Kartor

Gamla kartor skall man söka på krigsarkivet eller hos lantmäteriet.

Sök på länkarna ovan för att hitta historiska kartor! Några kommuner har trevliga kartvisningar. Den bästa när det gäller Linné är Buhrmanskartan som finns upplagd av Kristianstad i en upplösning som tål att zoomas in.

Ett trevligt exempel hämtad från Buhrmans finns från 20 juli på resan ifrån Rössjöholm åt Össjö genom landsbygden till Gunnarstorp då noteras följande "Rommestorpe Lund låg söder om vägen men väster om gården". På Buhrmans karta finns strax norr om "Åby" (nuvarande Klippan) en kyrka med dåvarande namnet Grummestorp som bör vara nuvarande Gråmanstorp. Lunden finns kanske inte kvar men mot Bälgane å ser det frodigt ut, och någonstans i dessa trakter bör det vara. På samma karta kan man titta på Hässleholm som då inte var en stad utan bestod av den stora gården Hässleholm. För Linnè var Mölleryd en viktigare plats som nämndes och strax norr om om om Mölleröds kungsgård finns där ett namn på bron över Almaån "Skrevlinge bro" som kunde användas när man kom från Helsingborg och från Hörlinge. Även Röinge vär värt att nämna (gästgivare) och där skall där skall finnas en slinga av den gamla vägen kvar. Någon av de vägstenar som finns i norra Hässleholm lär ha flyttats när järnvägen byggts men i Röinge kan man se vägvisarstenen nära Röinge by inskriften: RÖINGE TIL WANNEBERGA IT BIÄRNUM 1 13/16 / KIÄDARP 2 ./16 TYRINGE 1 7/16 BROBY_2. SÖSDALA 1 3/4. Jag vågar mig inte på exakt tolkning men gissar att det kan ta en timme till Wanneberga. I närheten finns numera även en minnessten över tingsplatsen i Röinge. Vägstenar är ganska ofta daterade senare än 1749 men man kan anta vägen ha funnits där redan före stenen.Vägstenar och inskriptioner finns att söka på RAA, alla är inte vägvisare utan det finns även enklare stenar .

Somliga namn är ju förändrade och viss danska kan finnas kvar i Burman namnsättning. Glasbruket, det berömda Henrikstorp låg söder om Perstorp. Det fanns förmodligen inte när kartan gjordes men på platsen finns en gård som här skrivs Hindrikst och förmodligen skrevs inte alla bokstäverna i namnet ut för att ge luft i kartan. Hindrik är det gamla sättet att stava Henrik i Skåne. Även mina äldsta spårade släktingar hette Hindrik. På denna karta finns säkert mer att hitta om man ger sig tid att studera detaljer, vilket jag inte hunnit.

Trafikverket har gjort lite grova illustrationer som ger vägledning. Ofta kan man på halvstora vägar se intressant vägslingor med bebyggelse intill den asfalterade väg man nu åker. I många fall är det rester av den gamla sträckningen på vägen.De riktigt små vägarna gick ofta över gårdsplanen på gamla gårdar och ledde ursprungligen från ena gården till den andra, men nu vill man ju inte ha trafik på sin gårdsplan. En trevlig karta som visar tidigt 1800-tal är Skånska rekognosceringskartan, den finns som bok och de flesta bibliotek i Skåne har den.

Kartan nedanför är gjord i Q-gis och har en bakgrund från Open source. Den är klickbar om usemap fungerar och om man nöjer sig med gamla kartor som finns på andra befintliga html-sidor.Dessa kan naturligtvis förändras och då försvinner mina länkar. Jag har lagt in någon bild men tills vidare får man söka gammelkartor på de länkade sidorna.Exakt vilka vägar Linné åkte är lite svårt att se då vägsträckningar har förändrats och många byar och orter har byggts ut eller slagits sönder och jag har ofta dragit sträckningen lite rakt när det inte går att rita med noggrannhet. Även numera händer det att gamla fallfärdiga gårdar som funnits i århundraden grävs ner och är spårlöst borta trots att gamla kartor visar på bebyggelse. Moderna maskiner ger stora möjligheter att förändra allt som inte är direkt skyddat i lag. Man kan få en viss väglednng av att titta på gamla kartor och särskilt då Buhrmanskartan på Kristianstad kommuns kartatlas under rubriken historiska kartor.

Till vänster i högerspalten allra längst ner skall det finnas två kartsökningar. Google maps har ingen bra Skånegräns vilket däremot bakgrundskartan till Riksantikvariets fornsök har. I Forsök kan man hitta alla registrerade gamla milastenar/vägstenar. Ett utdrag ur protokollet för just detta fynd kans ses i rull-listen längst ner till höger under rubrik Fornsök. Det verkar som att gränsen är flyttad någon gång .....

Det är lite intressant att följa Linnés spår via internet.

Skane Skaane Kristiansstad Malmoe Ystad Simris Lund

Fornsöksfynd

Gränsmarkering papper

Litteratur

  • Skånska resa 1749 av Linné Carl, redigerad, 1975 (Carl-Otto von Sydow)
  • Biurmans resehandbok vägvisare uti svea och göta rike,se wikipedia
  • I Skåne med Linné - En resa tvåhundra år senare av Alf Henrikson & Birger Lundquist
  • Linnés skånska resa berättad 250 år senare av Ove Torgny
  • I Linnés hjulspår runt Skåne av Sven Snogerup, Matz Jörgensen
  • LUND PÅ LINNÉS TID av Matz Jörgensen
  • Från danska kroer till skånska gästis av Lennart Jönsson /li>
  • Runebergprojektet. Diverse tryck, även från Linné

Kartsök detaljer hos RAA

Skane

Goggle Skånes gräns

Skane

Startsida Växtsidan