Till startsidan Till växtsidan zoombar karta Epilog MossorTESTSIDA Mossbild Biopix Mossbild wiki Artportalen bildsök Artportalen

MOSSOR i Skåne 2018

Latinskt namn, svenskt namn och sista kolumnen innehåller olika växmiljöer som föredras Källa Lunds botaniska

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C D
Abietinella abietinagruskammossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Amblystegium serpensspäd krypmossaVid eutrofa vattendrag
Amblystegium serpensspäd krypmossaKalksten och cement i ± exponerade lägen
Amblystegium serpensspäd krypmossaFläder / Druvfläder / Pil och viden
Andreaea rupestrissotmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Aneura pinguisfetbålmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Anomodon spp.baronmossorMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Anomodon spp.baronmossorAsk / Alm / Skogslönn
Antitrichia curtipendulafällmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Antitrichia curtipendulafällmossaBok
Atrichum tenellumliten sågmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Atrichum undulatumvågig sågmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Atrichum undulatumvågig sågmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Atrichum undulatumvågig sågmossaVid skogsbäckar och raviner
Atrichum undulatumvågig sågmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Atrichum undulatumvågig sågmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Atrichum undulatumvågig sågmossaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Aulacomnium androgynumliten räffelmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Aulacomnium androgynumliten räffelmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Aulacomnium androgynumliten räffelmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Aulacomnium androgynumliten räffelmossaFläder / Druvfläder / Pil och viden
Aulacomnium androgynumliten räffelmossaBjörk / Klibbal
Aulacomnium palustreräffelmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Aulacomnium palustreräffelmossaHögmossar
Aulacomnium palustreräffelmossaTrädlösa fattigkärr
Aulacomnium palustreräffelmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Aulacomnium palustreräffelmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Barbilophozia attenuatapigglummermossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Barbilophozia attenuatapigglummermossaBjörk / Klibbal
Barbilophozia barbatalundlummermossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Barbilophozia barbatalundlummermossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Barbula convolutalitenneonmossaBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Barbula convolutalitenneonmossaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Barbula unguiculatastorneonmossaBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Barbula unguiculatastorneonmossaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Blasia pusillalerbålmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Brachythecium albicansblek gräsmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Brachythecium albicansblek gräsmossaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Brachythecium albicansblek gräsmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Brachythecium glareosumkalkgräsmossaKalksten och cement i ± exponerade lägen
Brachythecium mildeanumlergräsmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Brachythecium rivularekällgräsmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Brachythecium rivularekällgräsmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Brachythecium rivularekällgräsmossaVid skogsbäckar och raviner
Brachythecium rivularekällgräsmossaVid eutrofa vattendrag
Brachythecium rutabulumstor gräsmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Brachythecium rutabulumstor gräsmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Brachythecium rutabulumstor gräsmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Brachythecium rutabulumstor gräsmossaVid skogsbäckar och raviner
Brachythecium rutabulumstor gräsmossaVid eutrofa vattendrag
Brachythecium rutabulumstor gräsmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Brachythecium rutabulumstor gräsmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Brachythecium rutabulumstor gräsmossaBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Brachythecium rutabulumstor gräsmossaBok
Bryoerythrophyllum recurvirostrumrödfotmossaKalksten och cement i ± exponerade lägen
Bryum argenteumsilverbryumBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Bryum argenteumsilverbryumBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Bryum argenteumsilverbryumKalksten och cement i ± exponerade lägen
Bryum caespiticiummurbryumBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Bryum caespiticiummurbryumKalksten och cement i ± exponerade lägen
Bryum capillareskruvbryumMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Bryum capillareskruvbryumVid skogsbäckar och raviner
Bryum capillareskruvbryumÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Bryum capillareskruvbryumKalksten och cement i ± exponerade lägen
Bryum creberrimum coll.brännbryumarÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Bryum creberrimum coll.brännbryumarBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Bryum creberrimum coll.brännbryumarKalksten och cement i ± exponerade lägen
Bryum dichotomumkornbryumBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Bryum dichotomumkornbryumBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Bryum klinggraeffiihallonbryumBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Bryum moravicumtrådbryumBok
Bryum moravicumtrådbryumAsk / Alm / Skogslönn
Bryum moravicumtrådbryumFläder / Druvfläder / Pil och viden
Bryum moravicumtrådbryumAsp / Fruktträd / Hassel
Bryum pseudotriquetrumkärrbryumVid eutrofa vattendrag
Bryum pseudotriquetrumkärrbryumTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Bryum rubensåkerbryumÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Bryum rubensåkerbryumBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Bryum ruderaleärtbryumBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Bryum subapiculatumrosenknölsbryumÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Bryum subapiculatumrosenknölsbryumBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Bryum violaceum pillerpillerbryumBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Calliergon cordifolium kkärrskedmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Calliergon cordifolium kkärrskedmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Calliergon giganteumstorskedmossaVid eutrofa vattendrag
Calliergonella cuspidataspjutmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Calliergonella cuspidataspjutmossaVid eutrofa vattendrag
Calliergonella cuspidataspjutmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Calliergonella cuspidataspjutmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Calypogeia integristipulaskogssäckmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Calypogeia integristipulaskogssäckmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Calypogeia muellerianasumpsäckmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Calypogeia muellerianasumpsäckmossaTrädlösa fattigkärr
Calypogeia muellerianasumpsäckmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Calypogeia neesianatorvsäckmossaHögmossar
Campylium spp.spärrmossorTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Campylopus flexuosus hhednervmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Cephalozia bicuspidata var. BicuspidatajordtrådmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Cephalozia connivensfranstrådmossaTrädlösa fattigkärr
Cephalozia spp.trådmossorHögmossar
Cephaloziella divaricatamikromossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Cephaloziella divaricatamikromossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Ceratodon purpureusbrännmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Ceratodon purpureusbrännmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Chiloscyphus pallescensskogsblekmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Chiloscyphus polyanthosbäckblekmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Chiloscyphus polyanthosbäckblekmossaVid skogsbäckar och raviner
Cirriphyllum crassinerviumgulhårgräsmossaVid skogsbäckar och raviner
Cirriphyllum piliferumhårgräsmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Cirriphyllum piliferumhårgräsmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Cirriphyllum piliferumhårgräsmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Cladopodiella fluitanstorvstolonmossaHögmossar
Climacium dendroidespalmmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Climacium dendroidespalmmossaVid skogsbäckar och raviner
Climacium dendroidespalmmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Climacium dendroidespalmmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Conocephalum spp.rutlungmossorVid skogsbäckar och raviner
Cratoneuron filicinumkälltuffmossaVid skogsbäckar och raviner
Cratoneuron filicinumkälltuffmossaVid eutrofa vattendrag
Cratoneuron filicinumkälltuffmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Ctenidium molluscumkalkkammossaVid skogsbäckar och raviner
Ctenidium molluscumkalkkammossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Dicranella heteromallasmaragdmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Dicranella heteromallasmaragdmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Dicranella heteromallasmaragdmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Dicranella staphylinaåkerjordmossaBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Dicranella variakalkjordmossaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Dicranodontium denudatumskuggmossaVid skogsbäckar och raviner
Dicranoweisia cirratakustsnurrmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Dicranoweisia cirratakustsnurrmossaBjörk / Klibbal
Dicranoweisia cirratakustsnurrmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Dicranoweisia cirratakustsnurrmossaAsp / Fruktträd / Hassel
Dicranum bonjeaniikärrkvastmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Dicranum fulvumsydlig kvastmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Dicranum majusstor kvastmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Dicranum montanumstubbkvastmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Dicranum montanumstubbkvastmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Dicranum montanumstubbkvastmossaBjörk / Klibbal
Dicranum polysetumvågig kvastmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Dicranum polysetumvågig kvastmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Dicranum polysetumvågig kvastmossaHögmossar
Dicranum polysetumvågig kvastmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Dicranum scopariumkvastmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Dicranum scopariumkvastmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Dicranum scopariumkvastmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Dicranum scopariumkvastmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Dicranum scopariumkvastmossaBjörk / Klibbal
Didymodon fallaxkalklansmossaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Didymodon insulanusorange lansmossaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Didymodon rigidulusolivlansmossaKalksten och cement i ± exponerade lägen
Diplophyllum albicansnervveckmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Diplophyllum obtusifoliumjordveckmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Ditrichum spp.grusmossorBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Drepanocladus aduncuslerkrokmossaVid eutrofa vattendrag
Drepanocladus spp.krokmossorÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Encalypta vulgarisslät klockmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Encalypta vulgarisslät klockmossaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Enthostodon fascicularisåkerkoppmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Ephemerum serratumsågdagmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Eurhynchium angustiretehasselmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Eurhynchium striatumskuggsprötmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Eurhynchium striatumskuggsprötmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Eurhynchium striatumskuggsprötmossaVid skogsbäckar och raviner
Fissidens adianthoidesstorfickmossaVid skogsbäckar och raviner
Fissidens osmundoidesbräkenfickmossaVid skogsbäckar och raviner
Fissidens taxifoliuslerfickmossaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Fontinalis antipyreticastor näckmossaVid skogsbäckar och raviner
Fontinalis antipyreticastor näckmossaVid eutrofa vattendrag
Frullania dilatatahjälmfrullaniaBok
Frullania dilatatahjälmfrullaniaAsk / Alm / Skogslönn
Frullania dilatatahjälmfrullaniaAsp / Fruktträd / Hassel
Frullania tamarisciklippfrullaniaBok
Frullania tamarisciklippfrullaniaBjörk / Klibbal
Funaria hygrometricaspåmossaBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Funaria hygrometricaspåmossaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Grimmia hartmaniiskogsgrimmiaMark och sten i äldre hedlövskog
Grimmia hartmaniiskogsgrimmiaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Grimmia pulvinatahårgrimmiaKalksten och cement i ± exponerade lägen
Grimmia spp. grimmiorGrimmiaspp.grimmiorGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Hedwigia ciliata coll.kakmossorÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Hedwigia ciliata coll.kakmossorGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Herzogiella seligeritubbspretmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Herzogiella seligeritubbspretmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Homalia trichomanoidestrubbfjädermossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Homalia trichomanoidestrubbfjädermossaVid skogsbäckar och raviner
Homalia trichomanoidestrubbfjädermossaVid eutrofa vattendrag
Homalia trichomanoidestrubbfjädermossaAsk / Alm / Skogslönn
Homalothecium lutescenskalklockmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Homalothecium sericeumguldlockmossaKalksten och cement i ± exponerade lägen
Homalothecium sericeumguldlockmossaBok
Homalothecium sericeumguldlockmossaAsk / Alm / Skogslönn
Homalothecium sericeumguldlockmossaFläder / Druvfläder / Pil och viden
Hygroamblystegium fluviatilebäckkrypmossaVid eutrofa vattendrag
Hylocomium splendenshusmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Hylocomium splendenshusmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Hylocomium splendenshusmossaHögmossar
Hylocomium splendenshusmossaTrädlösa fattigkärr
Hylocomium splendenshusmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Hypnum andoitrådflätaMark och sten i äldre hedlövskog
Hypnum cupressiformecypressflätaMark och sten i äldre hedlövskog
Hypnum cupressiformecypressflätaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Hypnum cupressiformecypressflätaKulturgranskog (på basfattig mark)
Hypnum cupressiformecypressflätaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Hypnum cupressiformecypressflätaVid skogsbäckar och raviner
Hypnum cupressiformecypressflätaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Hypnum cupressiformecypressflätaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Hypnum cupressiformecypressflätaKalksten och cement i ± exponerade lägen
Hypnum cupressiformecypressflätaBok
Hypnum cupressiformecypressflätaAsk / Alm / Skogslönn
Hypnum cupressiformecypressflätaFläder / Druvfläder / Pil och viden
Hypnum cupressiformecypressflätaAsp / Fruktträd / Hassel
Hypnum cupressiformecypressflätaBjörk / Klibbal
Hypnum jutlandicumplattflätaMark och sten i äldre hedlövskog
Hypnum jutlandicumplattflätaKulturgranskog (på basfattig mark)
Hypnum jutlandicumplattflätaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Hypnum jutlandicumplattflätaHögmossar
Hypnum jutlandicumplattflätaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Isothecium alopecuroidesråttsvansmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Isothecium alopecuroidesråttsvansmossaVid skogsbäckar och raviner
Isothecium alopecuroidesråttsvansmossaBok
Isothecium alopecuroidesråttsvansmossaAsk / Alm / Skogslönn
Isothecium myosuroidesmussvansmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Isothecium myosuroidesmussvansmossaBok
Jamesoniella autumnalishöstöronmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Kindbergia praelongaspärrsprötmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Kindbergia praelongaspärrsprötmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Kindbergia praelongaspärrsprötmossaVid skogsbäckar och raviner
Kurzia pauciflorafingerfliksmossaHögmossar
L. bicrenatasandflikmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Lejeunea cavifoliablåsfliksmossaVid skogsbäckar och raviner
Lepidozia reptansfingermossaMark och sten i äldre hedlövskog
Lepidozia reptansfingermossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Lepidozia reptansfingermossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Leptobyum pyriformepäronmossaBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Leptodictyum ripariumvattenkrypmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Leptodictyum ripariumvattenkrypmossaVid eutrofa vattendrag
Leskea polycarpapilmossaVid eutrofa vattendrag
Leskea polycarpapilmossaFläder / Druvfläder / Pil och viden
Leucobryum glaucumblåmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Leucobryum glaucumblåmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Leucobryum glaucumblåmossaHögmossar
Leucobryum glaucumblåmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Leucodon sciuroidesallémossaAsk / Alm / Skogslönn
Loeskeobryum brevirostrevästlig husmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Lophocolea bidentataspetsblekmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Lophocolea bidentataspetsblekmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Lophocolea bidentataspetsblekmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Lophocolea bidentataspetsblekmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Lophocolea bidentataspetsblekmossa
Lophocolea heterophyllavedblekmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Lophocolea heterophyllavedblekmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Lophocolea heterophyllavedblekmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Lophocolea heterophyllavedblekmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Lophocolea heterophyllavedblekmossaBjörk / Klibbal
Lophozia bicrenatasandflikmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Lophozia silvicolaskogsflikmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Lophozia sudeticamörk flikmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Lophozia ventricosamörk flikmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Lophozia ventricosamörk flikmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Lophozia ventricosamörk flikmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Marchantia polymorpha ssp. polymorphavattenlungmossaVid eutrofa vattendrag
Marchantia polymorpha ssp. polymorphavattenlungmossaVid skogsbäckar och raviner
Marchantia polymorpha ssp. polymorphavattenlungmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Marchantia polymorpha ssp. ruderalislungmossaBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Metzgeria furcatabandmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Metzgeria furcatabandmossaBok
Metzgeria furcatabandmossaAsk / Alm / Skogslönn
Metzgeria furcatabandmossaAsp / Fruktträd / Hassel
Microbryum davallianumkalkpottiaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Mnium hornumskuggstjärnmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Mnium hornumskuggstjärnmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Mnium hornumskuggstjärnmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Mnium hornumskuggstjärnmossaVid skogsbäckar och raviner
Mnium hornumskuggstjärnmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Mnium hornumskuggstjärnmossaBok
Moerckia hibernicakärrmörkiaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Mylia anomala myrmyliamyrmyliaHögmossar
Nardia spp. nardiornardiorBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Neckera complanataplatt fjädermossaBok
Neckera complanataplatt fjädermossaAsk / Alm / Skogslönn
Nowellia curvifolialångfliksmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Odontoschisma sphagnimyrknutmossaHögmossar
Orthotrichum affinestrimhättemossaAsk / Alm / Skogslönn
Orthotrichum affinestrimhättemossaFläder / Druvfläder / Pil och viden
Orthotrichum affinestrimhättemossaAsp / Fruktträd / Hassel
Orthotrichum anomalumrödskaftadhättemossaKalksten och cement i ± exponerade lägen
Orthotrichum cupulatumkalkhättemossaKalksten och cement i ± exponerade lägen
Orthotrichum diaphanumhårhättemossaKalksten och cement i ± exponerade lägen
Orthotrichum diaphanumhårhättemossaAsk / Alm / Skogslönn
Orthotrichum diaphanumhårhättemossaFläder / Druvfläder / Pil och viden
Orthotrichum diaphanumhårhättemossaAsp / Fruktträd / Hassel
Orthotrichum lyellii stor hättemossastorhättemossaAsk / Alm / Skogslönn
Orthotrichum pulchellum rödtandad hättemossarödtandadhättemossaFläder / Druvfläder / Pil och viden
Orthotrichum pumilum dvärghättemossadvärghättemossaAsk / Alm / Skogslönn
Orthotrichum speciosum trädhättemossaträdhättemossaAsp / Fruktträd / Hassel
Orthotrichum stramineum skogshättemossaskogshättemossaBok
Orthotrichum stramineum skogshättemossaskogshättemossaAsp / Fruktträd / Hassel
Oxyrrhynchium hians lundsprötmossalundsprötmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Oxyrrhynchium hians lundsprötmossalundsprötmossaVid eutrofa vattendrag
Oxyrrhynchium hians lundsprötmossalundsprötmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Oxyrrhynchium hians lundsprötmossalundsprötmossaBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Oxyrrhynchium schleicheri skånsk sprötmossaskånsksprötmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Oxyrrhynchium speciosum strandsprötmossastrandsprötmossaVid eutrofa vattendrag
Palustriella spp. tuffmossortuffmossorTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Paraleucobryum longifolium skärbladsmossaskärbladsmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Pellia endiviifoliakragpelliaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Pellia endiviifoliakragpellia
Pellia epiphyllafickpelliaVid skogsbäckar och raviner
Pellia epiphyllafickpelliaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Pellia epiphyllafickpelliaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Philonotis spp.källmossorTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Physcomitrium pyriforme stor huvmossastor huvmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Plagiochila asplenioides ssp. AsplenioidespraktbräkenmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Plagiochila asplenioides ssp. AsplenioidespraktbräkenmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Plagiochila asplenioides ssp. AsplenioidespraktbräkenmossaVid skogsbäckar och raviner
Plagiochila asplenioides ssp. PorelloideslitenbräkenmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Plagiochila asplenioides ssp. PorelloideslitenbräkenmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Plagiochila asplenioides ssp. PorelloideslitenbräkenmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Plagiochila asplenioides ssp. PorelloideslitenbräkenmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Plagiochila asplenioides ssp. PorelloideslitenbräkenmossaVid skogsbäckar och raviner
Plagiomnium affineskogspraktmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Plagiomnium affineskogspraktmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Plagiomnium affineskogspraktmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Plagiomnium affineskogspraktmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Plagiomnium affineskogspraktmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Plagiomnium cuspidatumlundpraktmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Plagiomnium elatumbandpraktmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Plagiomnium ellipticumkärrpraktmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Plagiomnium mediumbågpraktmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Plagiomnium rostratumkalkpraktmossaVid eutrofa vattendrag
Plagiomnium undulatumvågigpraktmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Plagiomnium undulatumvågigpraktmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Plagiomnium undulatumvågigpraktmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Plagiothecium curvifoliumklosidenmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Plagiothecium curvifoliumklosidenmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Plagiothecium denticulatum var. DenticulatumskogssidenmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Plagiothecium denticulatum var. DenticulatumskogssidenmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Plagiothecium denticulatum var. DenticulatumskogssidenmossaVid skogsbäckar och raviner
Plagiothecium denticulatum var. DenticulatumskogssidenmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Plagiothecium denticulatum var. DenticulatumskogssidenmossaBok
Plagiothecium denticulatum var. DenticulatumskogssidenmossaBjörk / Klibbal
Plagiothecium denticulatum var. undulatumsumpsidenmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Plagiothecium denticulatum var. undulatumsumpsidenmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Plagiothecium latebricolaalsidenmossaVid skogsbäckar och raviner
Plagiothecium succulentumpraktsidenmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Plagiothecium succulentumpraktsidenmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Plagiothecium succulentumpraktsidenmossaVid skogsbäckar och raviner
Plagiothecium succulentumpraktsidenmossaBok
Plagiothecium undulatumvågigsidenmossaMark och sten i äldre hedlövskog
PlagiotheciumundulatumvågigsidenmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Platygyrium repenskopparglansmossaBok
Platyhypnidium riparioidesbäcknäbbmossaVid eutrofa vattendrag
Pleuridium subulatumsylmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Pleurozium schreberiväggmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Pleurozium schreberiväggmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Pleurozium schreberiväggmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Pleurozium schreberiväggmossaHögmossar
Pleurozium schreberiväggmossaTrädlösa fattigkärr
Pleurozium schreberiväggmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Pogonatum spp.grävlingmossorBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Pohlia nutansnickmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Pohlia nutansnickmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Pohlia nutansnickmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Pohlia spp. nickor – arter med groddkorn i bladveckenPohlia spp. nickor – arter med groddkorn i bladveckenBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Pohlia wahlenbergiibäcknickaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossaVid skogsbäckar och raviner
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Polytrichastrum longisetumkärrbjörnmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Polytrichastrum longisetumkärrbjörnmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Polytrichum commune coll.stora björnmossorFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Polytrichum commune coll.stora björnmossorHögmossar
Polytrichum commune coll.stora björnmossorTrädlösa fattigkärr
Polytrichum juniperinumenbjörnmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Polytrichum juniperinumenbjörnmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Polytrichum piliferumhårbjörnmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Polytrichum piliferumhårbjörnmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Polytrichum piliferumhårbjörnmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Polytrichum piliferumhårbjörnmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Polytrichum strictummyrbjörnmossaHögmossar
Polytrichum strictummyrbjörnmossaTrädlösa fattigkärr
Polytrichum strictummyrbjörnmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Porella cordeanastenporellaVid skogsbäckar och raviner
Porella platyphyllaträdporellaVid skogsbäckar och raviner
Porella platyphyllaträdporellaBok
Porella platyphyllaträdporellaAsk / Alm / Skogslönn
Protobryum bryoidesklottussBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Pseudocrossidium hornschuchianumspetsig rullmossaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Pseudoscleropodium purumpösmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Pseudoscleropodium purumpösmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Pseudoscleropodium purumpösmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Pseudoscleropodium purumpösmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Pseudotaxiphyllum elegansplatt skimmermossaMark och sten i äldre hedlövskog
Ptilidium ciliarestor fransmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Ptilidium pulcherrimumtät fransmossaBjörk / Klibbal
Ptilium crista-castrensis kammossakammossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Ptilium crista-castrensis kammossakammossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Pylaisia polyanthaaspmossaFläder / Druvfläder / Pil och viden
Pylaisia polyanthaaspmossaAsp / Fruktträd / Hassel
Racomitrium acicularebäckraggmossaVid skogsbäckar och raviner
Racomitrium affinelitenbergraggmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Racomitrium heterostichumbergraggmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Racomitrium heterostichumbergraggmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Racomitrium heterostichumbergraggmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Racomitrium lanuginosumgråraggmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Radula complanata radularadulaVid skogsbäckar och raviner
Radula complanata radularadulaBok
Radula complanata radularadulaAsk / Alm / Skogslönn
Radula complanata radularadulaAsp / Fruktträd / Hassel
Rhizomnium punctatum bäckrundmossabäckrundmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Rhizomnium punctatum bäckrundmossabäckrundmossaVid skogsbäckar och raviner
Rhodobryum roseum rosmossarosmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Rhodobryum roseum rosmossarosmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Rhytidiadelphus loreus västlig hakmossavästlig hakmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Rhytidiadelphus squarrosusgräshakmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Rhytidiadelphus squarrosusgräshakmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Rhytidiadelphus squarrosusgräshakmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Rhytidiadelphus squarrosusgräshakmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Rhytidiadelphus squarrosusgräshakmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Rhytidiadelphus squarrosusgräshakmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Rhytidiadelphus triquetruskranshakmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Rhytidiadelphus triquetruskranshakmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Riccarida spp.bålmossorTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Riccia sorocarparosettmossaBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Sanionia uncinatacirkelmossaVid skogsbäckar och raviner
Sanionia uncinatacirkelmossaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Sanionia uncinatacirkelmossaFläder / Druvfläder / Pil och viden
Scapania curtajordskapaniaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Scapania nemoreaklippskapaniaMark och sten i äldre hedlövskog
Scapania nemoreaklippskapaniaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Scapania nemoreaklippskapaniaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Scapania nemoreaklippskapaniaVid skogsbäckar och raviner
Scapania nemoreaklippskapaniaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Scapania nemoreaklippskapaniaGråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen.
Scapania undulatabäckskapaniaVid skogsbäckar och raviner
Schistidium apocarpumstrålblommossaVid skogsbäckar och raviner
Schistidium apocarpumstrålblommossaVid eutrofa vattendrag
Schistidium crassipilummurblommossaKalksten och cement i ± exponerade lägen
Schistidium rivularebäckblommossaVid skogsbäckar och raviner
Sciuro-hypnum plumosumbäckgräsmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Sciuro-hypnum plumosumbäckgräsmossaVid skogsbäckar och raviner
Sciuro-hypnum populeumparkgräsmossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Sciuro-hypnum reflexumspäd gräsmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Sciuro-hypnum reflexumspäd gräsmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Scorpidium spp.skorpionmossorÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Sphagnum austiniisnärjvitmossaHögmossar
Sphagnum balticumflaggvitmossaHögmossar
Sphagnum capillifoliumtallvitmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Sphagnum capillifoliumtallvitmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Sphagnum capillifoliumtallvitmossaHögmossar
Sphagnum contortumlockvitmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Sphagnum cuspidatumflyvitmossaHögmossar
Sphagnum cuspidatumflyvitmossaTrädlösa fattigkärr
Sphagnum fallax coll.uddvitmossorFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Sphagnum fallax coll.uddvitmossorTrädlösa fattigkärr
Sphagnum fallax coll.uddvitmossorÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Sphagnum fimbriatumfransvitmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Sphagnum fimbriatumfransvitmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Sphagnum fuscumrostvitmossaHögmossar
Sphagnum girgensohniigranvitmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Sphagnum magellanicumpraktvitmossaHögmossar
Sphagnum magellanicumpraktvitmossaTrädlösa fattigkärr
Sphagnum palustresumpvitmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Sphagnum palustresumpvitmossaVid skogsbäckar och raviner
Sphagnum palustresumpvitmossaTrädlösa fattigkärr
Sphagnum palustresumpvitmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Sphagnum papillosum sotvitmossasotvitmossaHögmossar
Sphagnum papillosum sotvitmossasotvitmossaTrädlösa fattigkärr
Sphagnum pulchrum drågvitmossadrågvitmossaHögmossar
Sphagnum rubellumrubinvitmossaHögmossar
Sphagnum russowiibrokvitmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Sphagnum russowiibrokvitmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Sphagnum russowiibrokvitmossaTrädlösa fattigkärr
Sphagnum russowiibrokvitmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Sphagnum russowiibrokvitmossaBlottad basfattig sand och grus (i grustag,
Sphagnum squarrosumspärrvitmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Sphagnum squarrosumspärrvitmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Sphagnum subnitensröd glansvitmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Sphagnum subnitensröd glansvitmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Sphagnum subnitensröd glansvitmossaTrädlösa fattigkärr
Sphagnum subnitensröd glansvitmossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Sphagnum subsecundumkrokvitmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Sphagnum tenellumullvitmossaHögmossar
Sphagnum teresknoppvitmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Sphagnum warnstorfiipurpurvitmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Straminergon stramineumblek skedmossaTrädlösa fattigkärr
Straminergon stramineumblek skedmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Syntrichia intermediamidjeskruvmossaKalksten och cement i ± exponerade lägen
Syntrichia papillosakornskruvmossaAsk / Alm / Skogslönn
Syntrichia papillosakornskruvmossaFläder / Druvfläder / Pil och viden
Syntrichia ruraliformissandskruvmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Syntrichia ruraliformissandskruvmossaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Syntrichia ruralistakmossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Syntrichia ruralistakmossaBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Syntrichia ruralistakmossaKalksten och cement i ± exponerade lägen
Syntrichia ruralistakmossaAsk / Alm / Skogslönn
Syntrichia virescensalléskruvmossaAsk / Alm / Skogslönn
Tetraphis pellucidafyrtandsmossaKulturgranskog (på basfattig mark)
Tetraphis pellucidafyrtandsmossaFattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)
Tetraphis pellucidafyrtandsmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Tetraphis pellucidafyrtandsmossaBjörk / Klibbal
Thamnobryum alopecurumrävsvansmossaVid skogsbäckar och raviner
Thuidium assimilebacktujamossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Thuidium delicatulumskuggtujamossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Thuidium delicatulumskuggtujamossaVid skogsbäckar och raviner
Thuidium delicatulumskuggtujamossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Thuidium tamariscinumstor tujamossa Mark och sten i äldre hedlövskog
Thuidium tamariscinumstor tujamossaMark och sten i ängslövskog /lundar/trädgårdar/hässlen
Thuidium tamariscinumstor tujamossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Thuidium tamariscinumstor tujamossaaVid skogsbäckar och raviner
Thuidium tamariscinumstor tujamossaÖppna hedar och basfattiga naturbeten
Thuidium tamariscinumstor tujamossaÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Tomentypnum nitensgyllenmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Tortula acaulonknopptussÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Tortula acaulonknopptussBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Tortula acaulonknopptussBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Tortula lanceolatandtussBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Tortula modicaängstussÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Tortula muralismurtussKalksten och cement i ± exponerade lägen
Tortula truncataåkertussÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Tortula truncataåkertussBlottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)
Trichocolea tomentelladunmossaRikare sumpskog (med klibbal / ask)
Trichostomum tenuirostre vridmossavridmossaVid skogsbäckar och raviner
Tritomaria quinquedentata stor lobmossastor lobmossaMark och sten i äldre hedlövskog
Ulota crispa krushättemossakrushättemossaBok
Ulota crispa krushättemossakrushättemossaAsp / Fruktträd / Hassel
Warnstorfia exannulatakärrkrokmossavattenkrokmossaTrädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)
Warnstorfia fluitansvattenkrokmossaTrädlösa fattigkärr
vattenlungmossavattenlungmossaVid eutrofa vattendrag
Weissia spp.KrusmossorÖppen ängsmark och basrika naturbeten
Weissia spp.KrusmossorBlottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)
Zygodon spp.ärgmossorBok

Mossor på Bokträd sorterade utvalda

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C D
Antitrichia curtipendulafällmossa
Brachythecium rutabulumstor gräsmossa
Bryum moravicumtrådbryum
Frullania dilatatahjälmfrullania
Frullania tamarisciklippfrullania
Homalothecium sericeumguldlockmossa
Hypnum cupressiformecypressfläta
Isothecium alopecuroidesråttsvansmossa
Isothecium myosuroidesmussvansmossa
Metzgeria furcatabandmossa
Mnium hornumskuggstjärnmossa
Neckera complanataplatt fjädermossa
Orthotrichum stramineum skogshättemossaskogshättemossa
Plagiothecium denticulatum var. Denticulatumskogssidenmossa
Plagiothecium succulentumpraktsidenmossa
Platygyrium repenskopparglansmossa
Porella platyphyllaträdporella
Radula complanata radularadula
Ulota crispa krushättemossakrushättemossa
Zygodon spp.ärgmossor

Mossor på Ask / Alm / Skogslönn sorterade utvalda

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Anomodon spp.baronmossor
Bryum moravicumtrådbryum
Frullania dilatatahjälmfrullania
Homalia trichomanoidestrubbfjädermossa
Homalothecium sericeumguldlockmossa
Hypnum cupressiformecypressfläta
Isothecium alopecuroidesråttsvansmossa
Leucodon sciuroidesallémossa
Metzgeria furcatabandmossa
Neckera complanataplatt fjädermossa
Orthotrichum affinestrimhättemossa
Orthotrichum diaphanumhårhättemossa
Orthotrichum lyellii stor hättemossastorhättemossa
Orthotrichum pumilum dvärghättemossadvärghättemossa
Porella platyphyllaträdporella
Radula complanata radularadula
Syntrichia papillosakornskruvmossa
Syntrichia ruralistakmossa
Syntrichia virescensalléskruvmossa

Mossor på Fläder / Druvfläder / Pil och viden sorterade utvalda

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Amblystegium serpensspäd krypmossa
Aulacomnium androgynumliten räffelmossa
Bryum moravicumtrådbryum
Homalothecium sericeumguldlockmossa
Hypnum cupressiformecypressfläta
Leskea polycarpapilmossa
Orthotrichum affinestrimhättemossa
Orthotrichum diaphanumhårhättemossa
Orthotrichum pulchellum rödtandad hättemossarödtandadhättemossa
Pylaisia polyanthaaspmossa
Sanionia uncinatacirkelmossa
Syntrichia papillosakornskruvmossa

Mossor på Asp / Fruktträd / Hassel sorterade utvalda

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Bryum moravicumtrådbryum
Dicranoweisia cirratakustsnurrmossa
Frullania dilatatahjälmfrullania
Hypnum cupressiformecypressfläta
Metzgeria furcatabandmossa
Orthotrichum affinestrimhättemossa
Orthotrichum diaphanumhårhättemossa
Orthotrichum speciosum trädhättemossaträdhättemossa
Orthotrichum stramineum skogshättemossaskogshättemossa
Pylaisia polyanthaaspmossa
Radula complanata radularadula
Ulota crispa krushättemossakrushättemossa

Mossor på Björk / Klibbal sorterade utvalda

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Aulacomnium androgynumliten räffelmossa
Barbilophozia attenuatapigglummermossa
Dicranoweisia cirratakustsnurrmossa
Dicranum montanumstubbkvastmossa
Dicranum scopariumkvastmossa
Frullania tamarisciklippfrullania
Hypnum cupressiformecypressfläta
Lophocolea heterophyllavedblekmossa
Plagiothecium denticulatum var. Denticulatumskogssidenmossa
Ptilidium pulcherrimumtät fransmossa
Tetraphis pellucidafyrtandsmossa

Mark och sten i äldre hedlövskog sorterade utvalda

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Aulacomnium androgynumliten räffelmossa
Campylopus flexuosus hhednervmossa
Dicranella heteromallasmaragdmossa
Dicranum fulvumsydlig kvastmossa
Dicranum majusstor kvastmossa
Dicranum montanumstubbkvastmossa
Dicranum polysetumvågig kvastmossa
Dicranum scopariumkvastmossa
Grimmia hartmaniiskogsgrimmia
Herzogiella seligeritubbspretmossa
Hylocomium splendenshusmossa
Hypnum andoitrådfläta
Hypnum cupressiformecypressfläta
Hypnum jutlandicumplattfläta
Isothecium myosuroidesmussvansmossa
Jamesoniella autumnalishöstöronmossa
Lepidozia reptansfingermossa
Leucobryum glaucumblåmossa
Lophocolea heterophyllavedblekmossa
Mnium hornumskuggstjärnmossa
Paraleucobryum longifolium skärbladsmossaskärbladsmossa
Plagiochila asplenioides ssp. Porelloideslitenbräkenmossa
Plagiomnium affineskogspraktmossa
Plagiothecium denticulatum var. Denticulatumskogssidenmossa
Plagiothecium undulatumvågigsidenmossa
Pleurozium schreberiväggmossa
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossa
Pseudotaxiphyllum elegansplatt skimmermossa
Racomitrium heterostichumbergraggmossa
Rhytidiadelphus loreus västlig hakmossavästlig hakmossa
Rhytidiadelphus squarrosusgräshakmossa
Scapania nemoreaklippskapania
Sciuro-hypnum reflexumspäd gräsmossa
Sphagnum capillifoliumtallvitmossa
Sphagnum girgensohniigranvitmossa
Thuidium tamariscinumstor tujamossa
Tritomaria quinquedentata stor lobmossastor lobmossa

Mark och sten i ängslövskog /lundar/ trädgårdar/hässlen

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Anomodon spp.baronmossor
Atrichum undulatumvågig sågmossa
Barbilophozia barbatalundlummermossa
Brachythecium rivularekällgräsmossa
Brachythecium rutabulumstor gräsmossa
Bryum capillareskruvbryum
Cirriphyllum piliferumhårgräsmossa
Eurhynchium angustiretehasselmossa
Eurhynchium striatumskuggsprötmossa
Grimmia hartmaniiskogsgrimmia
Homalia trichomanoidestrubbfjädermossa
Hypnum cupressiformecypressfläta
Isothecium alopecuroidesråttsvansmossa
Kindbergia praelongaspärrsprötmossa
Lophocolea bidentataspetsblekmossa
Oxyrrhynchium hians lundsprötmossalundsprötmossa
Oxyrrhynchium schleicheri skånsk sprötmossaskånsksprötmossa
Plagiochila asplenioides ssp. Asplenioidespraktbräkenmossa
Plagiochila asplenioides ssp. Porelloideslitenbräkenmossa
Plagiomnium affineskogspraktmossa
Plagiomnium cuspidatumlundpraktmossa
Plagiomnium undulatumvågigpraktmossa
Plagiothecium succulentumpraktsidenmossa
Pseudoscleropodium purumpösmossa
Rhodobryum roseum rosmossarosmossa
Rhytidiadelphus squarrosusgräshakmossa
Rhytidiadelphus triquetruskranshakmossa
Sciuro-hypnum populeumparkgräsmossa
Thuidium tamariscinumstor tujamossa

Kulturgranskog (på basfattig mark)

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Aulacomnium androgynumliten räffelmossa
Brachythecium rutabulumstor gräsmossa
Dicranella heteromallasmaragdmossa
Dicranum polysetumvågig kvastmossa
Dicranum scopariumkvastmossa
Hylocomium splendenshusmossa
Hypnum cupressiformecypressfläta
Hypnum jutlandicumplattfläta
Lepidozia reptansfingermossa
Lophocolea heterophyllavedblekmossa
Nowellia curvifolialångfliksmossa
Plagiomnium affineskogspraktmossa
Plagiothecium curvifoliumklosidenmossa
Plagiotheciumundulatumvågigsidenmossa
Pleurozium schreberiväggmossa
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossa
Pseudoscleropodium purumpösmossa
Ptilium crista-castrensis kammossakammossa
Rhytidiadelphus squarrosusgräshakmossa
Sciuro-hypnum reflexumspäd gräsmossa
Tetraphis pellucidafyrtandsmossa

Öppna hedar och basfattiga naturbeten

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Aulacomnium palustreräffelmossa
Brachythecium rutabulumstor gräsmossa
Cephaloziella divaricatamikromossa
Ceratodon purpureusbrännmossa
Dicranoweisia cirratakustsnurrmossa
Dicranum polysetumvågig kvastmossa
Dicranum scopariumkvastmossa
Drepanocladus spp.krokmossor
Hedwigia ciliata coll.kakmossor
Hylocomium splendenshusmossa
Hypnum cupressiformecypressfläta
Hypnum jutlandicumplattfläta
Leucobryum glaucumblåmossa
Lophocolea bidentataspetsblekmossa
Lophozia ventricosamörk flikmossa
Pellia epiphyllafickpellia
Plagiomnium affineskogspraktmossa
Pleurozium schreberiväggmossa
Pohlia nutansnickmossa
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossa
Polytrichastrum longisetumkärrbjörnmossa
Polytrichum juniperinumenbjörnmossa
Polytrichum piliferumhårbjörnmossa
Polytrichum strictummyrbjörnmossa
Pseudoscleropodium purumpösmossa
Racomitrium heterostichumbergraggmossa
Rhytidiadelphus squarrosusgräshakmossa
Scorpidium spp.skorpionmossor
Sphagnum fallax coll.uddvitmossor
Sphagnum palustresumpvitmossa
Sphagnum russowiibrokvitmossa
Sphagnum subnitensröd glansvitmossa
Thuidium delicatulumskuggtujamossa
Thuidium tamariscinumstor tujamossa

Öppen ängsmark och basrika naturbeten

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Abietinella abietinagruskammossa
Atrichum undulatumvågig sågmossa
Brachythecium albicansblek gräsmossa
Brachythecium mildeanumlergräsmossa
Brachythecium rutabulumstor gräsmossa
Bryum capillareskruvbryum
Bryum creberrimum coll.brännbryumar
Bryum rubensåkerbryum
Bryum subapiculatumrosenknölsbryum
Calliergonella cuspidataspjutmossa
Cirriphyllum piliferumhårgräsmossa
Climacium dendroidespalmmossa
Encalypta vulgarisslät klockmossa
Enthostodon fascicularisåkerkoppmossa
Ephemerum serratumsågdagmossa
Homalothecium lutescenskalklockmossa
Oxyrrhynchium hians lundsprötmossalundsprötmossa
Physcomitrium pyriforme stor huvmossastor huvmossa
Plagiomnium affineskogspraktmossa
Plagiomnium ellipticumkärrpraktmossa
Plagiomnium undulatumvågigpraktmossa
Pleuridium subulatumsylmossa
Polytrichum piliferumhårbjörnmossa
Pseudoscleropodium purumpösmossa
Rhodobryum roseum rosmossarosmossa
Rhytidiadelphus squarrosusgräshakmossa
Rhytidiadelphus triquetruskranshakmossa
Syntrichia ruraliformissandskruvmossa
Syntrichia ruralistakmossa
Thuidium assimilebacktujamossa
Thuidium tamariscinumstor tujamossa
Tortula acaulonknopptuss
Tortula modicaängstuss
Tortula truncataåkertuss
Weissia spp.Krusmossor
Öppen ängsmark och basrika naturbeten

Fattig sumpskog (med björk / tall / klibbal)

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Aulacomnium androgynumliten räffelmossa
Aulacomnium palustreräffelmossa
Barbilophozia attenuatapigglummermossa
Calypogeia integristipulaskogssäckmossa
Calypogeia muellerianasumpsäckmossa
Cephalozia bicuspidata var. Bicuspidatajordtrådmossa
Dicranum montanumstubbkvastmossa
Herzogiella seligeritubbspretmossa
Hypnum cupressiformecypressfläta
Hypnum jutlandicumplattfläta
Lepidozia reptansfingermossa
Leucobryum glaucumblåmossa
Lophocolea bidentataspetsblekmossa
Lophocolea heterophyllavedblekmossa
Lophozia ventricosamörk flikmossa
Mnium hornumskuggstjärnmossa
Plagiochila asplenioides ssp. Porelloideslitenbräkenmossa
Plagiothecium curvifoliumklosidenmossa
Plagiothecium denticulatum var. Denticulatumskogssidenmossa
Pleurozium schreberiväggmossa
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossa
Polytrichastrum longisetumkärrbjörnmossa
Polytrichum commune coll.stora björnmossor
Ptilium crista-castrensis kammossakammossa
Scapania nemoreaklippskapania
Sphagnum capillifoliumtallvitmossa
Sphagnum fallax coll.uddvitmossor
Sphagnum fimbriatumfransvitmossa
Sphagnum palustresumpvitmossa
Sphagnum russowiibrokvitmossa
Sphagnum squarrosumspärrvitmossa
Sphagnum subnitensröd glansvitmossa
Tetraphis pellucidafyrtandsmossa

Rikare sumpskog (med klibbal / ask)

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Atrichum undulatumvågig sågmossa
Brachythecium rivularekällgräsmossa
Brachythecium rutabulumstor gräsmossa
Calliergon cordifolium kkärrskedmossa
Calliergonella cuspidataspjutmossa
Chiloscyphus pallescensskogsblekmossa
Chiloscyphus polyanthosbäckblekmossa
Cirriphyllum piliferumhårgräsmossa
Climacium dendroidespalmmossa
Eurhynchium striatumskuggsprötmossa
Kindbergia praelongaspärrsprötmossa
Leptodictyum ripariumvattenkrypmossa
Loeskeobryum brevirostrevästlig husmossa
Lophocolea bidentataspetsblekmossa
Lophocolea heterophyllavedblekmossa
Mnium hornumskuggstjärnmossa
Plagiochila asplenioides ssp. Asplenioidespraktbräkenmossa
Plagiochila asplenioides ssp. Porelloideslitenbräkenmossa
Plagiomnium elatumbandpraktmossa
Plagiomnium mediumbågpraktmossa
Plagiomnium undulatumvågigpraktmossa
Plagiothecium denticulatum var. undulatumsumpsidenmossa
Plagiothecium succulentumpraktsidenmossa
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossa
Rhizomnium punctatum bäckrundmossabäckrundmossa
Rhytidiadelphus squarrosusgräshakmossa
Scapania nemoreaklippskapania
Sciuro-hypnum plumosumbäckgräsmossa
Sphagnum russowiibrokvitmossa
Sphagnum squarrosumspärrvitmossa
Sphagnum subnitensröd glansvitmossa
Tetraphis pellucidafyrtandsmossa
Thuidium delicatulumskuggtujamossa
Thuidium tamariscinumstor tujamossa
Trichocolea tomentelladunmossa

Vid skogsbäckar och raviner

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Atrichum undulatumvågig sågmossa
Brachythecium rivularekällgräsmossa
Brachythecium rutabulumstor gräsmossa
Bryum capillareskruvbryum
Chiloscyphus polyanthosbäckblekmossa
Cirriphyllum crassinerviumgulhårgräsmossa
Climacium dendroidespalmmossa
Conocephalum spp.rutlungmossor
Cratoneuron filicinumkälltuffmossa
Ctenidium molluscumkalkkammossa
Dicranodontium denudatumskuggmossa
Eurhynchium striatumskuggsprötmossa
Fissidens adianthoidesstorfickmossa
Fissidens osmundoidesbräkenfickmossa
Fontinalis antipyreticastor näckmossa
Homalia trichomanoidestrubbfjädermossa
Hypnum cupressiformecypressfläta
Isothecium alopecuroidesråttsvansmossa
Kindbergia praelongaspärrsprötmossa
Lejeunea cavifoliablåsfliksmossa
Marchantia polymorpha ssp. polymorphavattenlungmossa
Mnium hornumskuggstjärnmossa
Pellia epiphyllafickpellia
Plagiochila asplenioides ssp. Asplenioidespraktbräkenmossa
Plagiochila asplenioides ssp. Porelloideslitenbräkenmossa
Plagiothecium denticulatum var. Denticulatumskogssidenmossa
Plagiothecium latebricolaalsidenmossa
Plagiothecium succulentumpraktsidenmossa
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossa
Porella cordeanastenporella
Porella platyphyllaträdporella
Racomitrium acicularebäckraggmossa
Radula complanata radularadula
Rhizomnium punctatum bäckrundmossabäckrundmossa
Sanionia uncinatacirkelmossa
Scapania nemoreaklippskapania
Scapania undulatabäckskapania
Schistidium apocarpumstrålblommossa
Schistidium rivularebäckblommossa
Sciuro-hypnum plumosumbäckgräsmossa
Sphagnum palustresumpvitmossa
Thamnobryum alopecurumrävsvansmossa
Thuidium delicatulumskuggtujamossa
Thuidium tamariscinumstor tujamossaa
Trichostomum tenuirostre vridmossavridmossa

Vid eutrofa vattendrag

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C D
Amblystegium serpensspäd krypmossa
Brachythecium rivularekällgräsmossa
Brachythecium rutabulumstor gräsmossa
Bryum pseudotriquetrumkärrbryum
Calliergon giganteumstorskedmossa
Calliergonella cuspidataspjutmossa
Cratoneuron filicinumkälltuffmossa
Drepanocladus aduncuslerkrokmossa
Fontinalis antipyreticastor näckmossa
Homalia trichomanoidestrubbfjädermossa
Hygroamblystegium fluviatilebäckkrypmossa
Leptodictyum ripariumvattenkrypmossa
Leskea polycarpapilmossa
Marchantia polymorpha ssp. polymorphavattenlungmossa
Oxyrrhynchium hians lundsprötmossalundsprötmossa
Oxyrrhynchium speciosum strandsprötmossastrandsprötmossa
Plagiomnium rostratumkalkpraktmossa
Platyhypnidium riparioidesbäcknäbbmossa
Schistidium apocarpumstrålblommossa
vattenlungmossavattenlungmossa

Trädlösa fattigkärr

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Aulacomnium palustreräffelmossa
Calypogeia muellerianasumpsäckmossa
Cephalozia connivensfranstrådmossa
Hylocomium splendenshusmossa
Pleurozium schreberiväggmossa
Polytrichum commune coll.stora björnmossor
Polytrichum strictummyrbjörnmossa
Sphagnum cuspidatumflyvitmossa
Sphagnum fallax coll.uddvitmossor
Sphagnum magellanicumpraktvitmossa
Sphagnum palustresumpvitmossa
Sphagnum papillosum sotvitmossasotvitmossa
Sphagnum russowiibrokvitmossa
Sphagnum subnitensröd glansvitmossa
Straminergon stramineumblek skedmossa
Warnstorfia fluitansvattenkrokmossa

Trädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C D
Aneura pinguisfetbålmossa
Aulacomnium palustreräffelmossa
Bryum pseudotriquetrumkärrbryum
Calliergon cordifolium kkärrskedmossa
Calliergonella cuspidataspjutmossa
Campylium spp.spärrmossor
Climacium dendroidespalmmossa
Cratoneuron filicinumkälltuffmossa
Ctenidium molluscumkalkkammossa
Dicranum bonjeaniikärrkvastmossa
Marchantia polymorpha ssp. polymorphavattenlungmossa
Moerckia hibernicakärrmörkia
Palustriella spp. tuffmossortuffmossor
Pellia endiviifoliakragpellia
Philonotis spp.källmossor
Plagiothecium denticulatum var. undulatumsumpsidenmossa
Pohlia wahlenbergiibäcknicka
Riccarida spp.bålmossor
Sphagnum contortumlockvitmossa
Sphagnum subsecundumkrokvitmossa
Sphagnum teresknoppvitmossa
Sphagnum warnstorfiipurpurvitmossa
Straminergon stramineumblek skedmossa
Tomentypnum nitensgyllenmossa
Warnstorfia exannulatakärrkrokmossavattenkrokmossa

Högmossar

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Aulacomnium palustreräffelmossa
Calypogeia neesianatorvsäckmossa
Cephalozia spp.trådmossor
Cladopodiella fluitanstorvstolonmossa
Dicranum polysetumvågig kvastmossa
Hylocomium splendenshusmossa
Hypnum jutlandicumplattfläta
Kurzia pauciflorafingerfliksmossa
Leucobryum glaucumblåmossa
Mylia anomala myrmyliamyrmylia
Odontoschisma sphagnimyrknutmossa
Pleurozium schreberiväggmossa
Polytrichum commune coll.stora björnmossor
Polytrichum strictummyrbjörnmossa
Sphagnum austiniisnärjvitmossa
Sphagnum balticumflaggvitmossa
Sphagnum capillifoliumtallvitmossa
Sphagnum cuspidatumflyvitmossa
Sphagnum fuscumrostvitmossa
Sphagnum magellanicumpraktvitmossa
Sphagnum papillosum sotvitmossasotvitmossa
Sphagnum pulchrum drågvitmossadrågvitmossa
Sphagnum rubellumrubinvitmossa
Sphagnum tenellumullvitmossa

Trädlösa, ± basrika källkärr (ibland även i diken i kalktrakter)

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Aneura pinguisfetbålmossa
Aulacomnium palustreräffelmossa
Bryum pseudotriquetrumkärrbryum
Calliergon cordifolium kkärrskedmossa
Calliergonella cuspidataspjutmossa
Campylium spp.spärrmossor
Climacium dendroidespalmmossa
Cratoneuron filicinumkälltuffmossa
Ctenidium molluscumkalkkammossa
Dicranum bonjeaniikärrkvastmossa
Marchantia polymorpha ssp. polymorphavattenlungmossa
Moerckia hibernicakärrmörkia
Palustriella spp. tuffmossortuffmossor
Pellia endiviifoliakragpellia
Philonotis spp.källmossor
Plagiothecium denticulatum var. undulatumsumpsidenmossa
Pohlia wahlenbergiibäcknicka
Riccarida spp.bålmossor
Sphagnum contortumlockvitmossa
Sphagnum subsecundumkrokvitmossa
Sphagnum teresknoppvitmossa
Sphagnum warnstorfiipurpurvitmossa
Straminergon stramineumblek skedmossa
Tomentypnum nitensgyllenmossa
Warnstorfia exannulatakärrkrokmossavattenkrokmossa

Blottad basfattig sand och grus (i grustag, skärningar, skogsbilvägar)

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Atrichum tenellumliten sågmossa
Atrichum undulatumvågig sågmossa
Blasia pusillalerbålmossa
Calypogeia integristipulaskogssäckmossa
Calypogeia muellerianasumpsäckmossa
Cephaloziella divaricatamikromossa
Ceratodon purpureusbrännmossa
Dicranella heteromallasmaragdmossa
Diplophyllum albicansnervveckmossa
Diplophyllum obtusifoliumjordveckmossa
Ditrichum spp.grusmossor
L. bicrenatasandflikmossa
Lophozia ventricosamörk flikmossa
Nardia spp. nardiornardior
Pellia epiphyllafickpellia
Pogonatum spp.grävlingmossor
Pohlia nutansnickmossa
Pohlia spp. nickor – arter med groddkorn i bladveckenPohlia spp. nickor – arter med groddkorn i bladvecken
Polytrichastrum formosumskogsbjörnmossa
Polytrichum piliferumhårbjörnmossa
Scapania curtajordskapania
Scapania nemoreaklippskapania
Sphagnum fimbriatumfransvitmossa
Sphagnum russowiibrokvitmossa

Blottad matjord (i åkrar, trädgårdar etc.)

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Barbula convolutalitenneonmossa
Barbula unguiculatastorneonmossa
Brachythecium rutabulumstor gräsmossa
Bryum argenteumsilverbryum
Bryum dichotomumkornbryum
Bryum klinggraeffiihallonbryum
Bryum rubensåkerbryum
Bryum ruderaleärtbryum
Bryum subapiculatumrosenknölsbryum
Bryum violaceum pillerpillerbryum
Dicranella staphylinaåkerjordmossa
Funaria hygrometricaspåmossa
Leptobyum pyriformepäronmossa
Marchantia polymorpha ssp. ruderalislungmossa
Oxyrrhynchium hians lundsprötmossalundsprötmossa
Riccia sorocarparosettmossa
Tortula acaulonknopptuss
Tortula truncataåkertuss

Blottad basrik mineraljord (sand/grus/lera)

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Atrichum undulatumvågig sågmossa
Barbula convolutalitenneonmossa
Barbula unguiculatastorneonmossa
Brachythecium albicansblek gräsmossa
Bryum argenteumsilverbryum
Bryum caespiticiummurbryum
Bryum creberrimum coll.brännbryumar
Bryum dichotomumkornbryum
Dicranella variakalkjordmossa
Didymodon fallaxkalklansmossa
Didymodon insulanusorange lansmossa
Encalypta vulgarisslät klockmossa
Fissidens taxifoliuslerfickmossa
Funaria hygrometricaspåmossa
Microbryum davallianumkalkpottia
Protobryum bryoidesklottuss
Pseudocrossidium hornschuchianumspetsig rullmossa
Syntrichia ruraliformissandskruvmossa
Syntrichia ruralistakmossa
Tortula acaulonknopptuss
Tortula lanceolatandtuss
Weissia spp.Krusmossor

Mossor på Gråsten (block, gärden, klippor) i ± exponerade lägen. sorterade utvalda

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Andreaea rupestrissotmossa
Antitrichia curtipendulafällmossa
Barbilophozia barbatalundlummermossa
Brachythecium albicansblek gräsmossa
Dicranoweisia cirratakustsnurrmossa
Dicranum scopariumkvastmossa
Grimmia spp. grimmiorGrimmiaspp.grimmior
Hedwigia ciliata coll.kakmossor
Hypnum cupressiformecypressfläta
Lophozia bicrenatasandflikmossa
Lophozia silvicolaskogsflikmossa
Lophozia sudeticamörk flikmossa
Metzgeria furcatabandmossa
Mnium hornumskuggstjärnmossa
Plagiothecium denticulatum var. Denticulatumskogssidenmossa
Pohlia nutansnickmossa
Polytrichum juniperinumenbjörnmossa
Polytrichum piliferumhårbjörnmossa
Ptilidium ciliarestor fransmossa
Racomitrium affinelitenbergraggmossa
Racomitrium heterostichumbergraggmossa
Racomitrium lanuginosumgråraggmossa
Sanionia uncinatacirkelmossa
Scapania nemoreaklippskapania

Mossor på kalksten och cement i ± exponerade lägenpå

Du är ansluten till MySQL!
Du är ansluten till databasen!

B C
Amblystegium serpensspäd krypmossa
Brachythecium glareosumkalkgräsmossa
Bryoerythrophyllum recurvirostrumrödfotmossa
Bryum argenteumsilverbryum
Bryum caespiticiummurbryum
Bryum capillareskruvbryum
Bryum creberrimum coll.brännbryumar
Didymodon rigidulusolivlansmossa
Grimmia pulvinatahårgrimmia
Homalothecium sericeumguldlockmossa
Hypnum cupressiformecypressfläta
Orthotrichum anomalumrödskaftadhättemossa
Orthotrichum cupulatumkalkhättemossa
Orthotrichum diaphanumhårhättemossa
Schistidium crassipilummurblommossa
Syntrichia intermediamidjeskruvmossa
Syntrichia ruralistakmossa
Tortula muralismurtuss
Startsida Kartsidan