bokstäverna i namnet ut för att ge luft i kartan. Hindrik är det gamla sättet att stava Henrik i Skåne. Även mina äldsta spårade släktingar hette Hindrik. På denna karta finns säkert mer att hitta om man ger sig tid att studera detaljer, vilket jag inte hunnit.

Trafikverket hade på sin hemsida ett antal illustrationer som gav en viss vägledning var Linné for runt i Sverige men den avdelningen hittas inte just nu. Ofta kan man när man är ute och åker på halvstora vägar se intressant vägslingor med bebyggelse intill den vägen man åker på. I många fall är det rester av den gamla sträckningen på vägen. De riktigt små vägarna gick ofta över gårdsplanen på gamla gårdar och ledde ursprungligen från ena gården till den andra, men nu vill man ju inte ha trafik på sin gårdsplan. En trevlig karta som visar tidigt 1800-tal är Skånska rekognosceringskartan, den finns som bok och de flesta bibliotek i Skåne har den. skånska reken Nu kan man hitta Skånska recognoseringskartan på nätet. Detta är en av de vackraste kartor jag vet. Detaljerad och rejält gammal, från början av 1800-talet.Tyvärr kan det finnas lite fel mot nutida kartsystem men för att bara se på som bild så är den verkligen bra. De rutor som har en röd stjärna i förteckningen de blev aldrig gjorda och saknas alltså.
Nu finns fina riktigt gamla översiktskartor över södra Öland norra Öland

Kartan nedanför är gjord i Q-gis och har en bakgrund från Open source. Den är klickbar om usemap fungerar och om man nöjer sig med gamla kartor som finns på andra befintliga html-sidor.Dessa kan naturligtvis förändras och då försvinner mina länkar. Jag har lagt in någon bild men tills vidare får man söka gammelkartor på de länkade sidorna.Exakt vilka vägar Linné åkte är lite svårt att se då vägsträckningar har förändrats och många byar och orter har byggts ut eller slagits sönder och jag har ofta dragit sträckningen lite rakt när det inte går att rita med noggrannhet. Även numera händer det att gamla fallfärdiga gårdar som funnits i århundraden grävs ner och är spårlöst borta trots att gamla kartor visar på bebyggelse. Moderna maskiner ger stora möjligheter att förändra allt som inte är direkt skyddat i lag. Man kan få en viss väglednng av att titta på gamla kartor och särskilt då Buhrmanskartan på Kristianstad kommuns kartatlas under rubriken historiska kartor. Men överaskningar finns. Ett av Linne lovordat bybjer(5 juni Gärsnäs) skall enligt Den svenska södern (Carl Fries) helt enkelt ha grävts bort av grävmaskiner i mitten på förra seklet.

Till vänster i högerspalten allra längst ner skall det finnas två kartsökningar. Google maps har ingen bra Skånegräns vilket däremot bakgrundskartan till Riksantikvariets fornsök har. I Forsök kan man hitta alla registrerade gamla milastenar/vägstenar. Ett utdrag ur protokollet för just detta fynd kans ses i rull-listen längst ner till höger under rubrik Fornsök. Det verkar som att gränsen är flyttad någon gång .....

Det är lite intressant att följa Linnés spår via internet.
Skane Skaane Skaane Kristiansstad Malmoe Ystad Simris Lund
Klickbar gammelkartor
Dock inte överallt på kartan. Delar av norra Skåne blev aldrig gjorda
Skane gul pergament 3W196 Bjäreväst 3W198 Kullen 3W199 Höganäs 3W 200Kulla Gunnarstorp 2W196 Bjäre 2W197 2W198 2W199 2W 200 2w201helsingborg 2w202 2w203Landskrona 2w209 1W196 Östra Karup 1W197 Westersjo 1W198.Ängelholm 1W199 1W 200 1 w201 1 w202 1 w203sydöstLandskrona 1 w204 1 w205 1 w206 1 w207 1 w208 1w209 1ö196 1 Ö197 1 Ö198 1 Ö199 1 Ö200 1 Ö201 0 1 Ö202 1 ö203 1 ö204 1 ö205 1 ö206 1 ö207 1ö208 1ö209 2 Ö200 1 Ö201 0 2Ö202 2Ö203 2Ö204 2Ö205 2Ö206 2Ö207 2Ö208 2Ö209 3Ö200 3Ö201 0 3Ö202 3Ö203 3Ö204 3Ö205 3Ö206 3Ö207 3Ö208 3Ö209 4ö200 4ö201 0 4ö202 4ö203 4ö204 4ö205 4ö206 4ö207 4ö208 4ö209 5Ö200 5Ö201 0 5Ö202 5Ö203 5Ö204 5Ö205 5Ö206 5Ö207 5Ö208 5Ö2092 6Ö199 6Ö200 6Ö201 Ö202 6Ö203 6Ö204 6Ö205 6Ö206 6Ö207 6Ö208 6ÖÖ209 7Ö199 7ÖÖ200 7Ö201 7Ö202 7Ö203 7Ö204 7Ö205 7Ö206 7Ö207 7Ö208 7Ö209 8Ö200 8Ö201 8Ö202

Fornsöksfynd

Gränsmarkering papper

Litteratur

  • Skånska resa 1749 av Linné Carl, redigerad, 1975 (Carl-Otto von Sydow)
  • Biurmans resehandbok vägvisare uti svea och göta rike,se wikipedia
  • I Skåne med Linné - En resa tvåhundra år senare av Alf Henrikson & Birger Lundquist
  • Linnés skånska resa berättad 250 år senare av Ove Torgny
  • I Linnés hjulspår runt Skåne av Sven Snogerup, Matz Jörgensen
  • LUND PÅ LINNÉS TID av Matz Jörgensen
  • Från danska kroer till skånska gästis av Lennart Jönsson /li>
  • Runebergprojektet. Diverse tryck, även från Linné

Kartsök detaljer hos RAA

Skane

Google Skånes gräns

Skane

Trafikverkets Linné-sida är försvunnet?

Vill du göra en egen hemsida med möjlighet att länka till databas eller
kanske lägga in egna kartor så går det hos one.com

Startsida Växtsidan
Kontakt: linne1749@skaneresan.se